Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TDT4210 Helseinformatikk Koding og klassifisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TDT4210 Helseinformatikk Koding og klassifisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 TDT4210 Helseinformatikk Koding og klassifisering

2 TDT4210 Helseinformatikk Strukturering av medisinske data Hvorfor? – Språket er redundant og upresist. – I forbindelse med pasientbehandling, epj...

3 TDT4210 Helseinformatikk Klassifiseringer Term: Ord eller uttrykk som har en fast avgrenset betydning, knyttet til et bestemt emne Terminologi: Et sett med termer som representerer et system av konsepter i et bestemt domene Nomenklatur: Koder for medisinske konsepter

4 TDT4210 Helseinformatikk Koder Koding er prosessen hvor et sett med ord som beskriver et medisinsk konsept blir oversatt til en kode. Kan bli formet som tall, bokstaver eller begge deler Forskjellige typer koder – Tallkode – Mnemoniske koder – Hierarkiske koder – Juxtaposisjon koder – Kombinasjon

5 TDT4210 Helseinformatikk Krav for en klassifisering Domene fullstendighet Ikke-overlappende klasser Egnet for hensikten Homogen orden Klare kriterier for klasseavgrensninger Entydige og komplette retningslinjer for bruke Passende detaljnivå

6 TDT4210 Helseinformatikk Prinsipper for anordning Anatomisk lokalisering Etiologi (årsakslære) Morfologi (formlære) Funksjonsforstyrrelse Alle aspektene over kan bli brukt for forskjellige ordninger

7 TDT4210 Helseinformatikk Tilleggskrav for kodesystemer Tillate bruk av synonymer Tillate bruk av leksikale variasjoner Ikke følsom for skrivefeil Pålitelighet – konsistent operasjon (ikke følsom for rekkefølgen av termer) – korrekt

8 TDT4210 Helseinformatikk Eksempler på kodeverk ICD-10 (sykdommer) NCSP (operasjoner) ICPC (kontakårsaker) SNOMED (patologifunn) ATC (medikamenter) SNOMED CT (alt)

9 TDT4210 Helseinformatikk ICD-9/10 (International Classification of Diseases) Opprinnelig ment for å kode diagnostiske termer, men –9 og –10 inneholder utvidelser for andre familier for medisinske termer Sykdomskoder delt inn i kapitler

10 TDT4210 Helseinformatikk ICPC (International Classification of Primary Care) Koder for diagnoser, årsak til legebesøk, terapier og labtester Tresifret alfanumerisk koding To akser: – 17 kroppskomponenter – 7 kapitler Tatt i bruk i Norge Benyttes av alle primærleger i Norge

11 TDT4210 Helseinformatikk ICPC A General B Blood, blood forming D Digestive F Eye H Ear K Circulatory L Musculoskeletal N Neurological P Psychological R Respiratory S Skin T Metabolic, endocrine, nutrition U Urinary W Pregnancy, fam plan X Female genital Y Male genital Z Social

12 TDT4210 Helseinformatikk ICPC-et utdrag

13 TDT4210 Helseinformatikk SNOMED (Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine) Publisert for første gang i 1975 11 akser, hvor hver akse former et komplett hierarkisk klassifiseringssystem Kan kombinere medisinske konsepter for å forme mer komplekse konsepter

14 TDT4210 Helseinformatikk SNOMED TTopography MMorphology LLiving organisms CChemical FFunction JOccupation DDiagnosis PProcedure APhysical agents, forces, activities S Social context G General

15 TDT4210 Helseinformatikk Problemer/utfordringer Mapping mellom kodeverk Detaljering Relevant informasjon

16 TDT4210 Helseinformatikk Problemer Klassifisering – Til hvor skal sykdommen klassifiseres? Koding – språket brukt I klassifiseringen kan være veldig forskjellig fra det kliniske språket brukt I pasientjournaler


Laste ned ppt "TDT4210 Helseinformatikk Koding og klassifisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google