Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sør-Trøndelag fylkeskommune Balansert målstyring i Sør- Trøndelag fylkeskommune Helhetsperspektiv og forholdet til organsisatoriske enheter ”What you measure.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sør-Trøndelag fylkeskommune Balansert målstyring i Sør- Trøndelag fylkeskommune Helhetsperspektiv og forholdet til organsisatoriske enheter ”What you measure."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sør-Trøndelag fylkeskommune Balansert målstyring i Sør- Trøndelag fylkeskommune Helhetsperspektiv og forholdet til organsisatoriske enheter ”What you measure is what you get” Gardermoen 31. Januar 2002

2 Sør-Trøndelag fylkeskommune Fakta og historikk: Sør-Trøndelag har 262.000 innbyggere Brutto budsjett i fylkeskommunen –tom. 2001 på 5 mrd kr –fra 2002 på 1,9 mrd kr Et betydelig akkumulert underskudd Pilotfylkeskommune i FylkesKOSTRA

3 Sør-Trøndelag fylkeskommune Fakta og historikk: Har iverksatt et omstillingsprosjekt ”Det nye fylket” som omfatter: –26 videregående skoler, ca 1000 lærlinger ute i bedrifter –kulturformidling/tilrettelegging –kollektiv-transport, fylkesveier, –næringsutvikling m.v. ”Det nye fylket” skal utvikles til å bli en regional utviklingsaktør.

4 Sør-Trøndelag fylkeskommune Behov for noe nytt……… –Bringe det eksterne perspektivet (behov/brukere) sterkere inn i styringssystemet –Styre på andre dimensjoner enn økonomi og økonomisk målbare størrelser –La planlagt aktivitet i større grad styre ressursbruken – og ikke omvendt Utviklingsprogrammet ”Styring i dialog” Tilpasningen til KOSTRA-malen (1998). Utgangspunkt i:

5 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rapporteringsprosjektet…….. Benytte KOSTRA-informasjon i rapporteringen Alternative utviklingsretninger: –Balansert målstyring –Totalkvalitetsmodellen –Målstyringsmetodikken Valgte å utvikle et styringssystem etter prinsippene for Balansert målstyring!

6 Sør-Trøndelag fylkeskommune Videreutvikling av styringssystemet mot Balansert målstyring (BMS) Fra hovedmål til fokusområder Definerte 5 fokusområder: Regional Utvikling Tjenesteproduksjon Personal og kompetanse Kvalitet og service Økonomi

7 Sør-Trøndelag fylkeskommune Utviklingsfase 1: Toppledelsen utarbeidet forslag til fullstendig styringskort på fylkesrådmannsnivået (konsernnivå) Utarbeide et første forslag til mål, kritiske suksessfaktorer og styringsparametere for divisjon-/virksomhetsområdene

8 Sør-Trøndelag fylkeskommune Utviklingsfase 2: Pilotforsøk i ulike sektorer og nivåer i organisasjonen basert på utviklingsfase 1. Diskusjon om gjennomgående målekart. Innfasing i økonomiplan 2001-2004 innenfor enkelte områder. Nasjonalt BMS–prosjekt, Sør-Trøndelag fylkeskommune ble pilot.

9 Sør-Trøndelag fylkeskommune Risiko – kritiske suksessfaktorer At ledelsen på alle nivå ser behovet for å fornye styringssystemet – og selv stiller seg i spissen for utviklingsarbeidet. At det ”nye” styringssystemet som utvikles virkelig blir fylkeskommunens metodikk og rammeverk for å fastsette mål, fordele ressurser, løpende oppfølging og vurdering av resultater.

10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Risiko – kritiske suksessfaktorer Holde ”trøkk” i prosessen – fremdrift Frikjøp til å drive prosessen internt Involvere bredt – skape eierskap Forankre endring i styringssystemet hos politikerne

11 Sør-Trøndelag fylkeskommune Hvor står vi i dag – planen videre Heimdal videregående skole er pilotvirksomhet i det nasjonale prosjektet – prosess mot øvrige skoler – skreddersøm. BMS – målekort for alle virksomheter i økonomiplan 2002-2005, ulik kvalitet. BMS som helhetlig styringssystem for ”Det nye fylket”.

12 Sør-Trøndelag fylkeskommune Gode råd…… Dialog er veien til forståelse og skaper arena for handling Delaktighet er nøkkelen til felles forståelse – bred deltakelse Definer hvor viljen til utvikling kommer fra Vektlegg prosessen og la prosessen ha en mening Først forstå – så måle Ikke planlegg alt i detalj – ha milepæler Tørre å velge bort noe – kan ikke rapportere på alt Ledelsen går foran og viser veien

13 Sør-Trøndelag fylkeskommune Vårt balanserte målstyringssystem…………… Et målesystem? Ledelsessystem? Ledelsesfilosofi? … en integrert ledelsesprosess som skal knytte fylkeskommunens strategi til handling ved hjelp av …… Strategiske styringsparametre Ledelsesprosess IT-infrastruktur

14 Sør-Trøndelag fylkeskommune Vi vet hvor vi vil MEN Vi har et godt stykke igjen!!


Laste ned ppt "Sør-Trøndelag fylkeskommune Balansert målstyring i Sør- Trøndelag fylkeskommune Helhetsperspektiv og forholdet til organsisatoriske enheter ”What you measure."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google