Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning kvalitetssikring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning kvalitetssikring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning kvalitetssikring

2 Kvalitetssikring Hensikt Timing
Kontrollere at prosjektet er på rett kurs i forhold til tid, kostnad, kvalitet og risiko. Timing For alle prosjekter bør det gjøres en kvalitetssikring av mandatet, risikoanalysen og forprosjektet før selve prosjektarbeidet starter opp. Dette sikrer at prosjektgruppen og mottaker er enige om scope og rammer. Underveis i prosjektet bør det også gjøres kvalitetssiring for å sikre at prosjektet holder rett kurs. Slik kvalitetssikring kan gjøres for eksempel i forbindelse med store milepæler eller løpende underveis i prosjektet. Dette skal spesifiseres i Kvalitetsplanen og rapporteres ved hjelp av kvalitetssikringsrapporten. I større prosjekter har prosjektleder også et ansvar for å jevnlig rapportere til styringsgruppen. Dette vil også være en form for kvalitetssikring, for å sikre at prosjektet overholder tid, kostnad, kvalitet og risiko. Før prosjektet skal leveres bør det også gjøres en kvalitetssikring for å se at det man er i ferd med å levere er det man faktisk ble enige om. Dette innebærer en endelig kvalitetssikringsrapport før beslutning om produksjonssetting. Dersom UiO velger å bruke innleide konsulenter for kvalitetssikring bør det gis rom for bruk av andre rapporteringsmaler etc og avtale mellom partene vil normalt dekke behovene i forhold til kvalitetsplan.

3 Kvalitetssikring Tilgjengelige maler
Kvalitetsplan – skal fungere som en gjennomføringsplan for kvalitetssikring. Opprettes i begynnelsen av prosjektet og skal gjelde gjennom hele prosjektperioden. Må vurderes endret dersom mandatet endres. Rapport kvalitetssikring – skal oppsummere hva som er gjort og hva som er identifisert gjennom kvalitetssikringsarbeidet. Kan utføres flere ganger ila et prosjekt. Statusrapport enkel – benyttes ved mindre statusgjennomganger mellom for eksempel prosjektleder og prosjekteier eller oppdragsgiver Statusrapport detaljert – benyttes ved større og faste rapporteringsmøter mellom prosjektleder og styringsgruppen Prosjektevaluering – kvalitetssikring i form av selvevaluering i prosjektet


Laste ned ppt "Veiledning kvalitetssikring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google