Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forenlig praksis – knyttet til daglig pleie/omsorg og kommunikasjon Leif Olav Ringeli Habiliteringstjenesten i Oppland Hafjellseminaret, 24. mai 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forenlig praksis – knyttet til daglig pleie/omsorg og kommunikasjon Leif Olav Ringeli Habiliteringstjenesten i Oppland Hafjellseminaret, 24. mai 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forenlig praksis – knyttet til daglig pleie/omsorg og kommunikasjon Leif Olav Ringeli Habiliteringstjenesten i Oppland Hafjellseminaret, 24. mai 2012

2 Forenlig praksis Hva er det? Hvorfor? –Forutsigbarhet og trygghet –Manglende evne til selv å instruere/korrigere –Utvikling/læring Hvordan? –Opplæring –Fagadministrasjon –Veiledning –Innstilling/holdning

3 Utfordringen Psykisk utviklingshemming CP Spastisitet Språkvansker ------ Tilpassing av rullestol, hjelpemidler Kommunikasjon Ernæring, tilrettelegging av måltider Seksualitet Motorisk utvikling/-stimulering Målvalg i skole – framtidig jobb/aktivitet Aktivisering i fritid Pleie og omsorg

4 Tverrfaglig samarbeid Hvem gjør hva – når? Kartlegging Prioritering Samarbeid Stell, pleie Måltider Bruk av-/plassering i ulike hjelpemidler Forflytning Motorisk behandling/forebygging Pedagogiske utfordringer Hvile, søvn Meningsfylt innhold i hverdagen Selvbestemmelse/ mulighet til påvirkning

5 Fremdrift ”Bred” kartlegging (ferdigheter, bistandsbehov) Hvordan gjør NN seg forstått – hvordan tolker miljøet? Generell observasjon av heldøgnstilbudet Video Registreringer Utarbeidelse av rutiner (beskrivelser) Veiledning

6 Kommunikasjon Status: –Personalet snakker –Bilder –Grafiske symboler –Konkreter –Valg ved å rette blikk mot –Valg ved å ta mot/på –Tolkning av lyder, mimikk

7 Kommunikasjon, kartlegging/utprøving Registrering av ”valg” gjort med ulike metoder Tilrettelegge med kontraster Endre plassering Bryterstyring

8 Kommunikasjon, kartlegging av miljø Intervju Spørreskjema Video Observasjoner

9 Fagadministrasjon

10 Fagadministrasjon - bildebeskrivelser Mine kommunikasjonsuttrykk –Ja/nei, ubehag/velbehag Riktig posisjonering Riktige innstillinger Hva jeg liker / ikke liker Handlingskjeder Hvordan kommunisere

11 Bilder

12

13 Måltid Forberedelse til måltidet (”pedagogisk”) Tilbereding av maten –Innhold, konsistens, temperatur Posisjonering –NN sin posisjonering ved bord –Assistentens plassering Mengde mat Tempo Medisiner Tørke bort søl Når avslutte?

14 Hvile Hvor (seng, matte,..) Forflytningen fra stol til hvilested Forebygging av spasmer Med/uten skinner, korsett...? Posisjonering Stillingsendring Når/hvordan avslutte?

15 Video Instruksjonsvideo (bruksanvisning) Evaluering av daglig praksis i møter (spesifikt og generelt)


Laste ned ppt "Forenlig praksis – knyttet til daglig pleie/omsorg og kommunikasjon Leif Olav Ringeli Habiliteringstjenesten i Oppland Hafjellseminaret, 24. mai 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google