Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens havbrukspolitikk Årsmøte i FHL havbruk 14. april 2005, Tromsø Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens havbrukspolitikk Årsmøte i FHL havbruk 14. april 2005, Tromsø Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens havbrukspolitikk Årsmøte i FHL havbruk 14. april 2005, Tromsø Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

2 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 2004 var et godt år: - eksportverdien økte fra NOK 26 – 28 mrd., til tross for nedgang i volum - positiv utvikling i markeder utenfor EU Russland – 2004: - fiskeeksporten økte med NOK 700 mill. til NOK 2,6 mrd. – jan.- mars 2005: laks- og ørreteksport for NOK 383 mill.(+59% fra 2004) Rammebetingelser ute Norsk havbruksnæring er konkurransedyktig og møtes derfor med ubegrunnete handelspolitiske tiltak i EU – en strid som har pågått i 15 år.

3 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Konsultasjoner 30. mars Ministerrådet må behandle ankene fra Danmark og Frankrike innen 24. mai Beskyttelsestiltakene rammer også EU Irene og skottenes problemer skyldes egne strukturelle forhold og rammebetingelser EUs opptreden er en ren maktdemonstrasjon Safeguard/beskyttelsessaken Næring og Regjering står skulder ved skulder for å møte truslene fra EU – vi er forberedt på full WTO- behandling. Foto: HI Foto: EFF

4 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Møte i Antidumpingkomiteen 7. april Kommisjonens tallmateriale fremlagt og vi vet hvilke marginer som er beregnet EUs egne medlemsland kritiske til tallgrunnlaget Regjeringen forberedt på å bringe også denne saken inn for WTO Subsidieanklage foreløpig ikke materialisert seg, og det er det heller ikke grunnlag for Dumpingsaken

5 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Ny oppstart sommer/ høst 2004 ”Letter of no interest” ”Sunset review” Full gjennomgang bekreftet Forventer at tiltakene vil opphøre USA-saken Handelspolitiske saker er blitt en del av hverdagen og må prioriteres deretter!

6 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Handelspolitisk arbeid WTO/EFTA Viktigste elementer WTO-arbeidet Reduserte tollsatser globalt Innstramming og tydeliggjøring av antidumping-regelverket EFTA-frihandelsarbeid et viktig supplement til WTO-forhandlingene Norge kan ikke ha dårligere rammebetingelser enn våre konkurrentland Foto: EFF

7 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Rammebetingelser hjemme Stafettpinnen gis ikke videre! - men næringen har fortsatt ansvar for egen utvikling

8 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Fokus endres fra hvem til hvordan Antallsbegrensning og mulighet til regional fordeling videreføres Deregulering for å møte fremtidige utfordringer Nytt tildelingsregime laks og ørret Miljø og arealinteresser gitt sentral plass Lov om akvakultur Loven skal fremme næringens lønnsomhet og konkurransekraft innen rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten Foto: EFF

9 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen 14.04.05 Siktemål: Dynamisk og bærekraftig næringsliv Innovasjon og verdiskaping Politikkendring: råvareperspektiv forbruker- og markedsperspektiv økt fokus på global konkurranse St.meld. nr. 19 - Marin næringsutvikling - Den blå åker. Foto: Anne-Berit Herstad Foto: Foto:Fiskeriforskningen


Laste ned ppt "Regjeringens havbrukspolitikk Årsmøte i FHL havbruk 14. april 2005, Tromsø Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google