Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010

2 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Avtalepant Retten til å pantsetje Inndeling etter pantobjekt

3 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Heimelskravet Pantelova § 1-2 andre ledd Heimel i andre lover

4 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rett som kan avhendast Pantelova § 1-3 andre ledd Pantsetjing med samtykke Avgrensingar –”samtykke” –”godkjenningsnekting med sakleg grunn”

5 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Sameigepart Pantelova § 1-3 tredje ledd Eigarseksjonslova § 2 –forbod mot pant i sameigepart der sameigaren har rett til bustad i eigedommen

6 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Pant i fast eigedom Fast eigedom kan pantsetjast, pantel. § 2-1 første ledd Fast eigedom –eigedomsretten –tinglyst særleg rett –ideell del av eigedomsrett eller av tinglyst særleg rett

7 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Fysisk del Festerett til del av eigedommen Nødvendig samtykke –plan- og bygningslova § 93 første ledd bokstav h (seinare § 20-1 første ledd bokstav m) –jordlova § 12

8 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 3

9 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 3 Kan huset pantsetjast åleine? Pantelova § 2-1 andre ledd

10 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Kva panteretten omfattar Pantelova § 2-2 Grunnen Hus og andre byggverk

11 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksisterande byggverk Som tilhøyrer pantsetjaren Som tilhøyrer andre –retten til byggverket –retten til å ha byggverket ståande

12 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Nye byggverk Som tilhøyrer pantsetjar eller seinare eigar Som tilhøyrer andre –retten til byggverket –retten til å ha byggverket ståande

13 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 4

14 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 4 Ikkje omfatta etter pantelova § 2-2 Godtruerverv?

15 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Tilhøyrsle Vanleg tilhøyrsle, jf. avhendingslova Driftstilhøyrsle –pantsetjing etter andre reglar

16 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Festerett Pantelova § 2-3 Tilhøyrsle tilsvarande

17 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eigarseksjon Pantelova § 2-4 Tilhøyrsle tilsvarande

18 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Brukspant Pantelova § 2-6 For pantsetjarens rekning For panthavarens rekning –avkasting i staden for rente

19 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Eigar Panthavar B Kreditor (utleggstakar konkursbu) Omsetnings- ervervar

20 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett i eigedommen Tinglysing i grunnboka Tinglysingslova § 20, jf. § 21 første ledd

21 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Sekundærpant og frampant Sekundærpantsetjing: pantsetjing på etterståande prioritet Frampantsetjing: pantsetjing av panterett

22 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Eigar Panthavar 1 Sekundærpant S Panthavar 2 B

23 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Sekundærpantsetjing Tinglysing av fleire panterettar Prioritetsreglane

24 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A U Eigar Frampant Panthavar S Frampant- havar B

25 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Frampantsetjing Pantelova § 2-5 tredje ledd, jf. tingl. § 22 nr. 2 Handpantsetjing av dokument Handpantsetjing av dokument og notifikasjon Tinglysing –også vern ved notifikasjon?

26 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Internasjonale sider Eurohypotek? Panterett og ”subprime”-lån

27 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google