Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan er situasjonen i barnevernet i Sør-Trøndelag ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan er situasjonen i barnevernet i Sør-Trøndelag ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan er situasjonen i barnevernet i Sør-Trøndelag ?
Sett fra Fylkesmannen som i følge barnevernloven § 2-3: er tilsynsmyndighet er klageinstans har råd og veiledningsplikt KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

2 Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Sør-Trøndelag
Barneverninstitusjonene: 16 - i alt 24 tilsynsobjekt Barneverntjenestene i kommunene: 25 ( inkl. 4 bydeler i Trondheim) Interkommunalt samarbeid: Orkdal, Meldal, Agdenes Selbu, Tydal s.m. Meråker, Stjørdal Hemne, Snillfjord Røros, Holtålen s.m. Os Rennebu, Oppdal fra Fm har mottatt tre søknader om støtte til utredning og eventuell etablering av interkommunal barneverntjeneste. FM ser på dette arbeidet som viktig og ønsker å bidra til å styrke arbeidet. Det foreligger tilstrekkelig kunnskap om erfaringer fra interkommunalt arbeid som er prøvd ut og ønsker ikke å tildele ytterligere skjønnsmidler til dette arbeidet. I Fylkesmøte i KS ble det vedtatt at det bør settes i gang prosesser for å få reorganisert og forsterket barnevernet i fylket. FM har tatt et initiativ til en prosess for å få etablert en robust barneverntj. i fylket. Søknadene blir stilt i bero. FM inviterer til dialog med kommunene om opplegg for en slik prosess. I brevet til kommunene om fordeling av skjønnsmidler for 2010 er dette nevnt. KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

3 Barneverntjenestens rapportering
Halvårlig til Fylkesmannen om den totale situasjonen Kvartalsvis innsending av fristskjema for hver enkelt sak som er gjennomgått og avsluttet eller iverksatt tiltak - i alt ca 1400 skjema Kostrarapportering KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

4 KS - 3.12.2009 Berit Hågensen Fylkesmannen i ST
Klagesaker Klage på enkeltvedtak og tilsynssaker/beklagelser – ca 40 pr år Råd og veiledning Møter med kommunene Barnevernledermøter Kursdager for nyansatte Fagdager Faglige nettverk for ansatte i kommunene Konferanser Ulike treffpunkt KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

5 Barnevernets arbeid med saker
Melding – snarest og senest innen 1 uke Undersøkelse – gjennomgås innen 3 mnd – særlige tilfeller innen 6 mnd Hjelpetiltak i hjemmet bvl § 4-4 Hjelpetiltak – plassering utenfor hjemmet bvl § 4-4,5 ledd Omsorgstiltak Atferdsplasseringer Akuttiltak Oppfølging av tiltak og plasseringer – planer Ettervern KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

6 Antall meldinger til barneverntjenesten i ST 2002 – 2009
1H 2002 1H 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gj.gått 630 757 705 699 741 824 911 995 henlagt 81 73 64 69 76 140 134 196 % henlagt 12,9% 9,6% 9,1% 9,9% 10,3% 17% 14,7% 19,7% % henlagt landet 16,8% 16,9% 18% 19,8% 17,7% 17,3% 16,3% 17,2% KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

7 Antall avsluttede undersøkelser i ST 2002 - 2009
1H 2002 1H 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Us avsluttet 515 631 602 591 609 694 707 793 % henlagt 37,9% 36,1% 39,2% 35,4% 37,4% 48,7% 43,7% 49,2% % fristbrudd 6,4% 4,8% 11,1% 9,2% 5,5% 5,1% 2,9% KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

8 KS - 3.12.2009 Berit Hågensen Fylkesmannen i ST
Antall barn i hjelpetiltak og omsorgstiltak i barnevernet i ST 2002 – 2009 pr. 31. juli. 1h 2002 1h 2003 1h 2004 1h 2005 1h 2006 1h 2007 1h 2008 1h 2009 Hjelpe tiltak 1173 1267 1359 1406 1561 1527 1402 1344 omsorg 383 393 458 450 454 444 462 468 KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST 8

9 KS - 3.12.2009 Berit Hågensen Fylkesmannen i ST
Sør-Trøndelag og Trondheim – 1. halvår Antall barn i hjelpetiltak, barn under omsorg og barn plassert frivillig utenfor hjemmet Hjelpetiltak Herav utenfor hjemmet § 4-4.5 Omsorg Sør-Trøndelag 1344 189 468 Trondheim 585 154 300 Sør-Trøndelag u/Trondheim 759 35 168 Sjekke tallene her og overskrifta er 189 inn i 1344??? KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

10 KS - 3.12.2009 Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

11 KS - 3.12.2009 Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

12 Meldinger og undersøkelser 2002-2009
KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

13 Fagstillinger i kommunal barnevern i ST 2002 - 2009
KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

14 KS - 3.12.2009 Berit Hågensen Fylkesmannen i ST
Verdt å merke seg…. 7 % av barna mangler tilsynsfører 19 % mangler tiltaksplan, 18 % omsorgsplan Økning i antall adferdsplasseringer Økning i antall akutt saker Nedgang i antall fristoversittelser Større krav til tverretatlig samarbeid Kompleksiteten i sakene har økt KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

15 Generell vurdering – kommunale barneverntjenesten
Store utfordringer, i mengde saker og alvorlighetsgrad Sårbarhet i forhold til mindre kommuner – ubestatte stillinger Knapphet på ressurser i enkelte kommuner, kan gå utover barn og familiens rettsikkerhet og nasjonale mål: gi rett hjelp til rett tid Misforhold mellom utviklingen av antall barn i tiltak og fagstillinger i de siste årene Forskjeller mellom kommunene: tiltak / terskel Stor innsats blant de ansatte KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST


Laste ned ppt "Hvordan er situasjonen i barnevernet i Sør-Trøndelag ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google