Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Årsplan og fordeling 2008 Måltall 2008-2013 Vedlegg 6.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Årsplan og fordeling 2008 Måltall 2008-2013 Vedlegg 6."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Årsplan og fordeling 2008 Måltall 2008-2013 Vedlegg 6

2 2  Færre avlagte studiepoeng pr. tildelt million og en svak utvikling i publikasjonspoeng per tildelt million.  Nedgang i årsenheter pr tildelt million skulle tilsi at vi har fått et bedre grunnlag for å gi bedre studiekvalitet.  Det er særlig tre forhold som reduserer denne effekten. Pris og lønnsvekst gir økte kostnader pr studiepoeng, økning i tildeling er primært rettet mot stipendiater og kostnader til infrastruktur og toppforskning er klart økt. For mer informasjon se side 6.  UiO står overfor et begrenset økonomisk handlingsrom fremover hvilket påvirker ambisjonsnivået for måltall. Analyse av resultatutviklingen for UiOs målindikatorer – grunnlag for fastsettelse av måltall Kilde Database for høyere utdanning (DBH) og styrepapirer ved UiO

3 3  Forskningssiden  Publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk  Samlet for UiO ingen endring i perioden.  HUMSAM-miljøene kommer noe bedre ut enn MEDNAT-miljøene  MEDNAT: Mye sampublisering med mange forfattere gir forholdsvis liten uttelling mht. antall poeng.  Utfordringer i forhold til adresseringsprinsippet (om publikasjonene teller for sykehusene eller universitetet) for MED  Mindre enheter vil naturlig ha større tilfeldige variasjoner Analyse av resultatutviklingen for UiOs målindikatorer - grunnlag for fastsettelse av måltall Kilde Database for høyere utdanning (DBH)

4 4  Forskningssiden  NFR-tildeling per vitenskapelig årsverk  Klar forskjell i nivåene mellom miljøene.  Utvikling svakest der nivået er høyest.  Store programmer og SFF/SFI står for mer enn halvparten av veksten i NFR-tildeling.  Mindre frie midler i forskningsstøtte. Analyse av resultatutviklingen for UiOs målindikatorer - grunnlag for fastsettelse av måltall Kilde Database for høyere utdanning (DBH)

5 5  Forskningssiden  Dr. grader per vitenskapelig årsverk  Utvikling mest positiv for de som i utgangspunktet ligger lavest, særlig deler av HUMSAM-utdanningene.  Deler av MEDNAT- utdanningene høyt nivå men negativ utvikling. . Analyse av resultatutviklingen for UiOs målindikatorer - grunnlag for fastsettelse av måltall Kilde Database for høyere utdanning (DBH)

6 6  Studiesiden  Resultater  Samlet UiO avlegges det færre studiepoeng per vitenskapelig årsverk.  Men større andel av ansattes til går med til veiledning til stipendiatstillinger. Det medfører at det ikke er gitt at andre studentene får bedre oppfølging selv om forholdstallet mellom studepoeng har utviklet seg i positiv retning  2007 var siste år med hovedfag  Studiepoengproduksjon kunstig høy i 2007.  Kan føre til en nedgang i studiepoengproduksjon fra 2007 til 2008. Sannsynlig med en stabilisering. Analyse av resultatutviklingen for UiOs målindikatorer - grunnlag for fastsettelse av måltall Kilde Database for høyere utdanning (DBH)

7 7 Innspill til måltall Publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk Enhet Mål 2007 Resultat 2007 200820092010201120122013 Universitetet i Oslo *) n/a0,960,970,980,991,00 1,01 Innspill samlet n/a 0,960,950,971,001,031,07 Det teologiske fakultet 1,251,451,221,161,191,241,31,35 Det juridiske fakultet 1,221,111,121,131,181,191,201,22 Det medisinske fakultet 0,85 0,820,840,880,900,940,95 Det humanistiske fakultet 0,921,13 1,071,081,101,141,18 Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet 1,000,980,970,920,930,950,971,04 Det odontologiske fakultet n/a0,320,34 0,33 0,34 Det samfunnsvitenskapelig fakultet 1,001,100,981,011,041,091,131,17 Det utdanningsvitenskapelige fakultet 0,920,850,951,021,041,081,111,12 Kulturhistorisk museum 0,900,420,80,82 0,87 0,96 Naturhistorisk museum 1,201,191,33 *) Måltall for UiO er basert på fakultetenes innpill og et noe høyere ambisjonsnivå i begynnelsen av perioden og et noe redusert ambisjonsnivå i slutten av perioden på institusjonsnivå. Økning på 2% frem til 2009 i stedet for et fall på 2% ut ifra innspillene og et 6% lavere nivå i 2013 på institusjonsnivå.

8 8 Innspill til måltall NFR-tildeling per vitenskapelig årsverk Enhet Mål 2007 Resultat 2007 200820092010201120122013 Universitetet i Oslo *) n/a177197203209215222228 Innspill samlet n/a 229225224222220206 Det teologiske fakultet n/a6612511897115122130 Det juridiske fakultet n/a89165 166170 Det medisinske fakultet n/a241274278283280285264 Det humanistiske fakultet n/a6688100 8668 Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet n/a282385354348346344312 Det odontologiske fakultet n/a602914 Det samfunnsvitenskapelig fakultet n/a154141144143151156162 Det utdanningsvitenskapelige fakultet n/a397282959698106 Kulturhistorisk museum n/a12365368707679 Naturhistorisk museum n/a121117133 *) Måltall for UiO er basert på fakultetenes innpill og et omvendt ambisjonsnivå på institusjonsnivå med lavere nivå i 2008 som stiger opp til samme nivå i 2013 på institusjonsnivå som innspillene i 2008.

9 9 Innspill til måltall EU-tildeling per vitenskapelig årsverk Enhet Mål 2007 Resultat 2007 200820092010201120122013 Universitetet i Oslo *) n/a16,420,021,126,328,529,630,9 Innspill samlet n/a 20,021,126,328,529,630,9 Det teologiske fakultet n/a0,0 27,0 81,1 Det juridiske fakultet n/a2,17,10,0 Det medisinske fakultet n/a25,020,420,624,726,927,828,8 Det humanistiske fakultet n/a2,12,63,29,3 Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet n/a27,126,232,740,646,249,652,0 Det odontologiske fakultet n/a0,11,0 0,0 Det samfunnsvitenskapelig fakultet n/a9,89,610,711,011,611,311,8 Det utdanningsvitenskapelige fakultet n/a17,789,675,888,389,6 Kulturhistorisk museum n/a0,0 Naturhistorisk museum n/a12,911,211,7 *) Måltall for UiO er basert på fakultetenes innpill som samlet gir et godt uttrykk av UiOs ambisjonsnivå.

10 10 Innspill til måltall Antall dr. grader per vitenskapelig årsverk Enhet Mål 2007 Resultat 2007 200820092010201120122013 Universitetet i Oslo *) n/a0,150,170,18 Innspill samlet n/a 0,20 0,21 0,22 Det teologiske fakultet 0,160,170,320,190,200,24 0,28 Det juridiske fakultet 0,200,130,15 0,13 0,080,10 Det medisinske fakultet 0,370,250,340,350,39 0,410,40 Det humanistiske fakultet 0,10 0,130,110,10 0,11 Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet 0,130,170,230,22 0,23 0,25 Det odontologiske fakultet 0,020,010,060,10 0,09 Det samfunnsvitenskapelig fakultet 0,170,180,21 0,22 0,230,24 Det utdanningsvitenskapelige fakultet 0,160,12 0,19 *) Måltall for UiO er basert på fakultetenes innpill og et noe redusert ambisjonsnivå på institusjonsnivå på gjennomsnittlig 15% for hele perioden.

11 11 Innspill til måltall Antall nye studiepoeng per student (programstudenter) Enhet Mål 2007 Resultat 2007 200820092010201120122013 Universitetet i Oslo *) n/a42,8 43,344,144,745,4 Innspill samlet n/a 42,542,8 43,143,343,7 Det teologiske fakultet n/a34,435,0 38,040,041,042,0 Det juridiske fakultet n/a44,342,042,541,4 41,942,6 Det medisinske fakultet n/a50,253,053,153,554,454,153,9 Det humanistiske fakultet n/a38,838,9 39,139,339,139,9 Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet n/a43,942,943,143,443,543,743,8 Det odontologiske fakultet n/a53,755,5 Det samfunnsvitenskapelig fakultet n/a42,141,842,142,543,043,643,8 Det utdanningsvitenskapelige fakultet n/a41,943,444,8 45,3 45,4 *) Måltall for UiO er basert på fakultetenes innpill og et noe høyere ambisjonsnivå på institusjonsnivå med 6% økning for hele perioden.


Laste ned ppt "1 Årsplan og fordeling 2008 Måltall 2008-2013 Vedlegg 6."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google