Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”What you measure is what you get” Gardermoen 31. Januar 2002

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”What you measure is what you get” Gardermoen 31. Januar 2002"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”What you measure is what you get” Gardermoen 31. Januar 2002
Balansert målstyring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Helhetsperspektiv og forholdet til organsisatoriske enheter ”What you measure is what you get” Gardermoen 31. Januar 2002

2 Fakta og historikk: Sør-Trøndelag har 262.000 innbyggere
Brutto budsjett i fylkeskommunen tom på 5 mrd kr fra 2002 på 1,9 mrd kr Et betydelig akkumulert underskudd Pilotfylkeskommune i FylkesKOSTRA

3 Fakta og historikk: Har iverksatt et omstillingsprosjekt ”Det nye fylket” som omfatter: 26 videregående skoler, ca 1000 lærlinger ute i bedrifter kulturformidling/tilrettelegging kollektiv-transport, fylkesveier, næringsutvikling m.v. ”Det nye fylket” skal utvikles til å bli en regional utviklingsaktør.

4 Behov for noe nytt……… Utgangspunkt i:
Bringe det eksterne perspektivet (behov/brukere) sterkere inn i styringssystemet Styre på andre dimensjoner enn økonomi og økonomisk målbare størrelser La planlagt aktivitet i større grad styre ressursbruken – og ikke omvendt Utgangspunkt i: Utviklingsprogrammet ”Styring i dialog” Tilpasningen til KOSTRA-malen (1998).

5 Rapporteringsprosjektet……..
Benytte KOSTRA-informasjon i rapporteringen Alternative utviklingsretninger: Balansert målstyring Totalkvalitetsmodellen Målstyringsmetodikken Valgte å utvikle et styringssystem etter prinsippene for Balansert målstyring!

6 Videreutvikling av styringssystemet mot Balansert målstyring (BMS)
Fra hovedmål til fokusområder Definerte 5 fokusområder: Regional Utvikling Kvalitet og service Tjenesteproduksjon Personal og kompetanse Økonomi

7 Utviklingsfase 1: Toppledelsen utarbeidet forslag til fullstendig styringskort på fylkesrådmannsnivået (konsernnivå) Utarbeide et første forslag til mål, kritiske suksessfaktorer og styringsparametere for divisjon-/virksomhetsområdene

8 Utviklingsfase 2: Pilotforsøk i ulike sektorer og nivåer i organisasjonen basert på utviklingsfase 1. Diskusjon om gjennomgående målekart. Innfasing i økonomiplan innenfor enkelte områder. Nasjonalt BMS–prosjekt, Sør-Trøndelag fylkeskommune ble pilot.

9 Risiko – kritiske suksessfaktorer
At ledelsen på alle nivå ser behovet for å fornye styringssystemet – og selv stiller seg i spissen for utviklingsarbeidet. At det ”nye” styringssystemet som utvikles virkelig blir fylkeskommunens metodikk og rammeverk for å fastsette mål, fordele ressurser, løpende oppfølging og vurdering av resultater.

10 Risiko – kritiske suksessfaktorer
Holde ”trøkk” i prosessen – fremdrift Frikjøp til å drive prosessen internt Involvere bredt – skape eierskap Forankre endring i styringssystemet hos politikerne

11 Hvor står vi i dag – planen videre
Heimdal videregående skole er pilotvirksomhet i det nasjonale prosjektet – prosess mot øvrige skoler – skreddersøm. BMS – målekort for alle virksomheter i økonomiplan , ulik kvalitet. BMS som helhetlig styringssystem for ”Det nye fylket”.

12 Gode råd…… Dialog er veien til forståelse og skaper arena for handling
Delaktighet er nøkkelen til felles forståelse – bred deltakelse Definer hvor viljen til utvikling kommer fra Vektlegg prosessen og la prosessen ha en mening Først forstå – så måle Ikke planlegg alt i detalj – ha milepæler Tørre å velge bort noe – kan ikke rapportere på alt Ledelsen går foran og viser veien

13 Vårt balanserte målstyringssystem……………
Et målesystem? Ledelsessystem? Ledelsesfilosofi? … en integrert ledelsesprosess som skal knytte fylkeskommunens strategi til handling ved hjelp av …… Strategiske styringsparametre Ledelsesprosess IT-infrastruktur

14 Vi vet hvor vi vil MEN Vi har et godt stykke igjen!!


Laste ned ppt "”What you measure is what you get” Gardermoen 31. Januar 2002"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google