Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkome til Skeikampen på PÅSKEMØTE!. Påskemøte 2014 Skeikampen 18. april Ordfører Hans Oddvar Høistad Innlegg LEL 18.04.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkome til Skeikampen på PÅSKEMØTE!. Påskemøte 2014 Skeikampen 18. april Ordfører Hans Oddvar Høistad Innlegg LEL 18.04.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkome til Skeikampen på PÅSKEMØTE!

2 Påskemøte 2014 Skeikampen 18. april Ordfører Hans Oddvar Høistad Innlegg LEL 18.04.14

3 Hvorfor påskemøter - muligheter Årlig tradisjon – alternerende mellom Skei og Espedalen Møte med dere – hytteeiere/ferierende i Gausdal - er en av mange positive aktiviteter i min ordførergjerning – jeg gleder meg til møtene og diskusjonene Påskemøte som arena for samhandling og dialog med hyttefolket – formen på møtet forbedret gjennom hytteeierforeningens initiativ Påskemøte viktig arena for informasjon Påskemøte som utgangspunkt for næringsutvikling Innlegg LEL 18.04.14

4 Gausdal orienterer om aktuelle temaer Innhold og kjøreplan Program/TemaTidAnsvarlig Regionalt legevaktsamarbeid Legedekning – bygging av nye legekontorer Rett til helsetjenester ved midlertidig opphold i kommunen 10 minLars Erik Lunde Pågående planarbeid ved Austlid og på Sør-Skei 10 min Lars Erik Lunde Handel og service og opplevelser i Gausdal 15 minDag Høiholt-Vågsnes Avslutning - kommentarer10 minHans Oddvar Høistad Innlegg LEL 18.04.14

5 Økt satsing på almenlegetjeneste Status 2012: Lav legedekning i forhold til kommuner vi sammenligner oss med; 4 legehjemler – disse hjemlene dekket også kommunale legetjenester som tilsynslegefunksjon, skolehelsetjeneste, helsestasjonsvirksomhet, reell almenlegekapasitet var 3,2 Status 2014: – 6 (7) legehjemler, (turnuslege) – Vedtak om samlokalisering av alle legeressursene – bygges nytt legesenter ved Segalstad Bru for 6 (7) leger – Egen sykehjemslegefunksjon 100 % – Fram til nye lokaler er realisert vil det fortsatt være en desentral struktur –kontorer i Follebu – SegBru og Forset Innlegg LEL 18.04.14

6 Legesenter forts. Anbudsfrist for bygging av nye lokaler er 23. april – avventer resultatet med spenning Nye moderne lokaler Gir muligheter for større grad av fleksibilitet f.eks i forbindelse med åpningstider Gir muligheter for større faglig miljø o Positivt i seg selv i forbindelse med rekruttering av leger Innlegg LEL 18.04.14

7 Dagens legevaktordning Interkommunal legevaktordning mellom Lillehammer, Øyer, Ringebu, Gausdal og søndre del av Ringsaker. Nord-og Sør-Fron kommuner tiltrer ordningen fra 1. mai 2014 Lokalisert til Sykehuset Innlandet HF (Lillehammer sykehus) Vaktberedskap ukedager: 16.00 – 08.00 Helg/høytid inkl hverdager i romjula/påske. 08.00 – 08.00 Innlegg LEL 18.04.14

8 Jul-/nyttårsaften hverdager og onsdag før påske 12.00 Det er nå vedtatt å bygge nye legevaktlokaler - lokalisert til Lillehammer sykehus Tydeligere grensesnitt mot dagens samarbeidspart Innlegg LEL 18.04.14

9 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester § 3. 1 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fastslår at kommunen har ansvar for at alle som oppholder seg i kommunen får tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester Innebærer at vi har ansvar for at dere som er på ferie her på Skei får nødvendige helse og omsorgstjenester Innlegg LEL 18.04.14

10 For å kunne yte tilfredsstillende tjenester er det viktig at – vi får beskjed i god tid – 14 dager i forkant – gis beskjed til kommunens tildelingskontor ( tlf 61224513) – ved mer kompliserte hjelpebehov viktig med kontakt mellom vårt tjenesteapparat og hjemkommunens – vi får til god dialog og samhandling Innlegg LEL 18.04.14

11 Kommuneplanlegging

12 Kommunedelplan for Veslesetra Innlegg LEL 18.04.14

13 Kommunedelplan for Veslesetra Bakgrunn: Ønske fra grunneierhold om å utrede nye områder for hytteutbygging – Nye byggeområder – Ny vegtrase mellom Skei og Veslesetra – Fortetting i eksisterende felt Status: – Landskapsanalyse og mulighetsstudie som viser hhv nøktern og max utbygging er under bearbeiding – Tilleggsutredning om naturmangfoldet – Planforslaget til førstegangsbehandling før nyttår Innlegg LEL 18.04.14

14 Austlid Feriesenter Innlegg LEL 18.04.14

15 Reguleringsendring Austlid feriesenter Bakgrunn: – Thongruppen ønsker å omregulere de eks. utleiehyttene rundt fjellstua og et ubebygd område E til fritidsformål for salg. Fjellstua vil bestå som i dag, men ønskes omregulert til kombinert formål Status: – Positive signaler fra fylkesmann/fylkeskommune – Førstegangsbehandling før ferien – Sluttbehandling høst 14 Innlegg LEL 18.04.14

16 Områderegulering for Sør-Skei Innlegg LEL 18.04.14

17 Områderegulering for Sør-Skei Områderegulering er en nyskapning i planarbeidet – se større områder i sammenheng I tillegg til å utrede nye områder samt fortetting i eksisterende skal områderegulering sikre helhetlige løsninger for utbyggingsmønster, trafikkavvikling, løyper, veger og øvrig infrastruktur Status: – 1. gangsbehandling – innsigelse fra fylkesmann/NVE (Flom) – 2. gangsbehandling jan/14 Innlegg LEL 18.04.14

18 Områderegulering for Sør-Skei – fortsatt innsigelse fra fylkesmannen – 19 merknader – Plankart, bestemmelser og beskrivelser justeres i tråd med innsigelse og eventuelle merknader Framdrift – Ny høringsrunde kan være nødvendig – Vil i tilfelle forsinke planen – Vi legger betydelige ressurser i å få planen ferdigbehandlet Innlegg LEL 18.04.14


Laste ned ppt "Velkome til Skeikampen på PÅSKEMØTE!. Påskemøte 2014 Skeikampen 18. april Ordfører Hans Oddvar Høistad Innlegg LEL 18.04.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google