Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

2 Ny tilskuddsordning Ot.prp. nr. 50 (2003-2004)
Presentert i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2005 (RNB) St.prp. nr. 65 ( ) Innst. S. nr. 240 ( ) 2

3 Ny tilskuddsordning 2 Ønske om mer resultatorientert finansieringsordning enn i dag. Når kunnskapsmålet er nådd, kan midlene disponeres fritt Per capita-basert ordning, tilskudd etter enhetlig struktur.

4 Elementene Per capita-tilskudd Resultattilskudd Skjønnstilskudd

5 Per capita-tilskudd Utbetales for alle som omfattes av rett og plikt
Gjelder de som vil få oppholdstillatelse etter Kr per ikke-vestlig innvandrer Kr per vestlig innvandrer Utbetales over fem år

6 Resultattilskuddet Ønsker å stimulere gjennomstrømning og gode resultater Gjelder de som omfattes av rett og plikt Utbetales for alle som får bestått til avsluttende prøve Kr per person

7 Resultattilskudd-søknad/utbetaling
Enten: Etter hver prøveavvikling Eller: En gang i året Navneliste legges ved Ubetaling Kvartalsvis utbetaling Sensur etter 1. oktober, utbetaling neste år

8 Skjønnstilskudd Vurderingskriterier Høye utgifter per deltaker
Få deltakere Interkommunalt samarbeid har vært vurdert Interkommunalt samarbeid ikke mulig/brukerhensyn Interkommunalt samarbeid med høye utgifter per deltaker/få deltakere Kommunens generelle økonomi

9 Skjønnstilskudd Søknad og utbetaling Søknaden må bl.a. beskrive:
Totale utgifter til norskopplæring Totalt statstilskudd til norskopplæring Kommunens økonomi Antall deltakere Organisering Kvartalsvis utbetaling

10 Skjønnstilskudd Tidsrom og rammer Gis for ett år om gangen Fylkesmannen får årlig ramme

11 Overgangsordning Dagens tilskuddordning
Gjelder de som er i målgruppa for ordningen og som får oppholdstillatelse før 1. september 2005 I inntil fem år

12 Nærmere informasjon Rundskriv
Vil foreligge i kommunene i midten av august


Laste ned ppt "Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google