Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er XML/EDI Per Myrseth Norsk Regnesentral

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er XML/EDI Per Myrseth Norsk Regnesentral"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er XML/EDI Per Myrseth Norsk Regnesentral www.nr.no
Avdeling for elektronisk markedsplass og virksomhetsutvikling Norsk Regnesentral 1

2 Interorganisatorisk system I
Selger Kjøper Internt datasystem Trekker ut og laster inn data XML er velegnet, men konseptet kan også realiseres ved bruk av HTML Kjøper må akseptere selgers forretningsmodell Kjøper får ingen kvittering /bevis for transaksjonen som er godt nok for reivisor. Mekanismer for meldingsutveksling Browser Datanett 2

3 Interorganisatorisk system II
Interne rutiner Interne rutiner Internt datasystem Internt datasystem Trekker ut og laster inn data Trekker ut og laster inn data Utveksling av forretningsdata og forretningsdokumenter Velegnet for høy sikekrhet og digitale signaturer Må på forhånd ha standardisert forretnignsscenariet Suntaks er kun en detalj og har ikke noen vesentlig betydning for om en lykkes i å komme til enighet med en felles forretningsmessig modell. Semantiske problemstillinger Behov for standardisering Samhandel Forretningsdokumenter ehandel Jus Roller, meldinger, og avtaler Mekanismer for meldingsutveksling Mekanismer for meldingsutveksling Datanett 3

4 Layout versus beskrivelse av struktur
Times halvfet, 24 pkt, sentrert Stortingsnotat Til: Kjell Magne Bondevik Fra: Torbjørn Jagland Dato: Emne: Statsbudsjettets format Jeg synes statsbudsjettet skal skrives i XML format! tittel mottaker avsender dato emne Tahoma normal, 16 pkt, venstrestilt Times normal 16 pkt, venstrestilt avsnitt Tekstbehandler og altfor ofte HTML XML 4

5 XML/EDI og litt historie
2000 # Handelspartnere som kan nås XML/EDI XML 1995 Browser Internett ”åpnes” 1990 CPU- kostnad Objektorienterte databaser EDIFACT ISO standard 1985 X.400 Lagrings- kostnad ref ”http://www.xmledi.com/repository/repository.htm” These components all work together to create an XML framework for business use: The XML tags can actually replace existing EDI segments or data-element identifiers, which produces a somewhat bigger file than an EDI file (before compression), but in which all the labels of the data-elements (in other words the descriptions or explanations) can optionally be used as XML tag names. The XML DTD (Document Type Definition) that works with the XML carries the structural information and attribute information from the original EDI transaction model. The repository is a location where shared Internet directories are stored and where users can manually or automatically look up the meaning and definition of XML/EDI Tags. The repository is in fact the semantic foundation for the business transactions. The templates are essentially rules that determine how the XML files should be interpreted. It can define the layout of the file and is supplemented by DTDs that enable transaction operability. Templates can be stored in repositories for global reference. The agents can interpret the templates to perform whatever job needs to be done (such as accessing local data stores), but they can also interact with the transaction and help the user to create new templates for each specific task. Relasjons databaser 1980 Båndbredde- kostnad Ura Hierarkiske databaser 5

6 Fem byggesteiner for XML/EDI
Web Foundation XML Processing Logic Templates Implemen- tation Methods Agents Fusion Global Reference Dictionary Repository Business Methods EDI XML og Internett tjenester + EDIFACT kodeverk + Templates som består av DTD’er XSL + regler kodet i ?? Agenter som kan interpretere templates Repositories hvor en kan slå opp i”EDIFACT++” koder DTD’er XSL’er architetual forms ++ 6

7 XML Ordre I praksis må meldingen være i overensstemmelse
<?xml version="1.0"?> <?xml-stylesheet href="cenorder.xsl" type="text/xsl"?> <!DOCTYPE Order SYSTEM "cenorder.dtd"> <Order> <MessageID> </MessageID> <Date> </Date> <RefersTo DocType="ContractNo" DocID="652744" Line="112"/> <Buyer><EAN> </EAN></Buyer> <Supplier><EAN> </EAN></Supplier> <Item> <ItemID CodeType="BuyersPartNo"> </ItemID> <Quantity>90</Quantity> <Deliver> </Deliver> </Item> </Order> Meldingen er hentet fra Martin Bryan. Konvolutt nivå evt. som egen tag. Meldingstype ID og kobling til DTD Avsenders blankett ID i message ID Begin End strukturer Datamodellen ligger i DTD’en Layoutstøtte i XSL I praksis må meldingen være i overensstemmelse med en DTD og helst en XSL spesifikasjon 7

8 Interne formatkonverteringer
EDIFACT basert EDI XML basert EDI Bruker mest tid på de vanskeligste problemene inne meldingsbaserte interorganisatoriske systemer som, dvs, enighet om forretningsmodeller og jus. Åpenhet i et interorganisatorisk system Et åpent interorganisatorisk system vil ha følgende kjennetegn: Nye virksomheter skal ha mulighet for å bli brukere, internasjonale teknologiske standarder skal benyttes, beskrivelse av de scenariene det interorganisatoriske systemet støtter er fritt tilgjengelig og beskrivelse av hvordan administrasjon av det totale interorganisatoriske systemet foregår er fritt tilgjengelig. Med administrasjon mener jeg koordinering av teknologiske eller forretningsmessige endringer og utvikling. Eksempler på slike endringer er endringer i lovverk, nye roller som ønskes tilgjengelig i et scenario, nye virksomheter tar det interorganisatoriske systemet i bruk og disse må muligens bekjentgjøres for andre aktører, eller administrasjon av oppgradering av teknologi og IT-standarder. Interorganisatorisk system er et automatisert system som brukes av to eller flere virksomheter [Hørlück95]. Til bruk i denne oppgaven vil jeg ytterligere presisere begrepet til at hensikten med systemet er å bruke det som et verktøy for å utføre et eller flere scenarier og et interorganisatorisk system benytter en form for EDI til utveksling av informasjon mellom de enkelte virksomhetenes datasystemer. Dataflyt med konvertering Dataflyt uten konvertering Layout instruksjoner 8

9 EDIFACT versus XML/EDI
Handelsløsninger basert på: EDIFACT Programvare distribueres via disketter Implementasjonsguiden representerer datamodellen Bilaterale avtaler Ingen støttemekanismer for presentasjon Ingen støtte for integrasjon mot interne systemer XML Programvare distribuert over Internett DTD representerer datamodellen Har støttemekanismer for presentasjon Mulig støtte for integrasjon mot interne systemer EDIFACT opprette kommunikasjonsløsning for dette ene formålet, integrasjonen mot interne systemer er tungt SMB’er må ofte tilpasse seg flere større aktører dermed er det SMB som sitter med et integrasjonsproblem masse ulik programvare XML familien Kan bidra til mer ”likestilling” mellom store og små aktører i markedet. Blir integrasjonen mot interne systemer like tungt? Hvorfor skulle det bli lettere? 9

10 Balansegang Standardisering <=> Frihet og fleksibilitet
Nysatsning <=> Installert base Interne forhold <=> Eksterne forhold Pr. idag: mange overlappende standardiseringsinitiativer Bruker mest tid på de vanskeligste problemene inne meldingsbaserte interorganisatoriske systemer som, dvs, enighet om forretningsmodeller og jus. Åpenhet i et interorganisatorisk system Et åpent interorganisatorisk system vil ha følgende kjennetegn: Nye virksomheter skal ha mulighet for å bli brukere, internasjonale teknologiske standarder skal benyttes, beskrivelse av de scenariene det interorganisatoriske systemet støtter er fritt tilgjengelig og beskrivelse av hvordan administrasjon av det totale interorganisatoriske systemet foregår er fritt tilgjengelig. Med administrasjon mener jeg koordinering av teknologiske eller forretningsmessige endringer og utvikling. Eksempler på slike endringer er endringer i lovverk, nye roller som ønskes tilgjengelig i et scenario, nye virksomheter tar det interorganisatoriske systemet i bruk og disse må muligens bekjentgjøres for andre aktører, eller administrasjon av oppgradering av teknologi og IT-standarder. Interorganisatorisk system er et automatisert system som brukes av to eller flere virksomheter [Hørlück95]. Til bruk i denne oppgaven vil jeg ytterligere presisere begrepet til at hensikten med systemet er å bruke det som et verktøy for å utføre et eller flere scenarier og et interorganisatorisk system benytter en form for EDI til utveksling av informasjon mellom de enkelte virksomhetenes datasystemer. 10

11 XML/EDI og relaterte begreper
Referansemodeller Open-EDI Konsepter OO-EDI Object Orientet-EDI XML/EDI Hele XML familien av standarder EDIFACT Beskrivelsespråk DTD Document Type Definitions XSL eXstensible Style Language UML Unified Modeling Language XML eXtensible Markup Language XSL Extensible Stylesheet Language Hypertext Markup Language (HTML) Resource Description Framework (RDF) Document Object Model (DOM) Mathematical Markup Language (MathML) Style Sheets (CSS, XSL) Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL) Scalable Vector Graphics (SVG) document type definitions (DTD) XML Schema pr okt.13: Recent working drafts have significantly changed the syntax, and somewhat changed the semantics, of XLinks (as well as introduced new co-editors). XPointer has been largely unified with the XSL pattern language, and most of the features of both are now in a joint specification known as XPath Programeringsspråk ECMAScript Java Syntaks XML eXtensible Markup Language EDIFACT 11

12 Installert base Interne systemer og integrasjon mot eksterne systemer
De fleste bedrifters virkelighet: Mange interne systemer Legger kraftige føringer på innføring av ny teknologi Return of investment Gir treghet i endringsprosesser 12

13 Formatkonvertering Konvertering mellom formater
XML, EDIFACT, X12 Hybrider kan benytte eksisterende meldingsinfrastrukturer XML hode med EDIFACT som kropp EDIFACT hode med XML som kropp Formatkonverteringer ødelegger digitale signaturer Tiltrodde tredjeparter 13

14 XML Norge 99 1. - 2. desember www.sgml.no/xml99/
Ikke bare utveksling, men også presentasjon lagring prosessering og bearbeiding av XML basert informasjon Internasjonal gjeste foreleser: Peter Murray-Rust Foredragsholdere og utstillere fra: Opera Software, Step Infotek, New Media Science, Posten SDS, Computas AS, Universitetes Senter for InformasjonsTeknologi, Norsk Regnesentral m.fl. Vi kaster oss lett på nye tekniske løsninger når problemene med eksisterende løsninger synes å være uoverkommelige. Installert masse Den store utfordringen ved åpen ehandel og samhandel ligger ikke i syntaks og meldingshånderingskonvensjoner, men i å modellere og standardisere forretningspraksis og jus, og etablere en avtalepraksis som nyttegjør disse standardene. For tiden standardiserer mange det samme bruksområdet. Dette gir inkompatible løsninger. XML er et interessant innslag, men bidrar ikke med noe som vesentlig endrer hovedproblemet innen ehandel, kompatible løsninger på et høyt semantisk og forretningsmessig nivå. 14

15 Oppsummering XML/EDI er et velkomment og interessant innslag.
XML/EDI bidrar med teknologiske forbedringer på noen av hovedproblemene innen åpen ehandel og forretningsdrift. Vi kaster oss lett på nye tekniske løsninger når problemene med eksisterende løsninger synes å være uoverkommelige. Installert masse Den store utfordringen ved åpen ehandel og samhandel ligger ikke i syntaks og meldingshånderingskonvensjoner, men i å modellere og standardisere forretningspraksis og jus, og etablere en avtalepraksis som nyttegjør disse standardene. For tiden standardiserer mange det samme bruksområdet. Dette gir inkompatible løsninger. XML er et interessant innslag, men bidrar ikke med noe som vesentlig endrer hovedproblemet innen ehandel, kompatible løsninger på et høyt semantisk og forretningsmessig nivå. 15


Laste ned ppt "Hva er XML/EDI Per Myrseth Norsk Regnesentral"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google