Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standard Norge Universell utforming og persontransport (SN/K 556) RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER Oktober 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standard Norge Universell utforming og persontransport (SN/K 556) RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER Oktober 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Standard Norge Universell utforming og persontransport (SN/K 556) RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER Oktober 2014

2 2 Standard Norge Privat, uavhengig og non-profit medlemsorganisasjon Etablert i 2003 - med røtter tilbake til 1923 Utvikler standarder på de fleste områder 3 sektorstyrer: Petroleum, IKT, BAE 3 fagråd: Forbrukersaker, Energimerkeordningen, Helse og omsorg Tilknyttet virksomhet til NFD Norges medlem i CEN og ISO Ca. 75 medarbeidere Flytter til nye lokaler i Mustadvei 1 på Lilleaker (CC-Vest) i Oslo i september 2014 UU og persontransport - August 2014

3 3 Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner UU og persontransport - August 2014 Norsk Elektroteknisk KomitePost- og teletilsynet IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI

4 4 UU og persontransport - August 2014 Standarder og lovverk Lover Forskrifter Standarder

5 5 Norske lover og forskrifter − Lover og forskrifter viser til Norsk Standard på flere områder − Norsk Standard kan bidra innholdsmessig til utviklingen av offentlige forskrifter (eks. produktsikkerhet) Europeisk regulering − Ny metode-direktivene viser til standarder som en måte å overholde de overordnede kravene på − Standarder spiller en nøkkelrolle for å etablere et felles europeisk marked WTO-regimet − Det forutsettes at man benytter internasjonale (globale) standarder så fremt det er mulig/de finnes − Disse har høyere status enn nasjonale standarder UU og persontransport - August 2014 Standarder og lovverk

6 6 Medlemmer i SN/K 556 Statens Vegvesen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Ruter Forbrukerrådet Deltasenteret Volvo Scania Kollektivtrafikkforeningen Flere inviteres! UU og persontransport - August 2014

7 7 Mandat for SN/K 556 Universell utforming - persontransport Komiteen skal utarbeide en standard for universell utforming av busser for de ulike busskategoriene, for å sikre felles, nasjonale krav og sikre likeverdig tilgang til busstransport og som spesifiserer/utdyper lovfestede krav om universell utforming av slike transportmidler Komiteen skal utarbeide en standard for utøvelse og kvalitetssikring av transporttjenester, bygget bl.a. på de generelle kravene i NS 11030, og lovgivning om passasjerrettigheter UU og persontransport - August 2014

8 8 Mandat SN/ 556 2 Standard for passasjerrettigheter innen persontransport Komiteen er speilkomite for CEN/TC 320 WG 5 Passenger transport og skal følge med i deres arbeid og eventuelt komme med innspill. CEN/TC 320 skal se på europeiske standarder innen logistikk og transporttjenester og ytelseskriterier for tjenester innen distribusjonskjeden. De jobber også med transport- og logistikktjenester, herunder bruk av ISO 9000 serien på transport- og distribusjonsnæringen, terminologi og passasjertransport (WG 5). UU og persontransport - August 2014

9 9 Tre standarder utarbeides prNS 11031 UU- persontransport – Busser prNS 11032 UU – Persontransport - Passasjerrettigheter prNS 11033 UU – Persontransport - Transporttjenester Planlagt ferdigstilt 2016 UU og persontransport - August 2014

10 10 UU og persontransport - August 2014 Vi setter standarden

11 Takk for oppmerksomheten! Mer informasjon? Prosjektleder Rudolph Brynn, rbr@standard.no, tlf. 47 46 57 67rbr@standard.no www.standard.no www.facebook.com/standard.no https://twitter.com/standard_no http://www.youtube.com/user/Standardiseringen


Laste ned ppt "Standard Norge Universell utforming og persontransport (SN/K 556) RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER Oktober 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google