Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teoretisk analyse - kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teoretisk analyse - kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teoretisk analyse - kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN
Sammenhenger mellom prosjektet som oppgave og produkt (kap 2) byggeprosess (kap 3) prosjektorganisasjon (kap 4)

2 PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN
(OPPGAVE - RESULTAT) MYNDIGHETER, MARKED, EKSTERNE AKTØRER TEKNOLOGISKE MULIGHETER PROSJEKT- ORGANISA- SJONEN BYGGEPROSJEKTET BYGGE- PROSESSEN BRANSJEKULTUR, INSTITUSJONER

3 KJENNETEGN VED PRODUKTET fra FORMÅL / OPPGAVE til RESULTAT
1. STORT eller LITE ? 2. UKLARE/ USIKRE eller PRESISE MÅL OG KRAV? 3. NYSKAPENDE eller VELKJENTE LØSNINGER? 4. KOMPLEKS eller ENKEL TEKNOLOGI I UTFØRELSE OG RESULTAT?

4 PRODUKTETs STØRRELSE 1. PRODUKTETS STØRRELSE har betydning for
prosjektorganisasjonens størrelse, struktur og spesialiseringsgrad, hvilke firma som har kapasitet osv byggeprosessens tidsforbruk, ressursbehov, inndeling og koordineringsbehov osv

5 PRODUKTETs KOMPLEKSITET
4. GRAD AV TEKNOLOGISK KOMPLEKSITET I UTFØRELSE OG RESULTAT har betydning for arbeidsdeling, spesialiseringsgrad, koordineringsbehov, kontraktsstrategi osv rutinepregete prosesser eller skreddersydde, detaljplanlagte prosesser, forutsigbarhet eller usikkerhet i byggeprosessen

6 PRODUKTETs USIKKERHET
2. USIKKERHET f.eks. mht MÅL OG KRAV har betydning for aktørenes risiko, hvilken kontraktsform som er tjenlig, organisasjonskulturen osv indre effektivitet, aktivitetsplanlegging, styringsprinsipper, koordinering, beslutningsprosesser osv

7 PRODUKTETs innovativitet
3. NYSKAPENDE eller VELKJENTE LØSNINGER har betydning for aktørenes risiko, hvilken kontraktsform som er tjenlig, organisasjonskulturen osv indre effektivitet, usikkerhet i planleggingen, styringsprinsipper, beslutningsprosesser osv

8 PRODUKTET - PROSJEKTORGANISASJONEN
ØKT VERDI-SKAPING TEAMARBEID, ORGANISK, FLEKSIBEL INNOVATIVE LØSNINGER ÅPEN, RISIKO-VILLIG TEKNOLOGI LAVE KOSTNADER HIERARKISK, KONTROLL, RUTINER DISIPLIN, ANSVAR, DETALJER KJENTE VELPRØVDE LØSNINGER MÅL ORG.-KULTUR ORGANISERING Fritt gjengitt etter Colin Gray, University of Reading

9 PNS (WBS) ProsjektNedbrytningsStruktur (Work Breakdown Structure) - oppdelingen i delprosjekter og arbeidspakker - danner grunnlag for byggeprosessens struktur og for prosjektorganisasjonens struktur => vi kan til en viss grad velge PNS, og derved legge til rette for at byggeprosessen og prosjektorganisasjonen blir slik vi ønsker.

10 Eks på overordnet ”PNS” som vi kan bruke til å STRUKTURERE BYGGEPROSESSEN
TOMT OG GRUNNARBEIDER LUKKET RÅBYGG, FELLES INST. INSTALLASJONER, FAST INNREDNING TOMT OG GRUNNARBEIDER

11 HANDLEFRIHET og BEHOV FOR HANDLEFRIHET
AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET BEHOV FOR HANDLEFRIHET HANDLEFRIHET

12 ”PNS” KAN GI ØKT HANDLEFRIHET
AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET GRUNNARBEIDER LUKKET RÅBYGG INNREDNING BEHOV FOR HANDLEFRIHET HANDLEFRIHET VED OPPDELING I GRUNNARBEIDER - LUKKET RÅBYGG - INNREDNINGSARBEIDER, HAR VI FÅTT ØKT HANDLEFRIHET, OG DERMED LAGT TIL RETTE FOR ØKT YTRE EFFEKTIVITET

13 ØKT HANDLEFRIHET ER VEL BRA?
JA, FOR YTRE EFFEKTIVITET: NEI, FOR INDRE EFFEKTIVITET: bedre muligheter for å skape et riktig produkt mer rom for kreativitet og innovasjon økt usikkerhet mindre forutsigbarhet økt koordineringsbehov

14 SAMSPILL MELLOM PNS OG FORMELLE FASER
BYGGEPROGRAM KONSEPTSKISSER FASE 2 DETALJPROGRAM FORPROSJEKT FASE 3 DETALJPROSJEKT PRODUKSJON PROGRAMMERINGSPROSESSEN PROSJEKTERINGSPROSESSEN PRODUKSJON

15 INTEGRERT, ÅPEN BYGGEPROSESS
FASE 1 BYGGEPROGRAM KONSEPTSKISSER for Grunnarb + R + I FASE 1.1 JUSTERT BP OG SKISSER for Råbygg + Innredning FASE 1.2 JUSTERT BP JUST. SKISSER for Innredning FASE 2 DETALJPROGRAM FORPROSJEKT for G + R + I FASE 2.1 JUST DP JUST FORPROSJEKT for R + I FASE 2.2 JUST DETALJPROGRAM JUST FORPROSJEKT for Innredning FASE 3 DETALJPROSJEKT PRODUKSJON for Grunnarbeider G= Grunnarbeider FASE 3.1 DETALJPROSJEKT PRODUKSJON for Råbygg R= Råbygg FASE 3.2 DETALJPROSJEKT PRODUKSJON for Innredning I= Innredning

16 ”PRODUKT-PAKKER” KAN OGSÅ STRUKTURERE BESLUTNINGSPROSESSEN
INSTALLASJONER, FAST INNREDNING UTSTYR OG INVENTAR TOMT OG GRUNNARBEIDER LUKKET RÅBYGG, FELLES INST. LANGSIKTIGE, STRATEGISKE BESLUTNINGER KORTSIKTIGE, TAKTISKE BESLUTNINGER

17 ”PRODUKT-PAKKER” KAN OGSÅ STRUKTURERE ANSKAFFELSESPROSESSEN
Eks. på trinnvis kontrahering: K04: (c) INSTALL., FAST INNREDNING K05: (d) UTSTYR OG INVENTAR K02: (a) TOMT OG GRUNNARBEIDER K03: (b) LUKKET RÅBYGG K01: PROSJEKTERING + RAMMEAVTALE

18 HANDLEFRIHET og BEHOV FOR HANDLEFRIHET
AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET BEHOV FOR HANDLEFRIHET HANDLEFRIHET

19 BRUKS- FASE GJENNOM-FØRINGSFASE UTVIKLINGS-FASE IDEFASE
AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET formelle avtaler endringer som har bare teknologiske konsekvenser, ikke forretningsmessige teknologisk handlefrihet BRUKS- FASE REKLAMA- SJONER, FDV-U GJENNOM-FØRINGSFASE DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE UTVIKLINGS-FASE DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER IDEFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER DR. ING. PER T. EIKELAND

20 BRUKS- FASE GJENNOM-FØRINGSFASE UTVIKLINGS-FASE IDEFASE
AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET formelle avtaler endringer som har teknologiske konsekvenser teknologisk prosess endringer som har forretningsmessige konsekvenser BRUKS- FASE REKLAMA- SJONER, FDV-U GJENNOM-FØRINGSFASE DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE UTVIKLINGS-FASE DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER IDEFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER DR. ING. PER T. EIKELAND

21 GJENNOMFØRINGSMODELL
ULIKE GJENNOMFØRINGSMODELLER GIR HOVEDTREKKENE I HVORDAN BYGGEPROSESSEN ORGANISERES I ULIKE FASER. BEGREPET GJENNOMFØRINGSMODELL OMFATTER ALTSÅ PROSJEKTORGANISASJONEN OG BYGGEPROSESSEN, MEN IKKE PROSJEKTET SOM MÅL/PRODUKT

22 GJENNOMFØRINGSMODELL SOM VIRKEMIDDEL
- Hvordan bør byggeprosessen organiseres, planlegges og gjennomføres for at eierens og brukernes krav skal kunne utvikles og få virke inn på programmering, prosjektering og utførelse på en best mulig måte? Spørsmålet er hvordan ulike gjennomføringsmodeller kan utformes og praktiseres slik at verdien av bygget for eier og brukere, sett i forhold til ressursbruken kan bli størst mulig, innenfor gitte rammer for tid og kostnader.

23 Bygge-prosjekter har 3 hoved-dimensjoner: - produkt - prosess - organisasjon


Laste ned ppt "Teoretisk analyse - kap 5: PRODUKTET PROSESSEN PROSJEKTORGANISASJONEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google