Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale Tor Sveum Forelesning fredag 12. november 2004: Prosjekter av interesse for lokalsamlinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale Tor Sveum Forelesning fredag 12. november 2004: Prosjekter av interesse for lokalsamlinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale Tor Sveum Forelesning fredag 12. november 2004: Prosjekter av interesse for lokalsamlinger

2 Dokumentasjonsprosjektet, Museumsprosjektet, Skjermkontakt... Kjelder til kunnskap og oppleving : om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid...(St.meld. ; nr 22 (1999/2000). ABM-U

3 Dokumentasjonsprosjektet (1990-1997) Samarbeid mellom: Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø. Formålet: gjøre elektronisk tilgjengelig: universitetenes samlinger over språk og kultur i Norge. spredt i ulike arkiver og samlinger - i manuskripter, kataloger, hefter, bøker eller på arkivkort - Prosjektet ble avsluttet i 1997

4 Dokumentasjonsprosjektet: tverrvitenskapelig - grunnlag for forskning og undervisning tverrfaglig Fag: arkeologi, historie, etnografi, folkloristikk, numismatikk, runologi, navnegransking og lingvistikk Formål 2: motvirke arbeidsløshet, bygge opp kompetanse

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Museumsprosjektet (1998-2005) Universitetsmuseenes nasjonale databaseprosjekt Tromsø Museum Bergen Museum Vitenskapsmuseet Trondheim Universitetets kulturhistoriske museer Universitet i Oslo (Historisk museum, Etnografisk museum etc) Universitetets naturhistoriske museer Universitet i Oslo (Botanisk museum, Zoologisk museum, Geologisk museum)

14

15

16 Museumsprosjektet 1998 - 2005 Formål: å lage felles databasesystemer for samlingene ved alle universitetsmuseene. både naturhistoriske og de kulturhistoriske museer. Fagområder: arkeologi og etnografi (kulturhistoriske museer) zoologi, botanikk og geologi (naturhistoriske museer)

17 Gjenstandsmateriale (kataloger, foto, tekst -> beskrivelse) (felles database for gjenstandshåndtering) Ulike registreringsdata: tidsepoke, funnsted og finner, samt konserveringsopplysninger og lagringsmåte

18 Skjermkontakt med lokalhistorien (1999-2001) Et paraplyprosjekt i regi av Statens bibliotektilsyn der lokalhistorie og lokalhistorisk materiale er utgangspunktet for at syv bibliotek har innledet samarbeid med institusjoner som arkiv, museer, historielag og skoleverket. Målet med samarbeidet er å gjøre lokalhistorisk materiale mer tilgjengelig for publikum ved å ta i bruk informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

19 Prosjektets to overordnede målsetninger er:  Styrke samarbeidet innen ABM-sektoren.  Prøve ut nettverksorganiseringen i utviklingsarbeidet innen folkebiblioteksektoren.

20 Prosjektets underordnede målsetninger er:  Kartlegge opphavsrettslige problemstillinger omkring publisering av materiale på nettet.  Utprøve ulike modeller for formidling, tilgjengeliggjøring og markedsføring.  Vurdere forskjellige organisasjons- og samarbeidsformer innen ABM-sektoren.  Utprøve ulike informasjonsteknologiske løsninger for å gi et bedre tjenestetilbud.  Vurdere ulike samarbeidsmodeller med skole.

21 Tre kategorier prosjekter: 1) Fulltekstversjoner av eller referanser til lokalhistorisk litteratur (Telemark, del av Sogndal-prosjektet og Porsgrunn). 2) Formidling mot skoleelever (Austevoll, Stavanger og Ål) 3) Frittstående prosjekt. Fusa folkebibliotek valgte å legge ut lokalhistorisk materiale i forbindelse med sitt pågående bygdebokprosjekt Sogndal i tillegg til litteraturbasene, lokalhistorisk referansetjeneste

22 Fusa - Bygdebok i nettetBygdebok i nettet Parallelt med redigeringen av en ny bygdebok for Fusa legges deler av det innsamlede materialet ut på Internett. Smakebitene - i form av ulike skriftlige kilder og fotografier - er blant annet knyttet opp til julefeiring, håndverkstradisjoner og steder i Fusa kommune.

23

24 Porsgrunn - Framtidas medier for bevaring av fortidas kulturarvFramtidas medier for bevaring av fortidas kulturarv Digitalisert byhistorie fra Porsgrunn som består av lokale bøker, fotografier og en unik samling av arkivmateriale fra 2. verdenskrig. Materialet er til en viss grad lenket sammen slik at publikum kan gå fra et fotografi av en bygning direkte til en tekstbasert beskrivelse av den samme bygningen fra den digitaliserte "bygdeboken".

25 Sogndal - Lokalhistorisk spørjevevLokalhistorisk spørjevev Lokalhistorisk spørjevev er en felles digital referansetjenste der publikum kan henvende seg med konkrete spørsmål om lokalhistorie fra Sogn og Fjordane. Sogndal bibliotek, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og De Heibergske samlinger - Sogn Folkemuseum samarbeider om å svare på spørsmålene.

26

27

28

29 Stavanger - Forskning og opplevelseForskning og opplevelse Et prosjekt der målet er å formidle lokalhistorie til elever i ungdomsskolen. Forskningstimene utgjør en sentral del og innebærer at elevene kommer på biblioteket tre uker på rad for å lære å utnytte biblioteket og å bruke IKT som søkeredskap for å lete frem opplysninger om sitt næromåde.

30

31 Telemarksbiblioteket - Lokalhistoriske data frå Telemark på InternettLokalhistoriske data frå Telemark på Internett Søkbare databaser med lokalhistorisk materiale hvor publikum kan søke etter opplysninger om romaner, fortellinger og dikt av Telemarksforfattere og person- og stedsnavn samt finne informasjon fra bygdebøker, årbøker, rapporter og tidsskrifter.

32

33

34 Austevoll - Tidsbilete frå AustevollTidsbilete frå Austevoll Prosjektet utvikler et omfattende nettsted med lokalhistorisk materiale fra Austevoll kommune der publikum etter hvert vil kunne tilnærme seg materialet tematisk eller kronologisk.

35

36 Ål bibliotek - Heimbygda - ein refleks av landet og verdaHeimbygda - ein refleks av landet og verda Prosjektet utvikler en presentasjon av Ål sin historie gjennom tekst, fotografier og lyd på Internett. Kombinasjonen av kunnskap, opplevelse og aktiv deltagelse er først og fremst rettet mot grunnskoleelever.

37


Laste ned ppt "Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale Tor Sveum Forelesning fredag 12. november 2004: Prosjekter av interesse for lokalsamlinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google