Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAP-samling 01.02.11 Hvordan organiseres arbeidet ved fakultetene? - Erfaringer - Utfordringer Tore Romundstad Seksjonssjef Det medisinske fakultet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAP-samling 01.02.11 Hvordan organiseres arbeidet ved fakultetene? - Erfaringer - Utfordringer Tore Romundstad Seksjonssjef Det medisinske fakultet."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAP-samling 01.02.11 Hvordan organiseres arbeidet ved fakultetene? - Erfaringer - Utfordringer Tore Romundstad Seksjonssjef Det medisinske fakultet

2 Etablert i 1975 som frittstående ”Avdeling for medisin”. En del av NTNU siden 1996. Ca. 1000 ansatte Ca. 2000 studenter Satsningsområder forskning: –Helseundersøkelser –Translasjonsforskning –Medisinsk teknologi –Nevrovitenskap

3 Organisering DMF Adm.koord. Dekanus Prodekan forskning Prodekan medisinstudiet Prodekan studier Fakultetsstyre Studieseksjonen Økonomi- og planseksj. Strategi- og forsknings. Personalseksjonen IT-/Infrastrukturseksj. IKM Tilsatt leder INM Tilsatt leder ISB Tilsatt leder ISM Tilsatt leder LBK Tilsatt leder Kavli inst.MI Lab

4 Studieseksjonen per 1. feb. 2011 LEDELSE Tore Romundstad (adm.) ! MEDISINMASTER/EVU Ph.d/STUD.FORSKN. Hans Martin Tunaal!Lars Grønflaten ! May Karin Dyrendahl Jannicke G. Eriksen!Ingrid O. Dahl Tove Opdal Mona D. Stormo!!! Anne Værnes Liv Wessel! Sigrid Wold FELLESDRIFT/INFR: Faglig ledelse ved fakultetet Pia J. Greger-Nilsen (permisjon:Curt-Raimond Hansen) Hilde Grimstad Svanhild Schønberg Helge Klungland DMF: ekspedisjon: Marit Brevik (permisjon:Cicilie Fosterud) ! = deltakere prosessforum

5 Fordeling administrativ støtte medisinstudiet / master Medisin: 1. StudieårISB 2. StudieårIKM 3. StudieårINM 4. StudieårLBK 5. Studieårstudieseksjonen 6. StudieårISM Studiekonsulentene har utstrakte rettigheter for rombooking Semesterkoordinator: Instituttene har ansvar for å ”levere” disse for fastsatte semester – opererer etter mandat og direkte under prodekan –Master har ressurser på institutt med verts-ansvar

6 SAP ved DMF Deltakere i alle etablerte prosessforum ved NTNU Mellom fakultet og institutt: –Bruker Studieforum / Masterforum / Kontorsjefsmøte / Studiedekanat / Instituttledermøte / dedikerte planleggingsmøter som arena –Ikke egne prosessforum for hvert tema Fordi: –Instituttenes studiekonsulenter måtte deltatt på ”alle” hvis alle institutt skulle representeres

7 Studieforum ved DMF Studieseksjonen har møteledelse –Kjøreregler - i grove trekk todelt hovedinnhold Informasjonsarena Bestillinger/rapportering – ephorte Opplæring / ”synkronisering” Innkalling / referat / rutiner i It`s learning Innlegg/spørsmål fra institutt / runde –Dele gode erfaringer Sted varierer – Fak./ institutt / bibliotek

8 Hva med saker fra SAP / prosessforum? Deltakerne i prosessforum tenker slik: –Personlig kompetanseheving –Relevante saker, er med på å forme NTNU –Varierende møtehyppighet – tema avgjør? –Deler viktige saker med kolleger i seksjonen / andre seksjoner /dekanat i studieforum gjennom mail personlig kontakt etterspør saker – tenkning på institutt –Er ”spam”-filter

9 Positiv erfaring Tett kontakt mellom aktører med studierelaterte oppgaver på fakultet og institutt Raske avklaringer Ephorte + direktekontakt mot antatt saksbehandler Har gått seg til, mindre ovenfra og ned forventning ”Alt” kan tas opp – som er relevant

10 Utfordringer Medisinstudiet versus Masterprogram, etc –Medisin: mye direktekontakt mot undervisningsplanleggere (eks. eksamen) –Master: bør forankres mer i institutt –Generelt: tas saker opp i institutt etter møter med fakultetet? er instituttledelsen bevisst studieforum som arena? Er vi og instituttkonsulenter nok bevisst på SAP? Lite hukommelse i institutt ang. rutiner når noen slutter? Følger vi på fakultetet tjenestevei?

11 Utfordringer II Instituttledelsen nok involvert? Ser ikke / får ikke vite om problemer? Direktekontakt mellom studiekonsulenter på fak.inst. løser problemer? Tilstrekkelig interne rutiner/møteplasser? –Studieseksjonen opplever utvidet ansvar for instituttenes oppgaver- spesielt i perioder med lite bemanning/kompetanse (bedring fra 2010) –Seksjonssjef deltar på 50% av møter- fordeler?/ulemper? –Årlige informasjonspunkter for SAP? –Behov for et EVU-forum?

12 Utfordringer III Saker fra instituttnivå → fakultetsnivå → Prosessforum? –Få saker når prosessforum –Ett eksempel på positiv erfaring Oppbevaring av eksamensoppgaver –men mange aktører i studieavdeling involvert i saken, ikke typisk prosessforumsak


Laste ned ppt "SAP-samling 01.02.11 Hvordan organiseres arbeidet ved fakultetene? - Erfaringer - Utfordringer Tore Romundstad Seksjonssjef Det medisinske fakultet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google