Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan er situasjonen i barnevernet i Sør- Trøndelag ? Sett fra Fylkesmannen som i følge barnevernloven § 2-3:  er tilsynsmyndighet  er klageinstans.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan er situasjonen i barnevernet i Sør- Trøndelag ? Sett fra Fylkesmannen som i følge barnevernloven § 2-3:  er tilsynsmyndighet  er klageinstans."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan er situasjonen i barnevernet i Sør- Trøndelag ? Sett fra Fylkesmannen som i følge barnevernloven § 2-3:  er tilsynsmyndighet  er klageinstans  har råd og veiledningsplikt KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

2 Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Sør-Trøndelag Barneverninstitusjonene:  16 - i alt 24 tilsynsobjekt Barneverntjenestene i kommunene:  25 ( inkl. 4 bydeler i Trondheim)  Interkommunalt samarbeid:  Orkdal, Meldal, Agdenes  Selbu, Tydal s.m. Meråker, Stjørdal  Hemne, Snillfjord  Røros, Holtålen s.m. Os  Rennebu, Oppdal fra KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

3 Barneverntjenestens rapportering Halvårlig til Fylkesmannen om den totale situasjonen Kvartalsvis innsending av fristskjema for hver enkelt sak som er gjennomgått og avsluttet eller iverksatt tiltak - i alt ca 1400 skjema Kostrarapportering KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

4 Klagesaker Klage på enkeltvedtak og tilsynssaker/beklagelser – ca 40 pr år Råd og veiledning Møter med kommunene Barnevernledermøter Kursdager for nyansatte Fagdager Faglige nettverk for ansatte i kommunene Konferanser Ulike treffpunkt KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

5 Barnevernets arbeid med saker Melding – snarest og senest innen 1 uke Undersøkelse – gjennomgås innen 3 mnd – særlige tilfeller innen 6 mnd Hjelpetiltak i hjemmet bvl § 4-4 Hjelpetiltak – plassering utenfor hjemmet bvl § 4-4,5 ledd Omsorgstiltak Atferdsplasseringer Akuttiltak Oppfølging av tiltak og plasseringer – planer Ettervern KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

6 Antall meldinger til barneverntjenesten i ST 2002 – H H H H H H H H 2009 Gj.gått henlagt % henlagt 12,9%9,6%9,1%9,9%10,3%17%14,7%19,7% % henlagt landet 16,8%16,9%18%19,8%17,7%17,3%16,3%17,2% KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

7 Antall avsluttede undersøkelser i ST H H H H H H H H 2009 Us avsluttet % henlagt 37,9%36,1%39,2%35,4%37,4%48,7%43,7%49,2% % fristbrudd 6,4%4,8%11,1% 9,2%5,5%5,1%2,9% KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

8 Antall barn i hjelpetiltak og omsorgstiltak i barnevernet i ST 2002 – 2009 pr. 31. juli. 1h h h h h h h h 2009 Hjelpe tiltak omsorg KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

9 Sør-Trøndelag og Trondheim – 1. halvår 2009 Antall barn i hjelpetiltak, barn under omsorg og barn plassert frivillig utenfor hjemmet KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST HjelpetiltakHerav utenfor hjemmet § Omsorg Sør-Trøndelag Trondheim Sør-Trøndelag u/Trondheim

10 KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

11

12 Meldinger og undersøkelser KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

13 Fagstillinger i kommunal barnevern i ST KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

14 Verdt å merke seg….  7 % av barna mangler tilsynsfører  19 % mangler tiltaksplan, 18 % omsorgsplan  Økning i antall adferdsplasseringer  Økning i antall akutt saker  Nedgang i antall fristoversittelser  Større krav til tverretatlig samarbeid  Kompleksiteten i sakene har økt KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST

15 Generell vurdering – kommunale barneverntjenesten Store utfordringer, i mengde saker og alvorlighetsgrad Sårbarhet i forhold til mindre kommuner – ubestatte stillinger Knapphet på ressurser i enkelte kommuner, kan gå utover barn og familiens rettsikkerhet og nasjonale mål: gi rett hjelp til rett tid Misforhold mellom utviklingen av antall barn i tiltak og fagstillinger i de siste årene Forskjeller mellom kommunene: tiltak / terskel Stor innsats blant de ansatte KS Berit Hågensen Fylkesmannen i ST


Laste ned ppt "Hvordan er situasjonen i barnevernet i Sør- Trøndelag ? Sett fra Fylkesmannen som i følge barnevernloven § 2-3:  er tilsynsmyndighet  er klageinstans."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google