Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søke videregående opplæring 2015 - 2016 Søkere med fortrinnsrett etter § 6-17.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søke videregående opplæring 2015 - 2016 Søkere med fortrinnsrett etter § 6-17."— Utskrift av presentasjonen:

1 Søke videregående opplæring 2015 - 2016 Søkere med fortrinnsrett etter § 6-17

2 Søkere til fortrinnsrett Fra grunnskolen –§ 6-17 Sterkt nedsatt funksjonsevne –Gjelder både fysisk og psykisk funksjonsevne –Behov for at skolen er særskilt tilrettelagt –Meldes STFK 1.oktober for vurdering –Får inntaksvedtak på våren –Vurdering av spesialundervisningsbehov på våren –Søkere tatt inn til Vg1 etter § 6-17 har rett til å fortsette på samme skole på Vg2 og Vg3

3 Vg1 Utdanningsprogram og skole Søkeren har rett til inntak på ett av tre ulike utdanningsprogram på Vg1 Søkeren kan ønske skole, men ingen har rett til en bestemt skole Det bør settes opp minst to skoler for hvert utdanningsprogram STFK plasserer søkeren på utdanningsprogram og skole på bakgrunn av søkers ønske og elevens og skolens forutsetninger

4 Utdanningsprogram Alle søkere må sette opp 3 utdanningsprogram i søknaden Rådgiver på grunnskolen kan orientere om de ulike utdanningsprogrammene Også søkere som ikke kan oppnå studiekompetanse eller yrkeskompetanse søker ordinære utdanningsprogram Individuelle mål mot grunnkompetanse vurderes og planlegges etter skolestart

5 Hva skal man søke? Studiespesialisering kan være et greit søkealternativ hvis tilknytning til yrkeslivet ikke er et realistisk mål Studiespesialisering har 30 timer pr uke Innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram kan det velges mål som passer den enkelte elev som skal ha grunnkompetanse Yrkesfagene har 35 timer pr uke

6 Fortrinnsrett til Vg2 og Vg3 –§ 6-30 Sterkt nedsatt funksjonsevne –Søkere tatt inn til Vg1 etter § 6-17 har rett til å fortsette på samme skole –Får inntaksvedtak på våren –Vurdering av spesialundervisningsbehov på våren

7 Vg2 og Vg3 Elever tatt inn til Vg1 studiespesialisering etter § 6-17 flyttes automatisk opp til neste trinn ved samme skole Elever tatt inn til yrkesfaglige utdanningsprogram etter § 6-17, har rett til å fortsette på samme skole, men kan søke seg til en annen skole hvis dette er nødvendig for at eleven skal kunne oppnå de målene som er satt i elevens individuelle opplæringsplan

8 3 års rett til videregående opplæring Elever på studiespesialisering går 3 år i skole Elever på yrkesfag går 2 år i skole og er 2 år i bedrift (halvparten av tiden vurderes som opplæring, halvparten som arbeid) – dette er hovedmodellen, det kan varieres innenfor 4-årsrammen Elever på yrkesfag som ikke skal ut i bedrift, får sitt 3.år i skole Elever som skal ha grunnkompetanse har individuelle løp innenfor disse rammene

9 Utvidet opplæringstid Det kan søkes om inntil to år ekstra for elever med rett til spesialundervisning når eleven trenger det sett i forhold til opplæringsmålene PPT skal gjøre en sakkyndig vurdering av dette behovet Dette er en vurdering som gjøres mens eleven er i videregående opplæring

10 PPT vgo sin rolle Forberedende møter Råd og veiledning Sakkyndighetsarbeid – planlegge løpet/følge løpet Samarbeid overgangen skole – bedrift Ansvarsgruppemøter


Laste ned ppt "Søke videregående opplæring 2015 - 2016 Søkere med fortrinnsrett etter § 6-17."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google