Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim kommune Økonomitjenesten Økonomistyring i TK Omstilling Praktisering Erfaringer og utfordringer TBU-seminar 12.12.2003 Carl-Jakob Midttun Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim kommune Økonomitjenesten Økonomistyring i TK Omstilling Praktisering Erfaringer og utfordringer TBU-seminar 12.12.2003 Carl-Jakob Midttun Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim kommune Økonomitjenesten Økonomistyring i TK Omstilling Praktisering Erfaringer og utfordringer TBU-seminar 12.12.2003 Carl-Jakob Midttun Trondheim kommune carl-jakob.midttun@trondheim.kommune.no

2 Trondheim kommune Økonomitjenesten Historikk Fram til 2001 var distriktet (6 stk) det operative nivå for økonomisk styring og kontroll Fram til 1998 var det i tillegg to 2 fagsjefer (oppvekst og helse/omsorg) i hvert distrikt Det operative økonomiansvaret var tuftet på 2 økonomikonsulenter i hvert distrikt, med ansvar for hvert sitt fagområde (generalister)

3 Trondheim kommune Økonomitjenesten Distriktsmodellen Rådmannen Distrikt 1 Distriktsjef A Distriktsjef B Økonom BØkonom A Oppvekst/utd.Helse/omsorg Distrikt 6 Distriktsjef A Distriktsjef B Økonom BØkonom A Oppvekst/utd.Helse/omsorg · · · · ·

4 Trondheim kommune Økonomitjenesten Mange ulemper i distriktsmod. Økonomene innad i de enkelte distrikt ”snakket” ikke sammen Distriktene ”snakket” ikke sammen  Ingen kompetanseflyt  Fare for utilsiktede ulikheter mellom distrikt (og dermed tjenesteenheter)  Rådmannen måtte kommunisere med 12 ulike regimer

5 Trondheim kommune Økonomitjenesten Ny modell fra 2001 Økonomitjenesten etableres som en intern tjeneste 12 økonomer plasseres sammen og får spesialistfunksjoner I utgangspunktet ansvar for de to store sektorene, senere utvidet noe

6 Trondheim kommune Økonomitjenesten Overordnet økonomifunksjon Finansdirektør Rådmannens fagstab (9 økonomer) Finans- og regnskapstjenesten (20 årsverk) Økonomitjenesten (12 økonomer)

7 Trondheim kommune Økonomitjenesten Tjenesteområder i TK Helsetjenester Barnehager Helse- og velferdstjenester Barne- og familietjenester Institusjoner Interne tjenester Kultur Plan- og bygningstjenester Skoler Hjemmetjenester Boligtjenester Eiendomsforvaltning Andre tjenester under rådmannen Tekniske tjenester Brann- og feiertjenester Miljø- og landbruks- tjenester Rådmannen og strategisk ledelse Folkevalgte og bystyresekretariatet Diverse Regnskapstekniske formål Foretak og AS

8 Trondheim kommune Økonomitjenesten Enhetenes rammebetingelser Lederavtaler Enhetene har totalansvar, med unntak av lønnsfastsetting Full frihet innenfor tildelt netto ramme (N) Eget straff-/belønningsregime innført

9 Trondheim kommune Økonomitjenesten Nærmere om Øtj.’s rolle Løpende årshjuloppgaver Koordinering/oppfølging på vegne av rådmannen Utvikling av enhetlige rapporterings- og budsjetteringsverktøy Generell støtte og veiledning

10 Trondheim kommune Økonomitjenesten Modellskisse Rådmannen Nivå 1 Nivå 2 220 resultatenheterØkonomitjenesten støtte/veiledning rapportering budsjettering oppfølging tertialrapp budsjettmodeller prosjekter lederavtaler faglig utvikling kontaktperson

11 Trondheim kommune Økonomitjenesten Utfordringer Stor spredning i kompetansen Rolleavklaring/forventningsgap Prioritere riktig

12 Trondheim kommune Økonomitjenesten Vårt fokus i løpende styring Opplæring og etablering av forståelse for økonomistyring Prognosetenkning og konsistens med tiltak Budsjett på laveste nivå ferdigstilt 15. januar Prioritere ressursene gjennom målrettet innsats mot de enheter som ”sliter” mest Kontinuerlig fokus på systemutvikling

13 Trondheim kommune Økonomitjenesten Modell ved regnskapsoppf. Økonomitjenesten Rapporteringsverktøy Skole a Rapport OK Ikke OK Sumrapport Skoler Rådmannen Melding Rappv

14 Trondheim kommune Økonomitjenesten Erfaringer I sum meget positive erfaringer hos begge nivå Vanskelig rolle i 2-nivåmodellen Jobber fortsatt med rolleavklaringer både mot fagstab og mot enhetene Etablert større bevissthet hos enhetene, men mye gjenstår


Laste ned ppt "Trondheim kommune Økonomitjenesten Økonomistyring i TK Omstilling Praktisering Erfaringer og utfordringer TBU-seminar 12.12.2003 Carl-Jakob Midttun Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google