Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelseplan (kommunedelplan) for Aurskog-Høland kommune på bakgrunn av Lov om Folkehelse LOV-2011-06-24-29.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelseplan (kommunedelplan) for Aurskog-Høland kommune på bakgrunn av Lov om Folkehelse LOV-2011-06-24-29."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelseplan (kommunedelplan) for Aurskog-Høland kommune på bakgrunn av Lov om Folkehelse LOV-2011-06-24-29

2 I følge Folkehelseloven, med iverksettelse fra 1. januar 2012, er kommunen pliktig til å ha nødvendig oversikt over befolkningens helsetilstand. Oversikten skal inneholde positive og negative faktorer som kan virke inn på folkehelsen og danne grunnlag for kommunens planstrategi. Planprogram for kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

3 Folkehelseloven pålegger kommunen å tenke folkehelse i all sin virksomhet. Aurskog-Høland kommune har i kommunestyrevedtak vedtatt at Aurskog-Høland kommune skal lage en egen kommunedelplan for folkehelse. Kommunedelplan for folkehelse skal danne grunnlag for det politiske og administrative folkehelsehelsearbeidet i perioden 2016-2020..

4 Folkehelseplanen vil bestå av to deler. Første del vil gi en oversikt over helsetilstanden til befolkningen i kommunen. Den andre delen vil være en drøfting av aktuelle tiltak for å imøtekomme identifiserte folkehelseutfordringer. Samlet skal kommunedelplan for folkehelse angi retning for kommunens folkehelsearbeid de neste 4 årene. Planprogrammet for folkehelseplanen i Aurskog-Høland kommune ligger nå ute på høring.

5 Styringsgruppe Rådmannens ledergruppe Prosjektleder (Kommuneoverlege) Referansegruppe Prosjektgruppe (paraplyorganisasjoner og sektorer) Under- gruppe Under- gruppe Under- gruppe Under- gruppe Under- gruppe Under- gruppe Kommunestyret Folkehelseloven

6 Styringsgruppe Styringsgruppen består av rådmannens ledergruppe og ledes av rådmannen. Prosjektleder rapporterer til rådmannen i forkant av hvert styringsgruppemøte. Prosjektleder Kommuneoverlege er valgt som prosjektleder og leder prosjektgruppen. Prosjektleder rapporterer til rådmann og styringsgruppen. Prosjektleder informerer komiteene tertialvis.

7 Prosjektarbeidet er lagt opp til at prosjektgruppen består av representanter fra paraplyorganisasjoner som kan representere flere mindre grupper og organisasjoner innen et felt, eller en sektor i kommunen. Prosjektgruppe Hvert medlem av prosjektgruppen skal danne en undergruppe med 8-10 representanter som skal baseres på bredden av paraplyorganisasjonen. Medlemmet av prosjektgruppa blir leder av sin undergruppe.. Undergrupper

8 Referansegruppene er tiltenkt grupperinger som ikke er omfavnet av en paraplyorganisasjon Referansegruppe

9 Sektor for oppvekst og utdanning Sektor for teknisk drift Sektor for helse og rehabilitering Stab plan og utvikling NAV Aurskog-Høland utvikling Idrettsrådet Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Frivillighetssentralen Tillitsvalgte Videregående skole Kulturlivet Prosjektgruppe

10 Referansegrupper LHL lokallag ME-foreningen Afasiforeningen Revmatikerforeningen Den Norske Kirke Brukerutvalg NAV Rotaryforeningen i Aurskog-Høland Lionsklubben Sanitetsforeningen Pensjonister 62-65

11 Den første fasen består av å identifisere positive og negative faktorer for folkehelse i kommunen. Vi vil bruke statistikk, men det er like viktig med førstelinje empiri. Vi ønsker å motta og diskutere hvordan befolkningen selv opplever hva som påvirker livet her i Aurskog-Høland. Hva får oss til å trives, hva er vi redd for, hva øker stressnivået vårt, hva er vi fornøyd med og hva er vi ikke fornøyd med. Vi ønsker å gå dypere og oppdage hva som ligger bak statistikken og hva statistikken ikke alltid oppfatter. Den første fasen består av å identifisere positive og negative faktorer for folkehelse i kommunen. Vi vil bruke statistikk, men det er like viktig med førstelinje empiri. Vi ønsker å motta og diskutere hvordan befolkningen selv opplever hva som påvirker livet her i Aurskog-Høland. Hva får oss til å trives, hva er vi redd for, hva øker stressnivået vårt, hva er vi fornøyd med og hva er vi ikke fornøyd med. Vi ønsker å gå dypere og oppdage hva som ligger bak statistikken og hva statistikken ikke alltid oppfatter. Fase 1 i arbeidet

12 Referansegruppen blir spurt om å identifisere de negative og positive faktorene slik de ser det. Prosjektgruppemedlemmene skal også diskutere internt i sine organisasjoner og sektorer om egne forslag som skal inngå i diskusjonene i prosjektgruppa. Etter at prosjektgruppa har mottatt denne dokumentasjonen skal prosjektgruppa bestemme hvilke faktorer de mener er de viktigste. Referansegruppen blir spurt om å identifisere de negative og positive faktorene slik de ser det. Prosjektgruppemedlemmene skal også diskutere internt i sine organisasjoner og sektorer om egne forslag som skal inngå i diskusjonene i prosjektgruppa. Etter at prosjektgruppa har mottatt denne dokumentasjonen skal prosjektgruppa bestemme hvilke faktorer de mener er de viktigste.

13 I den andre fasen vil vi drøfte aktuelle tiltak for å imøtekomme de identifiserte faktorene som påvirker folkehelsen. Hver undergruppe får tildelt oppgaver fra prosjektgruppa hvor de skal komme frem til et skriftlig svar som leveres til prosjektgruppa. På basis av disse svarene skal prosjektgruppa diskutere og bli enige om innholdet som skal danne grunnlaget for folkehelseplanen. I den andre fasen vil vi drøfte aktuelle tiltak for å imøtekomme de identifiserte faktorene som påvirker folkehelsen. Hver undergruppe får tildelt oppgaver fra prosjektgruppa hvor de skal komme frem til et skriftlig svar som leveres til prosjektgruppa. På basis av disse svarene skal prosjektgruppa diskutere og bli enige om innholdet som skal danne grunnlaget for folkehelseplanen. Fase 2 i arbeidet

14 Prosjektleder vil deretter lage et planutkast til folkehelseplanen ut ifra dokumentasjonen fra prosjektgruppa. Planutkastet vil deretter bli behandlet av prosjektgruppa for vedtak eller endring. Etter enighet i prosjektgruppa vil planutkastet gå til politisk behandling Prosjektleder vil deretter lage et planutkast til folkehelseplanen ut ifra dokumentasjonen fra prosjektgruppa. Planutkastet vil deretter bli behandlet av prosjektgruppa for vedtak eller endring. Etter enighet i prosjektgruppa vil planutkastet gå til politisk behandling Fase 3 i arbeidet

15 Planprogram vedtatt Statistikk samles som skal fremlegges prosjektgruppa Prosjektgruppe etablert Referansegruppe mottatt oppgave Prosjektgruppe har mottatt innspill fra referansegruppe Negative og positive faktorer identifisert av prosjektgruppa Undergrupper etablert Mottatt innspill fra undergruppene Innspillene fra undergruppen er bearbeidet av prosjektgruppa Prosjektgruppa leverer sluttrapport Prosjektleder utarbeider planutkast Prosjektgruppa vedtar endelig planutkast Politisk behandling av planutkast Milepælsplan

16 Planprogram vedtas Samling av statistikk av prosjektleder Konstituering av prosjektgruppe Orienteringsmøte referansegruppe 3 møter i prosjektgruppa for identifisering av faktorer for folkehelse Kick-off møte og møte for undergrupper Undergrupper utarbeider svar på oppgave 3 møter i prosjektgruppa for bearbeiding av svaret. Prosjektleder lager planutkast på basis av arbeidet i prosjektgruppa. Prosjektgruppa gjennomgår planutkast Planutkast behandles politisk Aktivitetsplan

17 Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Folkehelseplan (kommunedelplan) for Aurskog-Høland kommune på bakgrunn av Lov om Folkehelse LOV-2011-06-24-29."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google