Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av arbeidet med Samhandlingsreformen Daniel Haga Direktør for samhandling HMN Hvilke forventninger og planer har helseforetakene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av arbeidet med Samhandlingsreformen Daniel Haga Direktør for samhandling HMN Hvilke forventninger og planer har helseforetakene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av arbeidet med Samhandlingsreformen Daniel Haga Direktør for samhandling HMN Hvilke forventninger og planer har helseforetakene?

2 Påstand Samhandlingsreformen representerer på flere områder et seneskifte i norsk helsepolitikk Reformen vil innebære en ideologisk snuoperasjon for mange av oss som arbeider i tjenesten Endring i oppgaver vil skape behov for nye arenaer og en endret ”kompetanseflyt” begge veier.

3 Organisering av arbeidet med samhandling i HMN RHF Adm.dir har valgt å opprette en samhandlingsavdeling i RHF Avdelingen vil ha hovedvekt på strategisk arbeid, både mot kommunesektoren og innad i spesialisthelsetjenesten

4 Organisering av arbeidet med samhandling i HMN RHF Forventninger Tydelig regional profil på arbeidet i samhandlingsfeltet De tiltakene som settes i gang ute skal gjenkjennes som del av en regional policy

5 Organisering av arbeidet med samhandling i HMN RHF Det betyr IKKE at alle foretakene skal uniformeres Og det betyr IKKE at kommunikasjonen med kommunesektoren nå skal ivaretas av RHF

6 Organisering av arbeidet med samhandling i HMN RHF Det regionale foretaket vil forsterke den kontakten vi har med KS i de tre fylkene, men vil ellers delta på invitasjon fra for eksempel regionråd I konkrete samarbeidsprosjekter må alltid det lokale HF også delta

7 Organisering av arbeidet med samhandling i HMN RHF Arbeid som er igangsatt og som vil få stor betydning for samhandling innad i spesialisthelsetjenesten: ­ Pasientforløp – fase 2 ­ Etablering av fagnettverk

8 Har Midt-Norge noen fortrinn som vi bør ta vare på og utnytte? Vi har erfaring med formalisert samhandling i mange år både i Sør- og Nord-Trøndelag Vi har etablert flere konkrete samhandlingsarenaer der foretak og kommuner samarbeider om løsninger. RHF har hatt en egen strategi for samhandling siden 2006, og har prioritert egne budsjettressurser regionalt

9 Har Midt-Norge noen fortrinn som vi bør ta vare på og utnytte? Vi har flere konkrete intermediære løsninger og DMS-er enn noen annen region Vi har en veletablert dialog med KS, og har fått en koordinering mellom de tre fylkeslederne. Vi har personer både i foretakgruppen og i kommuner som kjenner reformarbeidet godt gjennom å ha deltatt i arbeidet: ­ Kurt Løvold, (Ålesund kommune), ­ Helge Garåsen,(Trondheim kommune), ­ Marit Botnen (Ulstein kommune), ­ Kolbjørn Almlid og undertegnede


Laste ned ppt "Organisering av arbeidet med Samhandlingsreformen Daniel Haga Direktør for samhandling HMN Hvilke forventninger og planer har helseforetakene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google