Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneproposisjon 2010/RNB 2009 Rådgiver Halvard Svendsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneproposisjon 2010/RNB 2009 Rådgiver Halvard Svendsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneproposisjon 2010/RNB 2009 Rådgiver Halvard Svendsen

2 KS Nord-Norge Økonomisk status for kommune - Troms Netto driftsresultat Driftsinntekter og -utgifter Lånegjeld Virkning av RNB 2009 og kommuneproposisjon 2010 for Troms-kommunene

3 KS Nord-Norge Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

4 KS Nord-Norge Samlede driftsinntekter og -utgifter

5 KS Nord-Norge Utvikling i netto driftsresultat 2007: 9 kommuner med negativt netto driftsresultat 2008: 14 kommuner av 21 med negativt netto driftsresultat

6 KS Nord-Norge Virkning for Troms samlet av RNB 2009 og kom.prp. 2010 RNB – 2009: –Økning av frie inntekter med 32,2 mill. kroner. NB! Anslag på skattevekst for landet ut over medregnet i statsbudsjettet på 300 mill. kroner er ikke medregnet. Kom.prp. 2010: –Realvekst i frie inntekter på 79 mill. kroner. Komp. For lønns- og prisvekst og skjønnsmidler kommer i tillegg –Inntektsutjevningen økes fra 57 prosent til 59 prosent –Skjønnsrammen forblir tilnærmet uendret –Midler til forsterket opplæring (602 mill. kroner på landsbasis) kommer i tillegg

7 KS Nord-Norge Utvikling i frie inntekter etter RNB og kom.prp. 2010

8 KS Nord-Norge Fordeling av ekstra bevilgning til frie inntekter i RNB 2009, (mill. kroner) Anslag på realvekst i frie inntekter i 2010 (mill. kroner) 1901 Harstad4,510,8 1902 Tromsø11,428 1911 Kvæfjord0,81,9 1913 Skånland0,71,8 1915 Bjarkøy0,20,5 1917 Ibestad0,51,1 1919 Gratangen0,30,9 1920 Lavangen0,30,8 1922 Bardu0,82,1 1923 Salangen0,51,3 1924 Målselv1,43,5 1925 Sørreisa0,71,8 1926 Dyrøy0,40,9 1927 Tranøy0,51,1 1928 Torsken0,30,7 1929 Berg0,30,7 1931 Lenvik2,56,1 1933 Balsfjord1,33,3 1936 Karlsøy0,61,6 1938 Lyngen0,92,1 1939 Storfjord0,51,2 1940 Kåfjord0,61,4 1941 Skjervøy0,71,7 1942 Nordreisa1,12,7 1943 Kvænangen0,41


Laste ned ppt "Kommuneproposisjon 2010/RNB 2009 Rådgiver Halvard Svendsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google