Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jarle, til mål 2011. Hva skal BP være? Hvordan server vi linjen best mulig? Utfordrer vs støtteressurs? Hva er hovedoppgave ift dette? Må ha 1.Dybdeforståelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jarle, til mål 2011. Hva skal BP være? Hvordan server vi linjen best mulig? Utfordrer vs støtteressurs? Hva er hovedoppgave ift dette? Må ha 1.Dybdeforståelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jarle, til mål 2011

2 Hva skal BP være? Hvordan server vi linjen best mulig? Utfordrer vs støtteressurs? Hva er hovedoppgave ift dette? Må ha 1.Dybdeforståelse for ”egne” tall – innover 2.Tallenes sammenheng ift. markedsutviklingen Bruke dette med/mot linjen og være 1.Utadvendt og innvolverende 2.Stille krav til eierskapet på linjens tall ift å forstå underliggende utvikling og vurdering fremover 3.Eie prognosen som leveres for divisjonen 4.Vurdere beslutninger i forkant av LM-behandlling (må bli bedre) Avgrensninger 1.Ikke lage business cases for linjen, men bistå med input og utfordre 2.Ikke gjøre salgsrapporteringen for linjen Vi trenger 1.Lett tilgang til beslutningsinfo fra ledermøter etc. 2.Flyt av innsikt mellom BP’ene for å sikre god info/innsikt 3.Må trekkes med når relevante beslutninger tas Finance Consumer & Product AP - Målsamling Må ha basis på plass

3 Basis (hva kan vi, og bør kunne) Liste opp hva dette er Analyser Kompetanse (på tvers og en og en) Personlige egenskaper Bruk av basis Støtte og utfordre Bidrag 1Bidrag 2Bidrag 3Bidrag 4 Finance Consumer & Product Business Partner - skisse Fokus på hvordan fylle evnt huller her! Lære av hverandre i gruppen Lære av linjen Lære utenfor egen enhet Fokus på hvordan fylle evnt huller her! ”Look and feel” Helhetsforståelse Formidlingsevne Metode

4 I hvilken grad opplever vi at de overordnede målene som nå er satt passer inn i vår avdeling Dette passer bra inn i en BP-tilnærming to-tre konkrete forslag pr hovedmål (undermål/delmål) for å levere hovedmål – pluss aktiviteter. Se vedlegg Finance Consumer & Product AP - Målsamling

5 Bakgrunn for mine innspill –Kritisk å dele info og innsikt med hverandre. Kan ikke kun gjøre dette i møter, men må forutsette at vi tilgjengeliggjør info som vi proaktivt må søke info og stille spørsmål. Jeg tror vi kan lære mye av hverandre, og at vi kanskje burde fokusere på dette som ”step 1”. Step 2 kan være mer ut i organisasjonen, men vi må ha grunnmuren på plass selv. Forslag til mål/oppgaver –Filstruktur/delingsstruktur for å tilgjengeliggjøre viktige saker –”Metodegjennomgang” på ting vi lager. Er det mulig å lage mer lik look and feel på analyser etc. for å gjøre dette lettere tilgjengelig for hverandre? –Ledermøtesaker Consumer distribueres bredere enn i dag –Fokus på intern opplæring i avd-møter, evnt en dag annenhver måned der vi tar dypdykk på eget område Finance Consumer 1. Videreutvikle kompetanse

6 Finance Consumer 2. Evaluere og videreutvikle forecastarbeidet Bakgrunn for mine innspill –Blandede tanker om detaljering. Noen mener vi har for mye detaljer, andre for lite. Spørsmålet er kanskje mer om vi har de rette detaljene og forstår driverne ift. prognose. Forslag til mål/oppgaver –2 Workshops i gruppen for å se hva vi har og velge hensiktsmessig nivå –WS 1. –Hva har vi i dag og oppleves dette som hensiktsmessig ift tidsbruk og styring –Hva etterspørres i dag, egentlig? –WS 2. –Basert på WS 1, etablere en FC-modell til bruk i vårt FC-arbeid. –Etablere en tydelighet omkring hva vi legger i FC og formidle dette til Consumer. Vi må forstå hverandres roller og tanker (aktivtetsplanlegging vs. forecasting). –Aligne eget arbeid med hva som kommer gjennom FF

7 Finance Consumer 3. Effektivisering av våre interne prosesser Bakgrunn for mine innspill –??? Forslag til mål/oppgaver –Samme look and feel og mer likhet i underlag, se kompetanse –Prognoseprosessen se forrige side –Kompetansekartelging i gruppa og læring av hverandre –Excelkompetanse –PPT-kompetanse –Think-cell –Malverk på målstyring er svært komplisert – og hvordan kan vi bidra her? –Implementere løsning fra Fornye Finance, og etablere evnt effektiv tilpasning for Consumer & Product

8 Hovedaktiviteter Jobbe mer på tvers, ikke silo-tenkning Må se inntekter og kostnader sammen for å finne drivere og beregne lønnsomhet. For å øke virksomhetsforståelsen. Blir det brukt for mye tid i månedsavslutningen? Effektivisering ift Janus/TAB/beløpsgrenser. Mer rigid konto-struktur  Plukke ut de viktigste kontiene. Forenkle konteringsbruk. Forenkling i arbeidsprosessen som leder fram til ATKearney og øvrig benchmark. Effektivisering går veldig mye på deling og involvering. Dette setter krav til ledelsen også. Tenke mer ”best practice”. Hvordan løser andre (både internt og eksternt) tilsvarende oppgaver. Hvor mye service skal man yte mot linjen? Kontering i janus etc Dersom man skal snakke effektivisering må man tenke avgrensning av Finance sine arbeidsoppgaver. Vi må være tydelige på våre oppgaver ut mot organisasjonen. Jobbe mer mot andre grupper som innehar spesialistkompetanse. (Marketing Efficiency i Group) Definere stillesone og øke disiplin i forhold til å sitte i åpent landskap. Finance Consumer Fokusområde 3 – Effektivisering av våre interne prosesser


Laste ned ppt "Jarle, til mål 2011. Hva skal BP være? Hvordan server vi linjen best mulig? Utfordrer vs støtteressurs? Hva er hovedoppgave ift dette? Må ha 1.Dybdeforståelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google