Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppvekst med funksjonsnedsettelser – fra Barneombudets perspektiv Seniorrådgiver Tone Viljugrein Aktiv Ung, Bodø 3.des.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppvekst med funksjonsnedsettelser – fra Barneombudets perspektiv Seniorrådgiver Tone Viljugrein Aktiv Ung, Bodø 3.des.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppvekst med funksjonsnedsettelser – fra Barneombudets perspektiv Seniorrådgiver Tone Viljugrein Aktiv Ung, Bodø 3.des.2014

2 Barneombud (2012- 2018) Anne Lindboe

3 Ivareta barns interesser Foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet Gi informasjon om barns rettigheter Følge opp Barnekonvensjonen Barneombudets mandat

4 Skole Barnevern Samlivsbrudd Asyl/ minoritet Personvern Deltakelse og innflytelse Fritidsaktiviteter Barn og helse Barn med funksjonsnedsettelser Ungdomsråd Offentlig samarbeid Barnekonvensjonen Vold og overgrep Mobbing Kulturopplevelser Barn og straff Barn og medier Barneombudet jobber med saker som: Vi må prioritere

5 Jeg vil si litt om…: Barns rettigheter og hvorfor det er viktig at barn kjenner disse. Hvilke utfordringer Barneombudet ser for barn med funksjonsnedsettelser. Retten til å bli hørt, og hvis tid..: – Ungdoms møter med helsetjenestene

6 Vedtatt 20.november i 1989. - nettopp fylt 25 år ! Norsk lov siden 2003 Gir barn konkrete rettigheter Ser barn på en ny måte Fakta om Barnekonvensjonen : FN-bygningen i New York

7 Barnekonvensjonen har 42 artikler som henger sammen med hverandre men denne blir ofte glemt... NB! Lurt å printe denne og henge den opp!

8 Foto: Dagbladet Artikkel 3 i barnekonvensjonen Barnets beste – voksne skal gjøre det som er best for barn

9 FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) Undertegnet i 2007, ratifisert 3.juni 2013 Konvensjonen dekker mange områder hvor personer med nedsatt funksjonsevne opplever diskriminering, eks tilgang til rettigheter deltakelse i offentlig og politisk liv rett til utdannelse rett til deltakelse i arbeidsliv frihet fra tortur, utnyttelse og vold Bevegelsesfrihet Artikkel 7: Barn med funksjonsnedsettelser (LDOs nettsider)

10 Barnekonvensjonen (BK) Artikkel 2 Retten til ikke-diskriminering Artikkel 23 Rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser Artikkel 24 Barns rett til helse og helsehjelp Artikkel 31 Barns rett til hvile og fritid

11 Artikkel 23 i BK «Rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser» 1. Partene anerkjenner at et barn som er psykisk eller fysisk utviklingshemmet, bør ha et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer verdighet, fremmer selvstendighet og bidrar til barnets aktive deltakelse i samfunnet. 2. Partene anerkjenner at barn med funksjonshemminger har rett til særlig omsorg og skal, innenfor rammen av de midler som er til rådighet, oppmuntre til og sikre at barn som oppfyller vilkårene og barns omsorgspersoner får den hjelp de har søkt om og som er rimelig i forhold til barnets tilstand og foreldrenes eller andre omsorgspersoners situasjon.

12 Artikkel 31 i BK «Barns rett til hvile og fritid» 1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. 2. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.

13

14 Barneombudet ser at oppvekstvilkårene til barn med funksjonsnedsettelser utfordres på flere områder: Utfordringer i skolen – tilrettelegging og skolevalg Fritidsaktiviteter Tildeling av pleiepenger til familier med barn med alvorlige funksjonsnedsettelse Avlastning og barneboliger Store kommunale forskjeller i tilbudet til barna og deres familier

15

16 Avsluttende merknader fra FNs komité for barnets rettigheter 29.januar 2010

17 2015-16 Barneombudet skal ha prosjekt om barn med funksjonsnedsettelser Kom gjerne med innspill! tone@barneombudet.no

18 En forsvarlig skolehelsetjeneste? Helsesituasjonen til barn med fluktbakgrunn Barn på sykehus Helsetilbudet til barn utsatt for vold og overgrep 18

19 Bilde av barn og unge Og barn og unge er eksperter på eget liv 19 «Barn har rett til å si sin mening og bli hørt i alle saker som angår dem» - Barnekonvensjonen artikkel 12

20 Ungdom - De eldste barna på sykehus

21 «Jeg var på voksenavdeling. Satt i rullestol. Da ble jeg behandlet som om jeg var en skikkelig gammel dame.» 21

22 Mitt drømmesykehus…. 22

23 «Det som er veldig viktig er måten ting blir sagt på. Måten å fortelle ting på. Tenk på alderen og ord du bruker. De kan ikke si «du kom i grevens tid» som de sa til meg da jeg hadde kreft.» 23

24

25 Eksempler på tilrettelegging for ungdom Wi-fi – opprettholde kontakt med venner gjennom sosial medier Ungdomsskole og skole for vdg Eget ungdomsrom Ungdomskoordinator ved alle sykehus 25

26 Det må være 18 års aldersgrense på overføring til voksenavdelinger -Kun én av tre barneavdelinger har 18 års aldersgrense -Noen sykehus legger barn helt ned i 13- årsalderen på voksenavdelinger (mai 2013) 26

27 Alle sykehus bør etablere skriftlige rutiner for overføring fra barn- til voksenavdeling Overgangen til voksenavdelingene er ofte dårlig planlagt Kun 3 av 17 avdelinger har skriftlige rutiner i form av henvisning/intern henvisning ved overføring (mai 2013) 27

28 «Jeg blir 18 år i oktober, men de har ikke begynt overføringen en gang. Sa for to år siden at de ville begynne overføringen tidlig, men det har ikke skjedd noe enda.» 28

29 Alenetid på visitt og kontroll Gi ungdom mulighet til å snakke uten at foreldrene er tilstede Fra 12 år har helsepersonell plikt til å spørre barn og høre på hva de har å si (jf. bruker- og pasientrettighetsloven) 29

30 Sykehusene må lytte til ungdom – alle sykehusene må etablere egne ungdomsråd Aftenposten 25.februar 2013 30

31 Barnekonvensjonen har 42 artikler som henger sammen med hverandre men denne blir ofte glemt... NB! Lurt å printe denne og henge den opp!

32

33 www.barneombudet.no facebook.com/barneombudet twitter.com/barneombudet instagram.com/barneombudet 33


Laste ned ppt "Oppvekst med funksjonsnedsettelser – fra Barneombudets perspektiv Seniorrådgiver Tone Viljugrein Aktiv Ung, Bodø 3.des.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google