Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg ”Norsk velferd på ny måte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og regionalminister Erna Solberg ”Norsk velferd på ny måte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg ”Norsk velferd på ny måte
Kommunal- og regionalminister Erna Solberg ”Norsk velferd på ny måte?” Oslo Er konkurranseutsetting og privatisering virkemidler for å imøtekomme befolkningens behov for offentlige tjenester?

2 Offentlig velferdsproduksjon
Begrenset rom for vekst i offentlig sektor Balansegang mellom offentlig vekst og hensynet til konkurranseutsatt næringsliv og privat sektor Behov for å få finne nye løsninger som utnytter offentlige ressurser bedre Krav til omstilling og nytenking – modernisering av offentlig sektor

3 Hovedutfordringene i kommunene
Stor brukertilfredshet i kommunene Men økte behov og forventninger fra innbyggerne til tjenesteproduksjonen Og begrenset rom for inntektsvekst – nødvendig å prioritere Mangel på spesialisert arbeidskraft – særlig i de små kommunene Gir et behov for omstilling og nytenking i kommunene

4 Konkurranseeksponering
Noe annet enn privatisering, noe mer enn konkurranseutsetting Benchmarking Friere brukervalg Konkurranseutsetting Konkurranse er et virkemiddel - ikke et mål Konkurranse om produksjon – ikke om ansvar

5 Erfaringene med konkurranseutsetting
Konkurranseutsetting kan: stimulere til kvalitetsutvikling gi effektivitet og innsparinger, også i kommunens egen tjenesteproduksjon føre til innovasjon og nytenking gi større mangfold og økt valgfrihet for brukerne gi økt gjennomsiktighet for innbyggerne Det er konkurranse i seg selv som er virkningsfullt

6 Forutsetninger for konkurranseutsetting
Å lykkes med konkurranseutsetting er krevende! De ansatte må inkluderes i arbeidet Grundig forberedelse og god gjennomføring av anbudsprosesser Et godt system for oppfølging og kontroll Et fungerende marked med flere aktører Finansieringssystemer som legger til rette for konkurranseutsetting Bestillerkompetanse; kontraktstyring m.m..

7 Regjeringens bidrag for mer konkurranse
Fjerne formelle hindre Nøytralt momssystem fra Kommunal revisjon Støtte utviklingsprosjekter Effektiviseringsnettverk; benchmarking Friere brukervalg; nettverkssamarbeid VA-sektoren; veiledningsmateriell Øke kommunenes kompetanse Konkurranseportal Bidra til erfaringsoverføring

8 Hvordan løse utfordringene?
Både staten og kommunene har et ansvar for å få til kommunal omstilling og modernisering ! Vi må øke den kommunale handlefriheten og gi gode rammebetingelser Vi forventer at kommunene: tenker nytt og tar i bruk nye virkemidler for å oppnå en bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon gjennomfører helhetlig omstilling øker valgfriheten for innbyggerne skaper åpenhet om mål og resultater for tjenesteproduksjonen


Laste ned ppt "Kommunal- og regionalminister Erna Solberg ”Norsk velferd på ny måte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google