Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Objektorientert informasjonsmodellering av bygge prosjekter 1 time: Informasjonsmodellering Objekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Objektorientert informasjonsmodellering av bygge prosjekter 1 time: Informasjonsmodellering Objekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Objektorientert informasjonsmodellering av bygge prosjekter 1 time: Informasjonsmodellering Objekter i byggeprosjekter1 time: Informasjonsmodellering Objekter i byggeprosjekter 2 time: Prosessmodellering i Visio2 time: Prosessmodellering i Visio

2 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Objektorientert informasjonsmodellering Objekt 1 Objekt 3 Objekt 4 Objekt 2

3 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Informasjonsmodeller Hva er en modell?Hva er en modell? –Modeller er bilder av en utvalgt del av virkeligheten –Modeller kan brukes til å beskrive verden omkring oss ved å definere og relatere begreper –Modeller er en beskrivelse av “noe annet en seg selv” for et bestemt formål –Det finnes ikke ingen “riktig” eller “gal” modell –Modeller kan være mer eller mindre egnet til sitt formål

4 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Informasjonsobjekter Hva er et objekt?Hva er et objekt? –Objekter brukes for å beskrive den virkelige verden i informasjonsmodeller –Et objekt brukes til å beskrive en ting, et konsept eller en abstraksjon –Objekter har en bestemt mening og har klare grenser i forhold til modellen det brukes i –Objekter kan danne basis for implementasjon i datamaskiner

5 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Objektmodell Oljerigg Produksjons- anlegg PælerDekkBærende strukturKostnaderBemanningInntekter

6 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Statiske modeller En statisk modell består av objektinstanserEn statisk modell består av objektinstanser Instanser tilhører bestemte objektklasserInstanser tilhører bestemte objektklasser Objektklasser har attributer og relasjonstyperObjektklasser har attributer og relasjonstyper Attributer beskriver egenskaper ved objekterAttributer beskriver egenskaper ved objekter Relasjontyper viser sammenheng mellom objekterRelasjontyper viser sammenheng mellom objekter Objektinstanser har spesifikke attributverdier og relasjonerObjektinstanser har spesifikke attributverdier og relasjoner Attributverdiene beskriver objektinstanseneAttributverdiene beskriver objektinstansene Relasjonene forbinder objektinstanseneRelasjonene forbinder objektinstansene

7 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Statisk objektmodell Produsere olje Funksjon Kostnader Driftsresultat Inntekter Økonomi KNOK 100/døgnNOK 100/fat BoreutstyrBærende struktur Pæler Består av Materiale: stål Vekt: 1500 tonn Antall: 4 per ben Lengde: 15 meter Oljerigg Navn: Nor Explorer Eier: Noroil

8 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Dynamiske modeller Dynamisk modeller har objekter som beskrives av funksjoner (metoder) i tillegg til attributer og relasjonerDynamisk modeller har objekter som beskrives av funksjoner (metoder) i tillegg til attributer og relasjoner Funksjoner defineres for objektklasser, og arves av alle instanserFunksjoner defineres for objektklasser, og arves av alle instanser Funksjoner forandrer objektenes attributverdier og/eller relasjoner mellom objekterFunksjoner forandrer objektenes attributverdier og/eller relasjoner mellom objekter Funksjoner gir objektene oppførsel og gjør at modellen kan forandres dynamiskFunksjoner gir objektene oppførsel og gjør at modellen kan forandres dynamisk

9 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Dynamisk objektmodell Brønndybde: 5000 m Lengde av drillstreng: funksjon av havdyb og brønndybde Funksjon av drillstreng og rotasjonshastighet på boreutstyr (Rotasjons- hastighet) Oljerigg Boreutstyr Reservoar Kostnader Driftsresultat Inntekter Operasjon Økonomi Oljefelt Posisjon: 4’N 5’W Havdyp: funksjon av posisjon Beregnes på basis av kostnader og inntekter Funksjon av oljepris og produksjons- volum

10 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Objekter i byggeprosjekter Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4

11 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Beskrivelse av virksomhet Hva er virksomhet?Hva er virksomhet? –Mennesker –i en organisasjon –som utfører en prosess –for å skape et produkt –som tilfredstiller sin målsetning –og gir forventet ytelse Virksomhet kan beskrives vha. av objekterVirksomhet kan beskrives vha. av objekter

12 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Dimensjoner i beskrivelsen Hvorfor: Målsetning (motivasjon)Hvorfor: Målsetning (motivasjon) Hva: Produkt (resultat og leveranse)Hva: Produkt (resultat og leveranse) Hvordan: Prosesser (aktiviteter og oppgaver)Hvordan: Prosesser (aktiviteter og oppgaver) Hvem: Ressursser (mennesker og organisering)Hvem: Ressursser (mennesker og organisering) Hvor godt: Ytelse (effektivitet og godhet)Hvor godt: Ytelse (effektivitet og godhet)

13 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Målbeskrivelse Velykket prosjekt Barna skal ha det godt Gode muligheter for utfoldelse Relasjon mellom overordnede generelle mål og underordnede spesifikke mål Kostnadseffektiv oppføring Økonomisk forsvarlig drift Tildfrestillende livsløpskost Fornøyde brukere Fornøyde eiere

14 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Målsetning og gjennomføring Kostnadseffektiv oppføring Økonomisk forsvarlig drift Byggeprosjekter har sine egne mål for ytelse, og definerer ytelsen (måloppnåelsen) til det ferdige produktet. Det kan lett bli sprik mellom disse målene. God prosjektledelse motvirker sprik (interessekonflikter og misforståelser) Slutt- produktet Byggherre Prosjekt- utførelsen Entreprenør

15 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen En modell av prosjekter En gruppe prosjektdeltakereEn gruppe prosjektdeltakere i en prosjektorganisasjoni en prosjektorganisasjon som utfører en prosjektplansom utfører en prosjektplan for å skape et prosjektleveranserfor å skape et prosjektleveranser som tilfredstiller gitte prosjektmålsom tilfredstiller gitte prosjektmål og gir forventede prosjektresultaterog gir forventede prosjektresultater Prosjektplaner beskriver prosesserProsjektplaner beskriver prosesser

16 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Modellering av prosjektplaner StartSlutt 25 februar 199925 mai 1999 Definer start og slutt milepæl (med dato)Definer start og slutt milepæl (med dato) Milepæl 1 oppnådd Milepæl 2 oppnådd 25 mars 199925 april 1999 Definer hovedmilepæler (med dato hvis mulig)Definer hovedmilepæler (med dato hvis mulig)

17 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Modellering av prosjektplaner Aktivitet A Aktivitet B Definer aktiviteter (samme detaljeringsnivå)Definer aktiviteter (samme detaljeringsnivå) Aktivitet A Aktivitet B Aktivitet B kan starte når A starterAktivitet B kan starte når A slutter Forbind aktiviteter i logisk rekkefølge (slutt-til-start, eller start-til-start)Forbind aktiviteter i logisk rekkefølge (slutt-til-start, eller start-til-start)

18 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Modellering av prosjektresultater Beskriv delresultater/leveranser (intern output)Beskriv delresultater/leveranser (intern output) Intern output kan representere informasjon som skapes i en aktivitet og brukes i andre aktiviteter Extern output kan representere informasjon som (kommer fra, eller) leveres til kunde, brukere og myndigheter Beskriv sluttresultater/leveranser (extern output)Beskriv sluttresultater/leveranser (extern output)

19 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Et enkelt prosess eksempel: Avhold prosjektmøte 25 februar 1999 5 mars 1999 25 februar 1999 2 mars 1999 Start Slutt Møte- innkalling sendt Møte avholdt Kall inn til møte Velg ordstyrer Oppsummer diskusjon Velg Referent Dokumenter resultat Gjennomfør diskusjon Møte- innkalling Møte- plan Møte- notater Møte referat

20 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen

21 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Prosessmodellering i Visio

22 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Bruk av Vité mal i Visio Start Vité fra program menyenStart Vité fra program menyen Velg New ProjectVelg New Project Gi navn på prosjektGi navn på prosjekt

23 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Visio med Vité stensil Start milepælSlutt milepæl Visio stensil med start og slutt objekter

24 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Bruk av Vité stensil i Visio Bruk bare activity og successor objekter fra Vité stensilenBruk bare activity og successor objekter fra Vité stensilen Definer ikke aktiviteter eller relasjoner mellom dem vha. andre Visio objekterDefiner ikke aktiviteter eller relasjoner mellom dem vha. andre Visio objekter Bruk ikke objekter fra Vité stensilen til å definere annen informasjon enn aktiviteter og relasjonerBruk ikke objekter fra Vité stensilen til å definere annen informasjon enn aktiviteter og relasjoner

25 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Definer start og sluttdato Åpner input-boksene ved å dobbel-klikke på objektene

26 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Start og sluttdato for prosjektet Starten og slutten av prosjektet velges utifra tilgjengelig informasjonStarten og slutten av prosjektet velges utifra tilgjengelig informasjon Start defineres ofte av prosjektbeskrivelse, kontrakt eller avtalerStart defineres ofte av prosjektbeskrivelse, kontrakt eller avtaler Slutten på prosjektet defineres utifra tilsvarende informasjon (ofte definert som funksjon av at gitte mål er nådd)Slutten på prosjektet defineres utifra tilsvarende informasjon (ofte definert som funksjon av at gitte mål er nådd) Bruk evt. eget skjønn om nødvendigBruk evt. eget skjønn om nødvendig

27 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Milepælsplaner Milepæler definerer viktige ting som skal oppnåes i løpet av prosjektetMilepæler definerer viktige ting som skal oppnåes i løpet av prosjektet Hoved- og del-leveranser med ferdigstillelses- datoerHoved- og del-leveranser med ferdigstillelses- datoer Milepæler bør gis en kort beskrivelse og datoMilepæler bør gis en kort beskrivelse og dato

28 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Legg ut milestone stensiler Milepælsobjekter Gi kort beskrivelse Åpner input-boksene ved å dobbel-klikke på milepælsobjektene

29 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Arbeidsopgaver definert som aktiviteter Aktiviteter representerer arbeid som må gjøres for å nå oppsatte milepælerAktiviteter representerer arbeid som må gjøres for å nå oppsatte milepæler Aktivitetene bør få kortfattede logiske navnAktivitetene bør få kortfattede logiske navn Bruk verb for å beskrive hva som skal gjøresBruk verb for å beskrive hva som skal gjøres Aktiviteter bør gis omtrent likt detaljeringsnivåAktiviteter bør gis omtrent likt detaljeringsnivå Bruk ikke for mange aktiviteter (slå sammen)Bruk ikke for mange aktiviteter (slå sammen)

30 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Definer aktiviteter mellom milepælene Gi navn på aktiviteten (bruk verb) Aktivitetsobjekter Dobbel-klikk på aktiviteten for å åpne input boksen

31 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Sekvens mellom aktiviteter Definer sekvens mellom aktiviteter og milepælerDefiner sekvens mellom aktiviteter og milepæler Husk at alle aktiviteter og milepæler må ha start- og sluttrelasjoner (planen må utgjøre et logisk nettverk fra start til slutt, som omfatter alle aktiviteter og milepæler)Husk at alle aktiviteter og milepæler må ha start- og sluttrelasjoner (planen må utgjøre et logisk nettverk fra start til slutt, som omfatter alle aktiviteter og milepæler)

32 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Knytt prosessen sammen Objekter knyttes sammen med successor relasjoner Sucessor relasjoner “lenkes fast” i connection points Alle aktiviteter og milepæler må forbindes

33 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Arbeidsmengde Arbeidmengden i hver aktivitet defineres som antall timer, dager eller uker som er bergnet til å gjennomføre aktivitetenArbeidmengden i hver aktivitet defineres som antall timer, dager eller uker som er bergnet til å gjennomføre aktiviteten Milepæler har ikke arbeidsmengde (de representerer tilstander uten definert varighet)Milepæler har ikke arbeidsmengde (de representerer tilstander uten definert varighet)

34 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Definer arbeidsvolum FTE står for Full Time Equivalents og indikerer antall time-, dags- eller ukeverk aktiviteten er beregnet å kreve

35 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Definer nødvendig kompetanse Kompetansekrav kan velges fra et definert utvalg av relevante kompetanseområder (som kan defineres fra “Edit Skillset” i Vite menyen i Visio)Kompetansekrav kan velges fra et definert utvalg av relevante kompetanseområder (som kan defineres fra “Edit Skillset” i Vite menyen i Visio) Legg til egnede kompetanse-områderLegg til egnede kompetanse-områder

36 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Definer nødvendige kunnskaper

37 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Definer kunnskapskrav for aktiviteter Definerte kompetanseområder er nå tilgjenglige for valg som kunnskapskrav i aktivitetene

38 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Planlagt gjennomføringstid Total gjennomføringstid for prosjektet er gitt fra start og slutt milepæleneTotal gjennomføringstid for prosjektet er gitt fra start og slutt milepælene Prosjektplanen vil som oftest inneholde forventede datoer for gjennomføring av de forskjellige aktiviteneProsjektplanen vil som oftest inneholde forventede datoer for gjennomføring av de forskjellige aktivitene Et subsett av aktivitene i prosjektplanen vil utgjøre “kritisk linje” i prosjektetEt subsett av aktivitene i prosjektplanen vil utgjøre “kritisk linje” i prosjektet

39 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Legg inn tidslinje og datoer 1. Velg linje symbol og tegn linje 2. Med linjen merkert, velg line kommando og spesifiser linje type 3. Før inn relevant dato for milepæler

40 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Resultater og leveranser Alle aktiviteter vil produsere et (eller flere) resultat (output)Alle aktiviteter vil produsere et (eller flere) resultat (output) Alle akvtiviteter krever inputAlle akvtiviteter krever input Hvis det ikke er noen forskjell på input og output er aktiviteten sannsyligvis unødvendigHvis det ikke er noen forskjell på input og output er aktiviteten sannsyligvis unødvendig Output kan være interne resultater for prosjektetOutput kan være interne resultater for prosjektet Output kan være eksterne leveranser fra prosjektetOutput kan være eksterne leveranser fra prosjektet Output fra en aktivitet kan være input til en annenOutput fra en aktivitet kan være input til en annen

41 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Definer sluttleveranser Definer resultater vha. “rectangle kommandoen” Gi dem lys grå “fill” (format fill menyen), rød kant (format line) og evt. runde hjørner (format corners) Skriv navn på sluttleveransene

42 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Definer milepælsresultater Definer milepælsresultater på samme måte men gi dem blå kant (format line) Skriv navn på milepælsresultatene

43 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Budsjettering Definer budsjetterte/estimerte kostnader for hver aktivitetDefiner budsjetterte/estimerte kostnader for hver aktivitet Dette kan gjøres fra en kvalitativ og omtrentlig fordeling av tallene fra Prosjekt 98Dette kan gjøres fra en kvalitativ og omtrentlig fordeling av tallene fra Prosjekt 98 Ikke bruk tid på finregning (poenget er kun å illustrere aktivtetsbasert budsjettering, og få en følelse med kostnadsfordelingen mellom aktivtiteter i prosjektplanen)Ikke bruk tid på finregning (poenget er kun å illustrere aktivtetsbasert budsjettering, og få en følelse med kostnadsfordelingen mellom aktivtiteter i prosjektplanen)

44 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Definer kostnader for aktiviteter

45 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Rapportering og regnskap Fremdriftsrapportering er som oftest kontrakts- festetFremdriftsrapportering er som oftest kontrakts- festet Budsjetter gir grunnlag for fastsettelse av kontraktsumBudsjetter gir grunnlag for fastsettelse av kontraktsum Timelister gir grunnlag for budsjettoppfølging, regnskap og rapporteringTimelister gir grunnlag for budsjettoppfølging, regnskap og rapportering Dvs. at aktivitetslogg kreves for å måle fremdriftDvs. at aktivitetslogg kreves for å måle fremdrift Uten dokumentasjon kan man ikke sende regningUten dokumentasjon kan man ikke sende regning Dvs. manglende inntekt (ingen lønn, og intet arbeid)Dvs. manglende inntekt (ingen lønn, og intet arbeid)

46 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Detaljer byggeprosessen på ny side 1) Definer nytt Vite scenario 2) Beskriv nytt scenario

47 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Grensebetingelser for byggeprosessen 2. Legg inn riktige input og output resultater for byggeprosessen (del av totalprosjektet) 1. Legg inn riktig start- og sluttdato og riktig totalkostnad for bygg-aktiviteten 3. Slett andre aktiviteter og resultater

48 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Beskriv byggeprosessen AktiviteterAktiviteter SammenhengSammenheng etc. ….etc. …. Detaljeringsnivå (hvor mange aktiviteter skal modelleres)?Detaljeringsnivå (hvor mange aktiviteter skal modelleres)? Produktbeskrivelse (hvilken type resultater skal beskrives)?Produktbeskrivelse (hvilken type resultater skal beskrives)?

49 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Kan save modellen på web Tegn “koblingsbokser”Tegn “koblingsbokser” Bind sammen sidene sammen først med “double-click go-to-page” for å sjekke logisk sammenhengBind sammen sidene sammen først med “double-click go-to-page” for å sjekke logisk sammenheng Husk at dette bare virker innenfor Visio modeller - ikke i HTML dokumenterHusk at dette bare virker innenfor Visio modeller - ikke i HTML dokumenter Definer hyperlinks fra “koblingsbokser”Definer hyperlinks fra “koblingsbokser” Save-as htmlSave-as html

50 PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen


Laste ned ppt "PBL 4 vinter 99: 25 februar 1999Tore Christiansen Objektorientert informasjonsmodellering av bygge prosjekter 1 time: Informasjonsmodellering Objekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google