Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg ”Norsk velferd på ny måte?” Oslo 20.10. 2003 Er konkurranseutsetting og privatisering virkemidler for å imøtekomme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og regionalminister Erna Solberg ”Norsk velferd på ny måte?” Oslo 20.10. 2003 Er konkurranseutsetting og privatisering virkemidler for å imøtekomme."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg ”Norsk velferd på ny måte?” Oslo 20.10. 2003 Er konkurranseutsetting og privatisering virkemidler for å imøtekomme befolkningens behov for offentlige tjenester?

2 Offentlig velferdsproduksjon Begrenset rom for vekst i offentlig sektor Balansegang mellom offentlig vekst og hensynet til konkurranseutsatt næringsliv og privat sektor Behov for å få finne nye løsninger som utnytter offentlige ressurser bedre Krav til omstilling og nytenking – modernisering av offentlig sektor

3 Hovedutfordringene i kommunene Stor brukertilfredshet i kommunene Men økte behov og forventninger fra innbyggerne til tjenesteproduksjonen Og begrenset rom for inntektsvekst – nødvendig å prioritere Mangel på spesialisert arbeidskraft – særlig i de små kommunene Gir et behov for omstilling og nytenking i kommunene

4 Konkurranseeksponering Noe annet enn privatisering, noe mer enn konkurranseutsetting –Benchmarking –Friere brukervalg –Konkurranseutsetting Konkurranse er et virkemiddel - ikke et mål Konkurranse om produksjon – ikke om ansvar

5 Erfaringene med konkurranseutsetting Konkurranseutsetting kan: –stimulere til kvalitetsutvikling –gi effektivitet og innsparinger, også i kommunens egen tjenesteproduksjon –føre til innovasjon og nytenking –gi større mangfold og økt valgfrihet for brukerne –gi økt gjennomsiktighet for innbyggerne Det er konkurranse i seg selv som er virkningsfullt

6 Forutsetninger for konkurranseutsetting Å lykkes med konkurranseutsetting er krevende! –De ansatte må inkluderes i arbeidet –Grundig forberedelse og god gjennomføring av anbudsprosesser –Et godt system for oppfølging og kontroll –Et fungerende marked med flere aktører –Finansieringssystemer som legger til rette for konkurranseutsetting –Bestillerkompetanse; kontraktstyring m.m..

7 Regjeringens bidrag for mer konkurranse Fjerne formelle hindre –Nøytralt momssystem fra 1.1. 2004 –Kommunal revisjon Støtte utviklingsprosjekter –Effektiviseringsnettverk; benchmarking –Friere brukervalg; nettverkssamarbeid –VA-sektoren; veiledningsmateriell Øke kommunenes kompetanse –Konkurranseportal –Bidra til erfaringsoverføring

8 Hvordan løse utfordringene? Både staten og kommunene har et ansvar for å få til kommunal omstilling og modernisering ! Vi må øke den kommunale handlefriheten og gi gode rammebetingelser Vi forventer at kommunene: – tenker nytt og tar i bruk nye virkemidler for å oppnå en bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon –gjennomfører helhetlig omstilling –øker valgfriheten for innbyggerne –skaper åpenhet om mål og resultater for tjenesteproduksjonen


Laste ned ppt "Kommunal- og regionalminister Erna Solberg ”Norsk velferd på ny måte?” Oslo 20.10. 2003 Er konkurranseutsetting og privatisering virkemidler for å imøtekomme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google