Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forenlig praksis – knyttet til daglig pleie/omsorg og kommunikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forenlig praksis – knyttet til daglig pleie/omsorg og kommunikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forenlig praksis – knyttet til daglig pleie/omsorg og kommunikasjon
Leif Olav Ringeli Habiliteringstjenesten i Oppland Hafjellseminaret, 24. mai 2012 Tradisjonelt mer snakk om ift områder som utfordrende atferd og direkte opplæring Behov ift basale pleiefunksjoner, spesielt for en målgruppe som har mange problemer/behov Viktigst er de grunnleggende behov, som gjelder mange situasjoner gjennom alle dager. Grunnlag for ”alt” annet, men lett oversett.

2 Forenlig praksis Hva er det? Hvorfor? Forutsigbarhet og trygghet
Manglende evne til selv å instruere/korrigere Utvikling/læring Hvordan? Opplæring Fagadministrasjon Veiledning Innstilling/holdning Forenlig praksis – ikke å være identisk, men ha like krav, forventninger, reaksjoner Hva er rett/feil, bra nok vs perfekt, hjelp vs alene, sammen med vs istedenfor Hvorfor? Manglende ferdigheter innen kommunikasjon og kognisjon Kan ikke alltid si hva som er bra/ikke bra, smerter, gleder, ønsker, med mer Forutsigbarhet – trygghet – respekt Intimsoner ”tråkkes” inn i Motoriske vansker, spastisitet, behov for korrekt posisjonering Ubehag/smerter kan være forbundet med ulike stell Kognitive vansker – kan behøve lengre tid, behov for tydelighet Hvordan? Opplæring Fagadministrasjon Veiledning

3 Utfordringen Psykisk utviklingshemming CP Spastisitet Språkvansker
------ Tilpassing av rullestol, hjelpemidler Kommunikasjon Ernæring, tilrettelegging av måltider Seksualitet Motorisk utvikling/-stimulering Målvalg i skole – framtidig jobb/aktivitet Aktivisering i fritid Pleie og omsorg

4 Tverrfaglig samarbeid
Hvem gjør hva – når? Kartlegging Prioritering Samarbeid Stell, pleie Måltider Bruk av-/plassering i ulike hjelpemidler Forflytning Motorisk behandling/forebygging Pedagogiske utfordringer Hvile, søvn Meningsfylt innhold i hverdagen Selvbestemmelse/ mulighet til påvirkning

5 Fremdrift ”Bred” kartlegging (ferdigheter, bistandsbehov)
Hvordan gjør NN seg forstått – hvordan tolker miljøet? Generell observasjon av heldøgnstilbudet Video Registreringer Utarbeidelse av rutiner (beskrivelser) Veiledning

6 Kommunikasjon Status: Personalet snakker Bilder Grafiske symboler
Konkreter Valg ved å rette blikk mot Valg ved å ta mot/på Tolkning av lyder, mimikk

7 Kommunikasjon, kartlegging/utprøving
Registrering av ”valg” gjort med ulike metoder Tilrettelegge med kontraster Endre plassering Bryterstyring

8 Kommunikasjon, kartlegging av miljø
Intervju Spørreskjema Video Observasjoner

9 Fagadministrasjon Felles tid (møter) for å samkjøre seg.

10 Fagadministrasjon - bildebeskrivelser
Mine kommunikasjonsuttrykk Ja/nei, ubehag/velbehag Riktig posisjonering Riktige innstillinger Hva jeg liker / ikke liker Handlingskjeder Hvordan kommunisere Dag-/ukeplaner Viktige rutiner – sjekklister Kardeks, medisinhåndtering, nøkkelhåndtering…

11 Bilder Hvilke informasjon/instruks Hvor lenge Hvilken side først

12 Bilder Bilder sammen med evt. beskrivelser av Rekkefølger/kjeder
Instruksjoner (muntlig, bilder, konkreter…) Kan henge på vegg, ligge i hyller ved siden av, henge på rullestol, ståstativ, stellebenk…

13 Måltid Forberedelse til måltidet (”pedagogisk”) Tilbereding av maten
Innhold, konsistens, temperatur Posisjonering NN sin posisjonering ved bord Assistentens plassering Mengde mat Tempo Medisiner Tørke bort søl Når avslutte?

14 Hvile Hvor (seng, matte, ..) Forflytningen fra stol til hvilested
Forebygging av spasmer Med/uten skinner, korsett...? Posisjonering Stillingsendring Når/hvordan avslutte?

15 Video Instruksjonsvideo (bruksanvisning)
Evaluering av daglig praksis i møter (spesifikt og generelt) Kan lage ”bruksanvisninger” for/om pasienten Se på den daglige praksisen og diskutere teknikker – veilede hverandre. Erfaringer tilsier at det er mange ”AHA”-opplevelser når en ser video.


Laste ned ppt "Forenlig praksis – knyttet til daglig pleie/omsorg og kommunikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google