Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ringsaker kommune. Kompetansetiltak Mobilisering av eksisterende kompetanse gjennom bedre tilrettelegging Utvikling av kompetanse gjennom interne og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ringsaker kommune. Kompetansetiltak Mobilisering av eksisterende kompetanse gjennom bedre tilrettelegging Utvikling av kompetanse gjennom interne og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ringsaker kommune

2

3 Kompetansetiltak Mobilisering av eksisterende kompetanse gjennom bedre tilrettelegging Utvikling av kompetanse gjennom interne og eksterne opplærings- og utviklingstiltak for eksisterende medarbeidere Kompetanse som hentes eksternt enten ved rekruttering, samarbeid eller bistand

4 Planarbeid Utarbeidelse av ny strategi – Mestring og forebygging Kompetanse og rekruttering utfaset som et strategiområde Behandling av plan i kvalitetsutvalg Utarbeidelse av opplæringsplan for 2012 med felles tiltak og angivelse av læringsstrategier Denne brytes ned ytterligere ved at hver enhet utarbeider sine egne årlige opplæringsplaner med lokale tiltak og læringsstrategier

5 Samarbeid Hamarregionen Tett samarbeid vedr. videregående utdanning og fagskole Samarbeidsmøter med drøfting av behov på høgskolenivå Modellere samarbeidsmodeller benyttet for pedagogisk personell i skoler?

6 Kompetanse og rekrutteringsplanen Beskrivelse av utfordringene frem mot 2020 Mål for pleie og omsorg Kompetanseløftet 2015 – nasjonale føringer Kartlegging av kompetansebehov -2017 Læringsstrategier Kompetanseplan for 2012 Finansiering av kompetansetiltak 2012

7 Aldersfordeling for de ulike stillingskategorier AlderAssistenterFagarbeidereSykepleiereVernepleiere -29 14 %7 %12 %17 % 30- 3912 %16 %29 %42 % 40 - 4927 %24 %40 %13 % 50 - 5413 %18 %6 %17 % 55-34 %35 %13 %11 % Totalt100 % Prosent

8 Alderssammensetning

9

10 Fordeling stillingskategorier 46 % 29 % 16 %

11 Kompetansebehov 2012 Sykepleiere/vernepleiere Medisinsk kompetanse- sykehjemsleger Fysioterapeuter og ergoterapeuter Helsefagarbeidere Aktivitører Sosionomer Ledelse

12 Videreutdanning Aldring og eldreomsorg Psykiatri/rus Alderspsykiatri/aldersdemens Rehabilitering Kreftomsorg/palliasjon /lindrende behandling Omsorgsteknologi (IKT) Etikk Veiledning Lederopplæring: innovasjon, prosess, kvalitet

13 Masterutdanning Gerontologi Psykiatri Fysioterapi Ergoterapi Utviklings- Forebygging/folkehelse kompetanse Klinisk sykepleie Ledelse

14 Utfordringer Turnusarbeid og små stillinger Vikarkostnader vs studiekostnader Vilkår for utdanning Intern opplæring vs formell utdanning

15 Deltidsproblematikk

16 Lønnskostnader pr. dag

17 Intern basisopplæring Medikamentopplæring (inkl. insulin) Grunnleggende demensomsorg Etisk kompetanse Saksbehandling/forvaltning/ dokumentasjon Vikarkurs med faste tema Grunnkurs for nyansatte - velkomstmappe - veiledning - prøvetid


Laste ned ppt "Ringsaker kommune. Kompetansetiltak Mobilisering av eksisterende kompetanse gjennom bedre tilrettelegging Utvikling av kompetanse gjennom interne og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google