Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsrapportering 2004 Kompetansemegling Kongsbergsamling 2. mars 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsrapportering 2004 Kompetansemegling Kongsbergsamling 2. mars 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsrapportering 2004 Kompetansemegling Kongsbergsamling 2. mars 2005

2 Aktiviteter og resultater 2004 Antall bedrifter kontaktet316 (50) Antall bedrifter besøkt221 (121) Antall forprosjekter 51 (57) Antall bedriftsprosjekter 39 (59)  Hvorav som har brukt skatteFUNN (54%) 21 (måltall i parentes) Antall bedriftsprosjekter i nettverk 8 Antall bedrifter i distriktspolitiske virkeområde 24 Antall internasjonale koblinger mellom bedrifter 10 Antall bedrifter hjulpet i gang med IRC nett 36 Antall bedrifter hjulpet i gang med SkatteFUNN u/kjøp 9

3 Aktiviteter og resultater forts Kompetansen er hentet: i eget institutt18 i egen region10 utenfor regionen18 Internasjonalt 1 Til sammen 15 ulike FoU-miljø (hvert SINTEF inst er talt for seg) Til sammen 13 miljø deltok i Kompetansemeglingsprosjektene i 2004

4 Aktiviteter og resultater forts Instituttmålene: Alle har næringslivssamarbeid i strategien sin  De fleste har bedrifter med liten FoU-erfaring som en del av denne  Noen få har utviklet strategi for næringssamarbeid som inkluderer bedrifter med liten FoU-utvikling etter Kompetansemegling startet Flere viderefører tidligere arbeid Flere har mer samarbeid mellom deltagende institutt innen regionen Ingen peker på endringer i arbeidsmetodikk Ingen har utviklet ny strategi på området

5 Samspillsarenaer Deltagelse uten formell rolle på andres arrangement 32 Deltagelse med formell rolle på andres arrangement 32 Egne arrangement (O/A, SF og Nl) 9 Aktiviteter og resultater forts

6 Kompetansemegling 2005 12 +1 Prosjekter i 2005 500.000 NOK pr.fylke fra Forskningsrådet Nordland: Nordlandsforskning Trøndelag: Sintef og NTforsk M&R: Møreforsking og HiÅ S&F: Vestlandsforsking Rogaland: RF Agder: Agderforskning BTV-fylkene: Tel-Tek, Telemarksforskning, TI O&A: Sintef, Matforsk, TI H&O: Østlandsforsk og Sintef Østfold: STØ og SINTEF Troms: NORUT Finnmark: NORUT NIBR Hordaland: CMR Budsjettramme 2005: 9,25 mnok + 1,6 mnok overført fra 2004 Forskningsrådets andel utgjør 35% av totale offentlige investeringer Foreløpig til sammen ca 30 Kompetansemeglere fra 18 miljø som jobber proaktivt overfor næringslivet


Laste ned ppt "Årsrapportering 2004 Kompetansemegling Kongsbergsamling 2. mars 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google