Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført regelmessige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført regelmessige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere og rådmenn. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for å vite hva landets kommuner og deres folkevalgte og administrative ledere mener. NorgesBarometeret står bak undersøkelser som Kommunebarometeret, Folkevalgtbarometeret og Medlemsbarometeret, i tillegg til tradisjonelle befolkningsundersøkelser.

2 Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

3 Om undersøkelsen Kommunebarometeret er en undersøkelse rettet mot landets kommunepolitikere. Undersøkelsen er gjennomført elektronisk i perioden 15. – 24. oktober 2014. Alle landets ordførere og rådmenn er spurt, med unntak av Oslo, som ikke er invitert. 246 har besvart undersøkelsen. Feilmarginen er +/- 2,6%. Til hvert enkelt spørsmål vises total og svarene brutt ned på fylke, partitilhørighet, stilling og partiblokk (rød-grønt/borgerlig).

4 Svaranalyse Rapporten produsert Aktivitet 27.10.2014 Anonym Navn Gjennomført i perioden Kommunebarometeret 2014-415.10.2014-24.10.2014 Respondentgrupper RespondenterResponsfrekvens Unike kommunerResponsfrekvens Ordførere (428)139 33 % 220 52 % Rådmenn (428)107 25 % Innbyggere representert Sum246 29 % 2 021 232 46 % * Det er 428 kommuner i Norge. Oslo er ikke invitert. Fylkesvis AkershusØstfoldVestfoldBuskerudTelemarkOpplandHedmarkAust-AgderVest-Agder Antall kommuner i fylket2218142118262215 Antall kommuner svart78911 1016109 Andel i %32 %44 %64 %52 %61 %38 %73 %67 %60 % Andel3,2 %3,6 %4,1 %5,0 % 4,5 %7,3 %4,5 %4,1 % Ideell andel5,2 %4,2 %3,3 %4,9 %4,2 %6,1 %5,2 %3,5 % Fylkesvis RogalandHordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- TrøndelagNordlandTromsFinnmark Antall kommuner i fylket263326362523442419 Antall kommuner svart142012151692698 Andel i %54 %61 %46 %42 %64 %39 %59 %38 %42 % Andel6,4 %9,1 %5,5 %6,8 %7,3 %4,1 %11,8 %4,1 %3,6 % Ideell andel6,1 %7,7 %6,1 %8,5 %5,9 %5,4 %10,3 %5,6 %4,5 %

5 Svaranalyse Regionsvis Øst- og SørlandetVest-landetMidt-NorgeNord-Norge Ant kommuner i regionen171858487 Antall kommuner svart91464043 Andel i %53 %54 %48 %49 % Andel41,4 %20,9 %18,2 %19,5 % Ideell andel40,1 %20,0 %19,7 %20,4 % Ordførers partitilhørighet APSVSPVHKRFFRPAndre Antall kommuner1545866119171129 Antall kommuner svart76450565938 Andel i %49 %80 %58 %83 %55 %53 %27 %28 % Andel34,5 %1,8 %22,7 %2,3 %29,5 %4,1 %1,4 %3,6 % Ideell andel35,8 %1,2 %20,0 %1,4 %27,7 %4,0 %2,6 %6,7 % Kommuneklasse KK1KK2KK3KK4KK5KK6KK7 Ant kommuner90586673772935 Ant kommuner svart37314139411615 Andel i %41 %53 %62 %53 % 55 %43 % Andel16,8 %14,1 %18,6 %17,7 %18,6 %7,3 %6,8 % Ideell andel21,1 %13,6 %15,5 %17,1 %18,0 %6,8 %8,2 % Kommuneklassene refererer til Statistisk Sentralbyrås definisjon (Kommuneklassifisering 1994): KK1 = Kommuneklasse 1: Primærnæringskommuner, KK2 = Kommuneklasse 2: Blandede landbruks- og industrikommuner, KK3 = Kommuneklasse 3: Industrikommuner, KK4 = Kommuneklasse 4: Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK5 = Kommuneklasse 5: Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK6 = Kommuneklasse 6: Mindre sentrale tjenesteytingskommuner, KK7 = Kommuneklasse 7: Sentrale tjenesteytingskommuner ROBEK Robek jaRobek nei Ant kommuner54373 Ant kommuner svart37183 Andel i %69 %49 % Andel16,8 %83,2 % Ideell andel12,7 %87,6 % ROBEK = Register for betinget godkjenning og kontroll ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som har økonomisk ubalanse og derfor må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Kommuneloven § 60 (§ 59a) nr. 1.

6 1. Vil du foreslå at kommunen ansetter mer helsepersonell på helsestasjoner og/eller i skolehelsetjenesten neste år?

7 Hovedfunn Et klart flertall vil ikke foreslå å ansette mer helsepersonell på helsestasjoner og/eller i skolehelsetjenesten neste år I overkant av hver femte kommune varsler at de vil ansatte flere helsesøstre og 12 prosent vil ansette annet helsepersonell Kommuner i Nordland er mest negative til å ansette flere, mens kommuner i Vestfold er mest positive til å ansette flere Rådmenn er langt mer positive til å ansette helsepersonell enn ordførere Kommuner styrt av FrP vil i størst grad ansette flere, mens kommuner styrt av KrF mest negative til å ansette flere

8

9 ProsentAntall Ja, helsesøstre22%52 Ja, annet helsepersonell12%27 Nei53%125 Vet ikke13%30 Svarende234 Standardavvik0,97

10

11 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Ja, helsesøstre 50%33%20 % 27 % 24 % 27 % 24 % 7%10 % 67 % 40 % 8%12 % 8%11 % 33 % Ja, annet helsepersonell 12%8%10 % 9%0%5%12 % 11 % 30 % 10 % 0%7%8%12 % 8%22 % 44 % Nei 25%58%70 % 55 % 59 % 55 % 59 % 74 % 50 % 70 % 33 % 40 % 62 % 35 % 58 % 56 % 33 % 22 % Vet ikke 12%0% 9%18 % 14 % 6%7%10 % 0%13 % 23 % 41 % 25 % 11 % 0% Svarende 81210111722172710 615131712999 Standardavvik 1,20,970,851,041,051,060,940,680,840,791,031,160,821,030,850,871,090,78

12

13 ApFRPHKRFSPSVVAndre Ja, helsesøstre22%67%27%9%14%25%40%33% Ja, annet helsepersonell8%0%18%0%14%0%20%0% Nei53%33%41%82%67%25%20%67% Vet ikke18%0%14%9%5%50%20%0% Svarende783661158459 Standardavvik1,021,151,040,70,791,411,31

14

15 RødgrøntBlåblått Ja, helsesøstre19%27% Ja, annet helsepersonell10%15% Nei58%45% Vet ikke14%13% Svarende14085 Standardavvik0,931,03

16

17 OrdførereRådmenn Ja, helsesøstre16%30% Ja, annet helsepersonell11%12% Nei57%49% Vet ikke16%9% Svarende132102 Standardavvik0,921,01

18 2. Helsedirektoratet har utformet forslag til normtall for hva en helsesøster i 100 % stilling kan følge opp: Innfrir kommunen denne normen?

19 Hovedfunn Et flertall av kommunene hevder de innfrir normen på alle områdene, men mellom 30 – 40 prosent svarer «nei» eller «vei ikke» avhengig av området Flest innfrir normen på helsestasjonene og færrest innfrir normen på barneskolene Troms innfrir normen i størst grad på alle områdene, mens kommuner i Akershus innfrir det i minst grad helsestasjonen og Østfold i minst grad på barneskolene og ungdomskolene Ordførere mener i større grad enn rådmenn at kommunen innfrir normen

20

21 JaNeiVet ikkeSvarendeStandardavvik Innfrir kommunen denne normen for helsestasjonene? 69%11%21%2340,81 Innfrir kommunen denne normen for barneskolene? 58%16%26%2240,86 Innfrir kommunen denne normen for ungdomsskolene? 62%14%24%2250,85 Totalt2340,84

22

23 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Ja 25%50%82 % 73 % 53 % 73 % 50 % 89 % 67 % 80 % 67 % 60 % 69 % 82 % 58 % 100 % 67 % Nei 25%17%9% 6%9%12 % 11 % 22 % 10 % 17 % 13 % 8%6%17 % 0%11 % 0% Vet ikke 50%33%9%18 % 41 % 18 % 38 % 0%11 % 10 % 17 % 27 % 23 % 12 % 25 % 0%22 % 33 % Svarende 81211 17221628910615131712999 Standardavvik 0,830,90,620,780,960,780,930,310,680,640,760,870,840,670,8500,830,94

24

25 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Ja 25%45 % 55 % 70 % 50 % 59 % 31 % 83 % 56 % 70 % 17 % 33 % 77 % 80 % 58 % 100 % 44 % 50 % Nei 25%18 % 10 % 6%32 % 12 % 17 % 33 % 20 % 50 % 13 % 0% 17 % 0%22 % 12 % Vet ikke 50%36 % 27 % 20 % 44 % 9%56 % 0%11 % 10 % 33 % 53 % 23 % 20 % 25 % 0%33 % 38 % Svarende 811 1016221624910615131512998 Standardavvik 0,830,90,860,810,970,660,90,370,680,660,690,910,840,80,8500,870,93

26

27 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Ja 25 % 45%55%90%50%68%38%83%56%80%17%40%77%75%58%100 % 56%62% Nei 25 % 18% 0%6%18%12%17%33%10%50%13%0%6%17%0%22%0% Vet ikke 50 % 36%27%10%44%14%50%0%11%10%33%47%23%19%25%0%22%38% Svarende 811 1016221624910615131612998 Standardavvik 0,830,90,860,60,970,720,930,370,680,640,690,930,840,790,8500,820,97

28

29 Helsedirektoratet har utformet forslag til normtall for hva en helsesøster i 100% stilling kan følge opp: * Helsestasjon: Max 65 fødsler * Barneskole: Max 300 elever * Ungdomsskole Max 550 elever ApFRPHKRFSPSVVAndre Ja65%33%61%82%79%75%60%89% Nei12%0%15%0%9%0%20%0% Vet ikke23%67%24%18%12%25%20%11% Svarende783661158459 Standardavvik0,840,940,850,770,680,870,80,63

30

31 ApFRPHKRFSPSVVAndre Ja60%0%48%50%69%67%60%75% Nei15%33%21%10%13%0%20%12% Vet ikke25%67%30%40%19%33%20%12% Svarende753661054358 Standardavvik0,860,470,870,940,790,940,80,7

32

33 ApFRPHKRFSPSVVAndre Ja64%0%53%60%71%100%60%62% Nei13%33%17%0%11%0%20%25% Vet ikke23%67%30%40%18%0%20%12% Svarende753661055358 Standardavvik0,830,470,880,980,7800,80,71

34

35 RødgrøntBlåblått Ja71%62% Nei10%13% Vet ikke19%25% Svarende14085 Standardavvik0,790,85

36

37 RødgrøntBlåblått Ja64%48% Nei14%20% Vet ikke23%32% Svarende13284 Standardavvik0,830,88

38

39 RødgrøntBlåblått Ja68%52% Nei12%15% Vet ikke20%32% Svarende13384 Standardavvik0,810,9

40

41 Helsedirektoratet har utformet forslag til normtall for hva en helsesøster i 100% stilling kan følge opp: * Helsestasjon: Max 65 fødsler * Barneskole: Max 300 elever * Ungdomsskole Max 550 elever OrdførereRådmenn Ja72%65% Nei8%13% Vet ikke20%21% Svarende130104 Standardavvik0,810,82

42

43 OrdførereRådmenn Ja63%52% Nei11%22% Vet ikke26% Svarende124100 Standardavvik0,870,84

44

45 OrdførereRådmenn Ja66%56% Nei10%18% Vet ikke23%26% Svarende124101 Standardavvik0,840,85

46 3. Har kommunen som mål å innfri normen for helsestasjonene i løpet av neste år?

47 Hovedfunn Av de som ikke har innfridd normen er det godt under halvparten som ikke har tenkt til å innfri normen neste år Ordførere mener i større grad enn rådmenn at de vil innfri normen neste år

48

49 ProsentAntall Ja44%11 Nei36%9 Vet ikke20%5 Svarende25 Standardavvik0,78

50

51 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Ja 0%50%0% 50%0% 100 % 0% 50%0% Nei 0%50%0% 50% 67%100 % 0% Vet ikke 100%0% 50%33%0% 50%0% Svarende 221112232112112010 Standardavvik 00,71000 0,580000001,41000

52

53 ApFRPHKRFSPSVVAndre Ja33%0%60%0%20%0% Nei33%0%20%0%80%0% Vet ikke33%0%20%0% Svarende901005010 Standardavvik0,8700,8400,45000

54

55 RødgrøntBlåblått Ja29%64% Nei50%18% Vet ikke21%18% Svarende1411 Standardavvik0,730,82

56

57 OrdførereRådmenn Ja73%21% Nei27%43% Vet ikke0%36% Svarende1114 Standardavvik0,470,77

58 3. Har kommunen som mål å innfri normen for barneskolene i løpet av neste år?

59 Hovedfunn Av kommunene som ikke har innfridd normen er det litt over en fjerdedel som har tenkt til å innfri normen neste år. Ordførere mener i større grad enn rådmenn at de vil innfri normen neste år.

60

61 ProsentAntall Ja28%10 Nei44%16 Vet ikke28%10 Svarende36 Standardavvik0,76

62

63 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Ja 0%50% 0% 29%0%25%0% 100 % 0% 50%0%50%0% Nei 0%50% 0% 43%50% 67%100 % 0% Vet ikke 100 % 0% 29%50%25%33%0% 50%0%50%0% Svarende 222117243232002021 Standardavvik 00,71 000,820,710,820,58000001,410 0

64

65 ApFRPHKRFSPSVVAndre Ja18%0%36%0% Nei64%0%21%0%86%0% Vet ikke18%0%43%0%14%0% Svarende1111417011 Standardavvik0,6300,9200,38000

66

67 RødgrøntBlåblått Ja11%41% Nei72%18% Vet ikke17%41% Svarende1817 Standardavvik0,540,94

68

69 OrdførereRådmenn Ja36%23% Nei43%45% Vet ikke21%32% Svarende1422 Standardavvik0,770,75

70 3. Har kommunen som mål å innfri normen for ungdomsskolene i løpet av neste år?

71 Hovedfunn Av kommunene som ikke har innfridd normen er det tre av ti som har tenkt til å innfri normen neste år. Ordførere mener i større grad enn rådmenn at de vil innfri normen neste år.

72

73 ProsentAntall Ja30%9 Nei43%13 Vet ikke27%8 Svarende30 Standardavvik0,76

74

75 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Ja 0%50% 0% 50%0%25%0% 50%0% 50%0% Nei 0%50% 0% 50% 67%0%100 % 0% Vet ikke 100%0% 50%25%33%0% 50%0% 50%0% Svarende 222014243132012010 Standardavvik 00,71 000,580,710,820,58001,4100 000

76

77 ApFRPHKRFSPSVVAndre Ja20%0%36%0%17%0% Nei60%0%18%0%67%0% Vet ikke20%0%45%0%17%0% Svarende1011106011 Standardavvik0,6700,9400,63000

78

79 RødgrøntBlåblått Ja19%46% Nei62%15% Vet ikke19%38% Svarende1613 Standardavvik0,630,95

80

81 OrdførereRådmenn Ja42%22% Nei42%44% Vet ikke17%33% Svarende1218 Standardavvik0,750,76

82 Kontaktinformasjon NorgesBarometeret AS Rådhusgata 4, Oslo Telefon: 90 01 08 69 E-post: post@norgesbarometeret.nopost@norgesbarometeret.no Vi måler Norge!


Laste ned ppt "Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført regelmessige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google