Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overdosestrategien 2014 - 2017 Gry Haugland – prosjektleder Epost: - Tlf. 97794771 Samhandlingsforum 19. mars 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overdosestrategien 2014 - 2017 Gry Haugland – prosjektleder Epost: - Tlf. 97794771 Samhandlingsforum 19. mars 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overdosestrategien 2014 - 2017 Gry Haugland – prosjektleder Epost: hgry@fredrikstad.kommune.no - Tlf. 97794771 Samhandlingsforum 19. mars 2015

2 Nasjonal Overdosestrategi (OD) Innsatsområde 2 Gry Haugland Nasjonalt program Folkehelseperspektiv 9 pilotkommuner i landet Fredrikstad, Trondheim, Oslo, Asker, Bergen Stavanger, Drammen, Porsgrunn, Arendal Omfang: 5 dødsfall eller fler Nasjonalt fagnettverk KoRus Statlige tilskuddsmidler i 4 år Lokale prosjekter Overdosedagen 31. august

3 Lokal markering av OD dagen Den internasjonale Overdosedagen 31. august: Minnes de døde - forebygge nye dødsfall 3 Gry Haugland

4 Mål og strategi - nullvisjon Redusere overdose/dødsfall - forebygge/redde/mestre Arbeidsoppdrag 5 innsatsområder Område overvåking Kvalitetssikring Samhandling Tiltaks- innretning Kompetanse Lokal plan Kartlegging Samarbeids- avtaler Kvalitetssystem Statistikk Forebygge Livredde Bruker- medvirkning Mestre Plan Informasjon Kartlegge Tiltak OD - dagen Samhandling Plangruppe Utarbeidelse Politisk vedtak

5 Lokal organisering - prosjektmodell STYRINGSGRUPPE Kommunalsjef og stabsleder Prosjektleder i stab - sekretær PROSJEKTGRUPPE Eksterne: Politi, Sykehuset Østfold / akuttenheten og prehospital avd., Kirkens Bymisjon Interne: Legevakt, Feltpleie, Avdeling Rus og psykisk helse, kommuneoverlege. Prosjektleder – referent REFERANSEGRUPPE Samarbeidsforum 12 organisasjoner Statistikk - kartlegging Helsefarlige bomiljøer BRUKERMEDVIRKNING Intervjue brukere Intervjue pårørende Rapport FAGGRUPPER PÅ INNSATSOMRÅDER Plangruppe OD dagen 31. august LAR- lekkasjer Oppfølging - Legevakt Pårørendesenter

6 Risikosituasjoner Kartlegging og statistikk 6 Gry Haugland Uvitenhet om inntak/rusmidler «Fyllekultur» også i stoffmiljø Traumer og livskriser Samsyklighet /dårlige levekår Etter fengsel /institusjon/LAR Etter overlevd overdose Høytider og «sesonger» Egenskaper ved rusmiddelet LAR medisin på avveie Høyrisikosoner - miljøer

7 Kartlegging og statistikk Narkotikautløste dødsfall i perioden 1996 – 2013 Sirus

8 Kartlegging og statistikk Overdosedødsfall – Østfoldbyer Kommune200920102011201220132014 Fredrikstad105655 Sarpsborg53412 Moss42341 Halden22--1 Askim-1--2 Kr.sand22332 Drammen336-4

9 OD - utrykninger 2014 Kartlegging og statistikk 9 Gry Haugland AMK Antall utrykninger Østfold57 Antall utrykninger Fr.stad25 Antall utrykninger bosatt15 Antall i komm. boliger2 Tidsfaktor – ”etter kontortid”

10 Feltpleiens arbeid Tiltaksinnrettning 2014-2017 10 Gry Haugland Lavterskel helsetiltak Tannbehandling Feltpleie «på hjul» Nytt samtalerom Livreddende opplæring Utstyr og OD materiell Switch tiltak - røykeutstyr Nasal Naloxon Oslo/Bergen - lokalt tiltak fra 2016?

11 Innsatsområder Tiltaksinnrettning 2014-2017 11 Gry Haugland Pasientkoordinator Observasjonstilbud etter OD Varslingssystem ved dårlig stoff «Pårørendesenter» Oppfølging rus og psykisk helse IP– mestringsplan, Ambulant team Bedre LAR program – nytt LAR team Flere boliger + Housing First modell Høyrisikosoner - miljøer Strategi i Boligsosial handlingsplan

12 ”Ja visst kan du bli rusfri – men først må du overleve”


Laste ned ppt "Overdosestrategien 2014 - 2017 Gry Haugland – prosjektleder Epost: - Tlf. 97794771 Samhandlingsforum 19. mars 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google