Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energibudsjett Forslag til alternativ plassering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energibudsjett Forslag til alternativ plassering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energibudsjett Forslag til alternativ plassering

2 Trondheim Eiendom argumenterer for at riktig plassering av energibudsjettet er på skolene. Insentiv til energisparing ligger på skolen. Avvik lettere å håndtere på mange enhetsnivå enn på en enhet. Rektorer argumenterer for at plassering bør være hos byggeier, Trondheim Eiendom. Behov for forutsigbare rammer. Saldere avvik mot elevressurs er ugunstig. Skolene sløser ikke med strøm, selv om de ikke har budsjettansvar. Skolene har liten kontroll med anleggsdrift, og budsjett bør ligge til byggeier som har driftskontroll. Utgangspunkt i diskusjon mellom Trondheim Eiendom og rektorer fra 2009

3 Energibudsjett legges av Økonomitjenesten i samråd med Trondheim Eiendom. Budsjettets treffsikkerhet likevel ikke god nok. For å unngå for stort utslag mot elevressurs, er det foretatt avregning ved årsslutt. Vesentlige avvik korrigeres ved årsslutt. (Prosentvis tak på maks avvik, eksempelvis +/- 0,7% av budsjett) - Store korrigeringer ved årsslutt er uheldig. - Kan medføre uforutsigbarhet og vanskeliggjøre økonomistyring. - Kan oppfattes som urettferdig at noen får beholde deler av mindreforbruk, mens andre må dekke deler av merforbruk innenfor sitt budsjett. Dagens situasjon

4 Forslag 1: Energibudsjett på fellesformål. - Regninger belastes fellesformål. - Ved eventuelt stort avvik totalt innenfor energi må skolene avregnes for sin andel mer/mindreforbruk, ved årsslutt. Konsekvensene for hver skole ved avvik, blir ikke like vesentlige som ved dagens modell. Forslag 2: Energibudsjett på fellesformål + reserve til inndekning av eventuelt merforbruk. - Regninger belastes fellesformål. - Eventuelt mindreforbruk/gjenstående reserve refunderes skolene ved årsslutt. Forslag 3: Energibudsjett på skolene. - Alle resultat avregnes ved årsslutt, slik at ingen får avvik. - Skolebudsjettene korrigeres for eventuelt mer/mindreforbruk totalt, etter andelsmessig størrelse. - Alternativt holde av reserve på fellesformål. Eventuelt ubenyttet reserve fordeles tilbake til skolene ved årsslutt. Forslag til alternativ budsjettering


Laste ned ppt "Energibudsjett Forslag til alternativ plassering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google