Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frie, direkte og hemmelige valg Prøving av stemmegivninger Telling av stemmesedler Eksempel Ålesund Tore Hals 9. februar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frie, direkte og hemmelige valg Prøving av stemmegivninger Telling av stemmesedler Eksempel Ålesund Tore Hals 9. februar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frie, direkte og hemmelige valg Prøving av stemmegivninger Telling av stemmesedler Eksempel Ålesund Tore Hals 9. februar 2009

2 Landkunne 1

3 Landkunne 2

4 Lov og regelverk Valgloven kapittel 10, §§ 10-1 – 10-10 Valgforskriften kapittel 8, §§ 35 – 40 Valghåndboken

5 Forberedelser Lov og regelverk Møtebok Opplæring Øving og testing

6 Tilrettelegging - personell Valgsekretariatet Forhåndsstemmegivning Valgting Mottak av materiell fra stemmestedene Stemmer i særskilt omslag

7 Tilrettelegging - lokaliteter

8

9 Tilrettelegging - tellekretser Forhåndsstemmer Sent innkomne forhåndsstemmer 15 stemmekretser Stemmer i særskilt omslag

10 Prøving av stemmegivninger Forhåndsstemmer – utenriks Forhåndsstemmer – brevstemmegivning Forhåndsstemmer – fra andre kommuner Forhåndsstemmer – egen kommune Forhåndsstemmer – institusjoner Forhåndsstemmer – ambulerende Stemmegivning på valgting

11 Prøving av stemmesedler Stemmesedler med blindeskrift Stemmesedler beregnet for andre valgkretser Stemmesedler skrevet for hånd Trykte stemmesedler med like rettinger

12 Prøving av stemmesedler – forts. Stemmestedene tømmer urnene for å telle antall sedler. Sedlene sorteres i bunker: Én per liste, én for blanke, én for sedler uten stempel og én for ”tvilsomme” Stemmestyrene prøver ikke de ”tvilsomme”. Vurderingen tas i rådhuset

13 Prøving av stemmesedler – forts.

14

15 Telling - manuell Teller alt som er i urnen og alle kryss i manntallet Sorterer på valglister, blanke stemmer, sedler uten stempel og ”tvilsomme” = foreløpig telling Ringer inn resultatet til valgsekretariatet Fyller ut møtebok og signerer denne Alle telte sedler legges i urnen og forsegles Materiellet bringes til rådhuset

16 Mottak av materiell

17 Mottak av materiell – forts.

18 Telling - maskinell

19 Telling – maskinell – forts.

20

21 Godt valg!


Laste ned ppt "Frie, direkte og hemmelige valg Prøving av stemmegivninger Telling av stemmesedler Eksempel Ålesund Tore Hals 9. februar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google