Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utskrivningsklare pasienter fra SØ til Sarpsborg kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utskrivningsklare pasienter fra SØ til Sarpsborg kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utskrivningsklare pasienter fra SØ til Sarpsborg kommune
«Erfaringer og resultater av forvaltningsrevisjon» Gjennomført i periode des 2013 til mars 2014 Pasientkoordinator Wenche Skullestad, Enhet helse

2 Involverte Forvaltningsrevisor Lena Longva Stavem og Bjørnar Bakken Eriksen Helsesjef Øivind Werner Johansen, kommuneoverlege Nina Mikkelsen og pasientkoordinator Wenche Skullestad Dialog med samhandlingssjef ved SØ Odd Petter Nilsen

3 Metode Dokumentanalyse og intervju

4 Østfold kommunerevisjon har vurdert
Utarbeidelse av avtaler Varslingsrutiner Kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter Kontroll med utbetalinger

5 Revisjonens funn SK har et tilfredsstillende avtaleverk
Pasientkoordinator Økt antall korttidsplasser fra mai-2011 Vedtak med klare målsettinger Kompetansehevende tiltak Pasienter meldes «for sent» – lite handlingsrom Kontroll på betalinger

6 Avvikshåndtering Samhandlingsavvik for grunnlag for erfaringstilbakeføring, kompetanseheving og revisjon av prosedyrer/rutiner – «ikke mottatt nødvendig dokumentasjon» utgjør største kategorien avvik. 27 overliggerdøgn i 2012 og 30 i 2013

7 40 % til korttid, 60% hjem SK gode prosedyrer på pasientforløp Utfordring er at SØ skisserer kommunale tjenester og melder pasienter «sent» Opplæringsplan, kompetansehevende tiltak (videreutdanning, faste legest på sykehjemmene, ambulerende spl, implementering kompetanseplaner)

8 Konklusjon Revisjonen finner at Sarpsborg kommune har et tilfredsstillende avtaleverk og utøver god samhandling med sykehuset. Revisjonens funn tyder også på at kommunen har tilstrekkelig kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter og utøver god kontroll med utbetalinger.


Laste ned ppt "Utskrivningsklare pasienter fra SØ til Sarpsborg kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google