Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerstyrt personlig assistanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerstyrt personlig assistanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerstyrt personlig assistanse
BPA

2 BPA Til Norge i 1991 Verktøy for deltakelse og likestilling
Lovfestet 2000 Utvidet målgruppe 2005 Ca arbeidsledere I alle kommuner (?) Rettighet i 2015!

3 Adjunkt - Sosialpedagog UiO / Kristiansand / Lillehammer
Master of Management BI-Oslo Personlig assistent Uloba Leder kommunikasjon og samfunnskontakt Uloba Nasjonal koordinator Kampanje for rettighetsfesting av BPA (NHF-NFU-ULOBA) Ansvarlig redaktør - Styreleder Magasinet Selvsagt - funkjonshemmede mot diskriminering Avdelingsleder BPA Aleris Ungplan & BOI Jon Torp

4 Bare Praktisk Assistanse
være sjåfør tolke en samtale assistere på bedehuset gjøre husarbeid forberede en fest skifte en bandasje klippe plenen gjøre lekser assistere på utenlandsreiser rydde på rommet personlig hygiene måke snø skifte bleier på barn sette et kateter hente posten assistere på skolen åpne en pakke Paracet assistere på kino reparere rullestolen lufte hunden åpne en colaflaske fjerne slim i luftveiene assistere på stranda bistå på tiurleik bake en kringle osv…..osv……

5 Hvordan komme i gang med BPA
Hvordan komme i gang med BPA? Hva kreves for å være en god BPA-arbeidsleder? Søke kommune/bydel om BPA. (Aleris kan hjelpe) Få vedtak om BPA fra kommune/bydel. Velge BPA-leverandør. (For eksempel Aleris) Annonsere / finne assistenter. (Aleris kan hjelpe) Lage turnusplan og stillingsbeskrivelse. (Aleris kan hjelpe) Jobbintervju og ansettelse av assistenter. (Aleris kan hjelpe) Få opplæring i å være BPA-arbeidsleder. (Aleris kan hjelpe) Sette assistenten(e) i gang med arbeidet. (Aleris kan hjelpe) Sende inn timelister slik at assistenter får lønn. (Aleris kan hjelpe)

6 Rundskriv I-15/2005 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) –utvidelse av målgruppen «Både de som ikke kan ivareta arbeidslederrollen og brukerstyringen og de som trenger bistand til dette, kan få brukerstyrt personlig assistanse. I praksis vil det variere fra person til person hvor stor del av brukerstyringen den enkelte selv kan utøve. Små barn vil være helt ute av stand til å utøve brukerstyring selv, og må representeres av foreldrene (verge). Tilsvarende må vanligvis også personer over 18 år som har omfattende kognitive funksjonsnedsettelser representeres fullt ut av en verge eller hjelpeverge når det gjelder brukerstyringen.»

7 Alexander 9 år Vanlig sida Text… 40 uketimer BPA på skolen
24 uketimer BPA hjemme 6 personlige assistenter Mamma er abeidsleder Hygiene, kjøring, skoleassistanse, fritid, svømming, bursdag, epleslang… Vanlig sida Text…

8 Eva 11 år 90 uketimer BPA En betrodd assistent er arbeidsleder
5 assistenter + vikar Avlaste foreldrene, mat, husarbeid, personlig hygiene, lek, fritidsaktiviteter, kjøre til skolen, familiebegivenheter.

9 Vanlig sida Ola 8 år Helge 37 år Text… 168 uketimer BPA (24 timer)
Far er arbeidsleder 6 assistenter + 3 vikarer Skole, fritid, mat, lek, familieliv, personlig hygiene, ro på natten, «epilepsivakt», følge opp legetimer osv. Helge 37 år 32 uketimer BPA Er arbeidsleder selv 2 assistenter + vikar Husarbeid, fritid, følge opp sønnen, plenklipp, snømåking, invitere til fest, skifte en lyspære, hjelpe sin gamle mor… Vanlig sida Text…

10 Brukerstyrt Personlig Assistanse - en rettighet fra 2015

11 BPA blir en rettighet fra 1. januar 2015
Alle funksjonshemmede under 67 år som har et vedtak om at de trenger assistanse i minst 32 timer per uke, kan kreve å få assistansen i form av BPA. Er vedtaket at en har behov for mellom 25 og 32 timer assistanse i uken, må kommunen bevise at BPA blir dyrere enn andre former for assistanse for å avvise et krav om BPA. Er vedtaket under 25 uketimer kan man får BPA basert på kommunalt skjønn slik som før.

12 § 2-1 d. Rett til brukerstyrt personlig assistanse (Pasient- og brukerrettighetsloven)
Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke. Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester. Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år. Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

13 BPA i Aleris Lederopplæring til arbeidslederen.
Tilby arbeidslederen rekrutteringsbistand. Generell råd og veiledning til arbeidslederen og assistenten(e). Tilby arbeidslederen bistand til turnusplan. Opplæringstilbud til assistentene om rollen. Arbeidsledermanual med rutiner og verktøy. Assistentmanual til hjelp for assistentene. Driftskonto (5 %) til arbeidslederen til dekning av ekstrautgifter til BPA.

14 PIFA Passer ikke for alle FFM Funker for mange

15 BPA handler om Ledelse ikke lidelse


Laste ned ppt "Brukerstyrt personlig assistanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google