Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Ny tilskuddsordning Ot.prp. nr. 50 (2003-2004) Presentert i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2005 (RNB) –St.prp. nr. 65 (2004-2005) –Innst. S. nr. 240 (2004-2005) 2

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Ny tilskuddsordning 2 Ønske om mer resultatorientert finansieringsordning enn i dag. Når kunnskapsmålet er nådd, kan midlene disponeres fritt Per capita-basert ordning, tilskudd etter enhetlig struktur.

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Elementene Per capita-tilskudd Resultattilskudd Skjønnstilskudd

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Per capita-tilskudd Utbetales for alle som omfattes av rett og plikt Gjelder de som vil få oppholdstillatelse etter 1.9.2005 Kr. 88 000 per ikke-vestlig innvandrer Kr. 33 000 per vestlig innvandrer Utbetales over fem år

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Resultattilskuddet Ønsker å stimulere gjennomstrømning og gode resultater Gjelder de som omfattes av rett og plikt Utbetales for alle som får bestått til avsluttende prøve Kr. 10 000 per person

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Resultattilskudd- søknad/utbetaling Søknad: –Enten: Etter hver prøveavvikling –Eller: En gang i året –Navneliste legges ved Ubetaling –Kvartalsvis utbetaling –Sensur etter 1. oktober, utbetaling neste år

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Skjønnstilskudd Vurderingskriterier Høye utgifter per deltaker Få deltakere Interkommunalt samarbeid har vært vurdert –Interkommunalt samarbeid ikke mulig/brukerhensyn –Interkommunalt samarbeid med høye utgifter per deltaker/få deltakere Kommunens generelle økonomi

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Skjønnstilskudd Søknad og utbetaling Søknaden må bl.a. beskrive: –Totale utgifter til norskopplæring –Totalt statstilskudd til norskopplæring –Kommunens økonomi –Antall deltakere –Organisering Kvartalsvis utbetaling

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Skjønnstilskudd Tidsrom og rammer Gis for ett år om gangen Fylkesmannen får årlig ramme

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Overgangsordning Dagens tilskuddordning Gjelder de som er i målgruppa for ordningen og som får oppholdstillatelse før 1. september 2005 I inntil fem år

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Nærmere informasjon Rundskriv Vil foreligge i kommunene i midten av august


Laste ned ppt "1 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google