Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av E coli-saken Preben Aavitsland Smitteverndagene, 7. juni 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av E coli-saken Preben Aavitsland Smitteverndagene, 7. juni 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av E coli-saken Preben Aavitsland Smitteverndagene, 7. juni 2007

2 De viktigste involverte Gilde – ansvarlig for produksjon og salg Mattilsynet – ansvarlig for tilsyn Folkehelseinstituttet – ansvarlig for overvåking og utbruddsetterforskning

3 De viktigste involverte Gilde – ansvarlig for produksjon og salg Mattilsynet – ansvarlig for tilsyn Folkehelseinstituttet – ansvarlig for overvåking og utbruddsetterforskning

4 Vi er rimelig sikre på at det er Gilde kjøttdeig!

5 En rekapitulasjon Mandag 20. februar: –Folkehelseinstituttet blir varslet om utbruddet og etterforskningen starter Fredag 24. februar: –Resultater av innledende etterforskning offentliggjøres: ”Gilde kjøttdeig.”  Gilde trekker kjøttdeigen. Mandag 27. februar: –Folkehelseinstituttet iverksetter sin kriseplan og forsterker etterforskningen Mandag 20. mars: –Resultater av videre etterforskning offentliggjøres: ”Gilde morrpølser.”  Mattilsynet stopper pølsene.

6 Smittemåte for EHEC

7 Mulige smittemåter for EHEC Gjødsel Fingre og gjenstander Bekker og innsjøer Drikkevann Melk (upasteurisert) Badevann Grønnsaker Kjøttråvarer Overflaten på dyret Frukt Juice Kjøttprodukter

8 Smittekilden var funnet etter 28 dager

9 Hovedkritikk i egenevalueringen og den eksterne evalueringsrapporten Ikke meldingsplikt for HUS Manglende kjennskap til varslingsrutiner Sprikende primærlabdiagnostikk Manglende koordinering, arbeidsfordeling og informasjonsdeling med Mattilsynet ved nasjonale utbrudd Manglende samordning av krisekommunikasjon Manglende kvalitetssikring av kjøttdeigsporet –Men støtter at advarselen ble gitt

10 1. Varslings- og meldingsplikt OK Melding av Diareassosiert hemolytisk uremisk syndrom (HUS) Enterohemorrhagisk E. coli-infeksjon (allerede) Varsling av Diareassosiert hemolytisk uremisk syndrom (HUS) Enterohemorrhagisk E. coli-infeksjon Markedsføring av Smittevernvakta (22 04 23 48) og www.utbrudd.no  Skal sikre at utbrudd oppdages tidlig Line og Berit forteller mer…

11 2. Bedre lab-rutiner OK Nasjonalt utvalg under ”Referansegruppen for kvalitetsvurderinger i bakteriologi”. Nye anbefalinger for prøvetakingskriterier og diagnostiske metoder for EHEC- infeksjoner. Mulig felles nordisk anbefaling.  Skal sikre at ingen EHEC-typer overses

12 3. Komplettering av DNA-registeret (OK) Alle mistenkte EHEC-bakterier skal straks sendes det nasjonale referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet Fra mennesker, dyr, mat og fôr Verifisering DNA-typing  innlemming i DNA-registeret  Skal sikre at utbrudd og eventuelt ”forbrytere” oppdages tidligere Georg forteller mer…

13 4. Bedre samordning med Mattilsynet (OK) Gjelder de nasjonale utbruddene Nytt kapittel til Smittevern 13 Også felles krisekommunikasjonsplan Utarbeides av de to etatene  Skal sikre at etatene har klar rolleforståelse og arbeidsdeling med god koordinering Georg forteller mer…

14 5. Bedre kvalitetssikring OK Opprettelse av Matsmittekomiteen Representanter for en rekke etater Blir en utvidet etterforskningsgruppe Supplerer Folkehelseinstituttets utbruddsgruppe og feltepidemiologiske gruppe Kan også kalle inn industriekspertise Ikke politimyndighet!  Skal sikre gode ideer og kvalitetssikring av etterforskningen Georg forteller mer…

15 6. Bedre etterforskning (OK) Forsterking av feltepidemiologisk gruppe med en epidemiolog/statistiker Opprettelse av nordisk nettverk Videre forbedring av intervjuskjemaer Forbedring av intervjuteknikk  Skal sikre bedre etterforskning

16 Risikovurdering ved spekepølser Oppdrag fra Mattilsynet til Vitenskapskomiteen for mattrygghet Analysert prosessen fra gården til produksjon og lagring ”Ikke mulig å kvantifisere risiko ved spising av spekepølse” Tiltak som kan redusere risiko: –Bedre slaktehygiene –Dekontaminering (varme) av slakteskrotter –Bedre fermentering (startkultur, temperatur, pH) –Mild varmebehandling i slutten av fermenteringen –Bruk av styrbar teknologi ved slakting, produksjon og lagring Bedre overvåking hos mennesker Bedre kartlegging hos dyr

17 Konklusjon Alvorlig sak Rask og effektiv etterforskning Men kunne vært raskere Grundig og nødvendig evalueringsrapport Gode forslag til oppfølging Folkehelseinstituttets oppfølgingspunkter er i rute –Flere detaljer av Line, Georg og Berit

18 Andre konsekvenser Mer oppmerksomhet om matsmitte generelt og EHEC spesielt Mer oppmerksomhet om spekepølser Bedre forståelse av matloven og forholdet produsent – tilsyn –Virksomhetene har selv ansvaret for produktene de frambyr –Politikere og myndigheter kan ikke overta ansvaret


Laste ned ppt "Oppfølging av E coli-saken Preben Aavitsland Smitteverndagene, 7. juni 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google