Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva ønsker Regjeringen med barnevernet – hvem gjør hva for å ivareta de unge? Innlegg på dialogkonferanse med ordførere og rådmenn i Sør-Trøndelag, Selbu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva ønsker Regjeringen med barnevernet – hvem gjør hva for å ivareta de unge? Innlegg på dialogkonferanse med ordførere og rådmenn i Sør-Trøndelag, Selbu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva ønsker Regjeringen med barnevernet – hvem gjør hva for å ivareta de unge? Innlegg på dialogkonferanse med ordførere og rådmenn i Sør-Trøndelag, Selbu Kjell Erik Øie Statssekretær 10.09.08

2 2 VI HAR ET GODT BARNEVERN I NORGE

3 3 Hva kjennetegner godt barnevern? Kjærlighet Kontinuitet Kunnskap

4 4 Barnevernet i kommunen Ca. 40 000 barn i barnevernet – 20% i det statlige barnevernet. Ca 1400 barn i institusjon Antall nye meldinger økt med 55% gjennom 10 år Antall undersøkelsessaker økt med 41%

5 5 Hva vil det si å være ansatt i barnevernet? Kommunen skal følge barnet gjennom alle faser Faglig og emosjonelt krevende Kontrollør og støtteperson Kan lett bli utsatt for kritikk

6 6 Hva vet vi om hvordan det går med barna? De tar i mindre grad utdanning De har mindre inntekt De mottar i større grad sosialhjelp Flere er arbeidsledige

7 7 Hva kjennetegner de som klarer seg? Ettervern er viktig Tidlig hjelp gir best resultat Utdanning gir vesentlig bedre resultater

8 8 Hvilke utfordringer har vi i kommunene? Er det nok politisk oppmerksomhet rundt barnevernet? Det er fortsatt for lite samarbeid på tvers Det er fortsatt mer å hente på samarbeidet mellom stat og kommune Griper vi inn tidlig nok? Henlegger vi for mange saker? Er barnevernets anseelse god nok?

9 9 Hva sier Soria Moria om barnevernet? Ta initiativ til forsøk og utviklingsarbeid for å få til et tettere samarbeid og samordnende tiltak mellom barnevernet og barne – og ungdomspsykiatrien Styrke kompetansen i barnevernet Sikre større åpenhet i barnevernet i sitt samarbeid med andre, f.eks skolen. Barnevernet skal overta ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere Overgangen til voksentilværelsen må gjøres trygg gjennom et godt fungerende ettervern

10 10 Forventninger til kommunene: Høyt politisk fokus på barnevernet Høyt kompetansenivå Organisering/samhandling rundt barnet – ikke omvendt At det utvikles et godt samarbeid med det statlige barnevernet Samarbeid mellom kommuner, der dette er nødvendig/nyttig At økonomiske ressurser stilles til rådighet

11 11 Tre grupper som bør ha særskilt fokus: Barn og unge med adferdsvansker Barn med rusmisbrukende og/eller psykisk syke foreldre Barn som lever med vold i familien

12 12 HUSK: EN TRENGER IKKE Å VÆRE DÅRLIG FOR Å BLI BEDRE…


Laste ned ppt "Hva ønsker Regjeringen med barnevernet – hvem gjør hva for å ivareta de unge? Innlegg på dialogkonferanse med ordførere og rådmenn i Sør-Trøndelag, Selbu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google