Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS240 1 Kapasitet Kapasitet: Maksimal verdiskapende aktivitet per tidsperiode ( Definisjon i forbindelse med produksjonsaktiviteter ) Flaskehals  Den.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS240 1 Kapasitet Kapasitet: Maksimal verdiskapende aktivitet per tidsperiode ( Definisjon i forbindelse med produksjonsaktiviteter ) Flaskehals  Den."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS240 1 Kapasitet Kapasitet: Maksimal verdiskapende aktivitet per tidsperiode ( Definisjon i forbindelse med produksjonsaktiviteter ) Flaskehals  Den operasjonen som begrenser kapasiteten  Under varierende forhold (produktmiks osv.) kan flaskehalsen flytte seg til andre operasjoner i bedriften

2 BUS240 2 Flaskehalser ved ulik miks av produkt A og produkt B 11,511 11 1 A B Tallene angir gjennomsnittlig tidsbehov per enhet, i praksis varierer aktuelt tidsforbruk mye 1

3 BUS240 3 Tidshorisonter Langtidskapasitet  Strategiske beslutninger som er omhandlet i kapittel 6 Kapasitet, mellomlang tid  2-18 måneder framover  Basert på etterspørselsprognoser Korttidskapasitet  Planlagte eller ikke-planlagte endringer i kapasiteten

4 BUS240 4 Aggregert planlegging Hotell  Antall rom - antall per rom er underordnet Aluminiumsfabrikk  Antall tonn aluminium per måned - fordeling mellom legeringer, platetykkelser og partivariasjoner er underordnet Butikk  Omsetning (kr/måned) Forutsetter at produktmiks er relativt konstant

5 BUS240 5 Konsekvenser av kapasitetsbeslutninger Kostnader ( kapasitetsutnytting ) Inntekter ( ikke tapt salg ) Arbeidskapital ( lagerbeholdning ) Kvalitet ( endringer kan skape behov for opplæring ) Hastighet ( lager eller overskuddskapasitet ) Leveringspålitelighet ( ulemper med høy kapasitetsutnytting ) Fleksibilitet ( ulemper med høy kapasitetsutnytting )

6 BUS240 6 Etterspørselsprognoser Salgs- og markedsavdeling har ofte ansvaret Måleenhet  Må omgjøres til enheter som er forståelige for produksjonsavdelingen  Kroner/år, maskintimer/år, rombehov (m 2 ) Bør være så nøyaktig som mulig Relativ usikkerhet bør indikeres  Kan hindre kostbar overtid, ansettelser eller oppsigelser  Kan angi behovet for fleksibilitet

7 BUS240 7 Variasjoner i forsyning og etterspørsel Sesongvariasjoner  Forsyning (landbruk, fiske)  Etterspørsel (hotell, genserfabrikk, aluminiumsprodusent, dagligvarebutikk)  Tilfeldige eller systematiske faktorer Ukentlige og daglige variasjoner  Skal kapasiteten endres eller skal kundene vente?

8 BUS240 8 Måling av kapasitet Ett standardprodukt: Måling av output Angivelse av input-kapasitet brukes ofte ved varierende produktmikser Teoretisk designkapasitet Effektiv kapasitet (pga tap som omstilling, vedlikehold og tekniske krav til termin- planleggingen – tapene kan ikke unngås) Aktuell produksjon (pga tap som kvalitetsproblemer, havari og operatør- fravær – disse tapene kan unngås)

9 BUS240 9 Noen effektivitetsmål Teoretisk design- kapasitet 168 timer per uke Planlagt tap: 59 timer per uke Uforutsette tap som kan unngås: 58 timer per uke Effektiv kapasitet 109 timer per uke Aktuell produksjon: 51 timer per uke

10 BUS240 10 Overall Equipment Effectiveness Total tilgjengelig tid Brutto produksjonstid Tilgjengelighets- tap Netto produksjonstid Hastighets- tap Verdiskapende tid Kvalitets- tap Total utstyrseffektivitet (OEE) = tilgjengelighet × hastighet × kvalitet

11 BUS240 11 Kapasitetsstyring: Jamn kapasitet Passer for produkter som kan lagres Gir stabil sysselsetning, høy utnyttingsgrad, lave kostnader Medfører kostbart lager og høy risiko (spesielt ved usikker etterspørsel) Køer eller restordre/backlog (leveres senere) Passer for kapitalintensiv produksjon Passer ikke for de fleste tjeneste- produksjoner

12 BUS240 Aluminiumsprodusent 12

13 BUS240 Ullgenserprodusent 13

14 BUS240 Hotell 14

15 BUS240 Dagligvarebutikk 15

16 BUS240 16 Kapasitetsstyring: Jage etterspørsel Endrer personale, arbeidstider og utstyr Nødvendig når produktet ikke kan lagres Kan skape problemer med kvalitet, sikkerhet og kundeservice Metoder  Overtid, gjøre andre oppgaver (rengjøring, vedlikehold), kompetanse-oppbygging  Flexitid  Endre arbeidsstokken (ansette, permittere, sparke)  Bruke deltidsansatte  Bruke underleverandører

17 BUS240 17 Kapasitetsstyring: Styre etterspørsel Medfører redusert kostnad, forbedret service, bedre utnyttingsgrad og muligheter for økt fortjeneste Markeds-/salgsavdeling har oftest ansvaret for dette Metoder  Variasjoner i pris  Markedsføringskampanjer  Utvikling av alternative produkter

18 BUS240 18 Kapasitetsstyring: Andre alternativer Blanding av jamn kapasitet, jage etterspørsel og styre etterspørsel Maksimere kapasitetsutnyttelsen (Yield management)  Forutsetter fast kapasitet, segmentert marked, tjenesteproduksjon, forhåndssalg og lave marginalkostnader  Overbooking  Prisavslag/ulike priser  Tilby ulike tjenester

19 BUS240 19 Kumulativ etterspørsel og produksjon Tid Lageropp- bygging Backlog Kumulativ etterspørsel og produksjon Kumulativ etterspørsel Jamn produksjon Variabel produksjon

20 BUS240 20 Kumulative utgifter og «pengelager» Tid Kumulative utgifter og lager Kumulative utgifter

21 BUS240 21 Køteori er ikke pensum

22 BUS240 22 Utnyttingsgrad og gjennomløpstid Utnyttingsgrad Gjennomløpstid / lager A B

23 BUS240 Øk kapasiteten permanent Justering av kapasiteten 23 Reduser kapasiteten permanent Forbered kapasitetsreduk- sjon på lengre sikt Øk kapasiteten midlertidig Reduser kapasiteten midlertidig Behold dagens kapasitet Øk kapasiteten midlertidig Reduser kapasiteten midlertidig. Planlegg kapasitetsøkning Planlegg kapasitetsøkning Kapasitetsbehov på kort sikt Redusert Ingen endring Økt Kapasitetsbehov på lang sikt Redusert Ingen endring Økt


Laste ned ppt "BUS240 1 Kapasitet Kapasitet: Maksimal verdiskapende aktivitet per tidsperiode ( Definisjon i forbindelse med produksjonsaktiviteter ) Flaskehals  Den."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google