Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NFRs finansieringspolitikk – nasjonale strategier Avdelingsdirektør Hilde Jerkø 31.mai 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NFRs finansieringspolitikk – nasjonale strategier Avdelingsdirektør Hilde Jerkø 31.mai 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 NFRs finansieringspolitikk – nasjonale strategier Avdelingsdirektør Hilde Jerkø 31.mai 2007

2 Forskningsrådets hovedroller  Rådgiver om strategi  Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses?  Finansiere der vi skaper merverdi  Fremme kvalitet og internasjonalisering, bygge kompetanse, mobilisere næringsliv  Bygge allianser

3 Norges forskningsråd Administrasjon Divisjon for vitenskap Divisjon for innovasjon Divisjon for store satsinger Adm. direktør Arvid Hallén

4 Rådet kanaliserer nær 30% av de offentlige midlene til norsk forskning Offentlige kilder Nærings- livet Institutter UoH Div. departementer m.m. Hovedsakelig KD Forskningsrådet

5 Forskningsrådet samarbeider med alle departementene Totalt 5,6 mrd. kr.

6 Forskningsrådets budsjettutvikling Faste 1993-kroner Mill kroner

7 Budsjett fordelt på virkemidler og fagområder (2007) Vitenskap Satsinger Innovasjon mill. kr Programmer Infra- struktur Frittstående prosjekter Diverse Nettverks- tiltak

8 Helse per departement, 2006 Målrettet innsats

9 Totalinnsats Helse per hovedaktivitet, 2006

10 Fri forskerinitiert grunnforskning 2001- 2006 (mill.kr)

11 Komitéstruktur for frittstående prosjekter i Vitenskap  Humaniora  Samfunnsvitenskap  Miljø- og utviklingsforskning  Naturvitenskap  Teknologiske fag  Biologi og biomedisin  Klinisk medisin og folkehelse Som en del av forberedelsen til komitéarbeidet vil det for noen komitéer benyttes individuelle eksperter, mens det for andre innføres paneler

12 Frittstående prosjekter – endringer:  Kun én søknad per prosjektleder til frittstående for 2008  Søknader om forskerprosjekt skal ha en budsjettramme fra Forskningsrådet på 1 – 3 mill kr i gjennomsnitt per år  For søknader om personlig postdoktorstipend: maks fem år siden avlagt doktorgrad (+ lovbestemte permisjoner)  Det skal innføres løpende søknadsfrist for personlig utenlandsstipend for stipendiater (doktor- og postdoktornivå). Nærmere info kommer.

13 Programmer – biologi og biomedisin  Grunnleggende næringsrettet bioteknologi  Miljø, gener og helse Andre satsinger  NevroNor – nasjonal satsing på nevrovitenskapelig forskning  Stamcelleforskning  SARS-senteret (molekylærbiologi)  Norsk node i et nordisk EMBL- partnerskap i molekylærmedisin

14 Programmer – klinisk medisin og folkehelse Klinisk forskning Psykisk helse Folkehelse Helse- og omsorgstjenester Rusmiddelforskning Andre satsinger Kreftforskning Aldersforsking Sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Spilleavhengighet

15 21 sentre for fremragende forskning (SFF) Skip og konstruk- sjoner til havs Hukommelsens biologi Middelalder- historie Språk/lingvistikk Petroleums- forskning Fiskefôr Kommunikasjonssystemer Klimaforskning Geo-biosfære Teoretisk kjemi Den nordiske modellen Bevissthet Økologi Kreftforskning Immunregulering Biomedisin og IT Nevrovitenskap Matematikk Borgerkrig Fysikk/geologi Geologi og risiko

16 14 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Moderne statistikk i tjenestesektoren Flerfasestrømning i petroleumsvirksomheten Naturgass – prosesser og produkter Betonginnovasjon Neste generasjons søkeverktøy Havbruksteknologi Stamceller i kreftbehandling Bioaktive produkter fra marine arktiske miljø Måleteknikk og sensorteknologi Integrerte operasjoner i oljefelt Neste generasjons produksjonsteknikker Medisinsk bildebehandling Telemedisin Sikre og kosteffektive konstruksjoner

17 Vitenskapelig utstyr kan bli en akilleshæl for norsk forskning Forskningsrådet utarbeider en nasjonal strategi for infrastruktur  Avansert vitenskapelig utstyr og storutstyr/ ESFRI  E-infrastruktur  Databaser, tidsserier, registre og samlinger Oppdrag om utnyttelse av biobanker/helseundersøkelser

18 Policy for medisinsk og helsefaglig forskning  Helsetilstanden i befolkningen og helsetjenestens behov  Status og utfordringer for forskningen  Forskningssystemet – finansiering, samordning og arbeidsdeling  Strategiske vurderinger – Forskningsrådets rolle og merverdi Policyen har vært på en høringsrunde i miljøene og vil ferdigstilles sommeren 2007

19 1.Biotechnology, generic tools and technologies for human health 2.Translating research for human health 3.Optimising delivery of healthcare to European citizens Helse i 7RP vs. 6RP  Stor grad av kontinuitet i forhold til 6RP  Fokuset på funksjonell genomforskning tonet ned, større fokus på translasjonsforskning  Nytt: Helsetjenesteforskning  Joint Technology Initiative: Innovative medicine EU 7RP Health

20 Porteføljeanalysen Fase 1 - Forskningsrådets bevilgninger

21 Tematiske prioriteringer – mer enn målrettede satsinger Innsats i øvrig prosjekt- portefølje Innsats i målrettede satsinger (mill. kr)

22 Helse

23 Porteføljeananlysen Fase 2 - Vurdere opp mot nasjonal statistikk  Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 (NIFUSTEP 9/2007)  Bioteknologisk FoU 2005 (NIFUSTEP 8/2007)  Forskerrekruttering i Norge – status og komparative perspektiver (NIFUSTEP 2/2007)  Forskerrekrutteringsbehov i Norge: Fremskrivninger fram til 2020 basert på tre ulike vekstscenarier (NIFUSTEP 12/2007 – kommer)

24 Totale ressurser til forskning i fagområdet medisin i 2005 (mill kr)

25 Grunnutdanning blant doktorgradsstipendiater i fagområdet medisin ved universitetene (%)


Laste ned ppt "NFRs finansieringspolitikk – nasjonale strategier Avdelingsdirektør Hilde Jerkø 31.mai 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google