Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utskrivningsklare pasienter fra SØ til Sarpsborg kommune «Erfaringer og resultater av forvaltningsrevisjon» Gjennomført i periode des 2013 til mars 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utskrivningsklare pasienter fra SØ til Sarpsborg kommune «Erfaringer og resultater av forvaltningsrevisjon» Gjennomført i periode des 2013 til mars 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utskrivningsklare pasienter fra SØ til Sarpsborg kommune «Erfaringer og resultater av forvaltningsrevisjon» Gjennomført i periode des 2013 til mars 2014 Pasientkoordinator Wenche Skullestad, Enhet helse 19.03.15

2 Involverte ■Forvaltningsrevisor Lena Longva Stavem og Bjørnar Bakken Eriksen ■Helsesjef Øivind Werner Johansen, kommuneoverlege Nina Mikkelsen og pasientkoordinator Wenche Skullestad ■Dialog med samhandlingssjef ved SØ Odd Petter Nilsen

3 Metode ■Dokumentanalyse og intervju

4 Østfold kommunerevisjon har vurdert ■Utarbeidelse av avtaler ■Varslingsrutiner ■Kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter ■Kontroll med utbetalinger

5 Revisjonens funn ■SK har et tilfredsstillende avtaleverk ■Pasientkoordinator ■Økt antall korttidsplasser fra mai-2011 ■Vedtak med klare målsettinger ■Kompetansehevende tiltak ■Pasienter meldes «for sent» – lite handlingsrom ■Kontroll på betalinger

6 ■Avvikshåndtering ■Samhandlingsavvik for grunnlag for erfaringstilbakeføring, kompetanseheving og revisjon av prosedyrer/rutiner – «ikke mottatt nødvendig dokumentasjon» utgjør største kategorien avvik. ■27 overliggerdøgn i 2012 og 30 i 2013

7 ■40 % til korttid, 60% hjem ■SK gode prosedyrer på pasientforløp ■Utfordring er at SØ skisserer kommunale tjenester og melder pasienter «sent» ■Opplæringsplan, kompetansehevende tiltak (videreutdanning, faste legest på sykehjemmene, ambulerende spl, implementering kompetanseplaner)

8 Konklusjon ■Revisjonen finner at Sarpsborg kommune har et tilfredsstillende avtaleverk og utøver god samhandling med sykehuset. Revisjonens funn tyder også på at kommunen har tilstrekkelig kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter og utøver god kontroll med utbetalinger.


Laste ned ppt "Utskrivningsklare pasienter fra SØ til Sarpsborg kommune «Erfaringer og resultater av forvaltningsrevisjon» Gjennomført i periode des 2013 til mars 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google