Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innvandring og migrasjon - Nøkkeltall -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innvandring og migrasjon - Nøkkeltall -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innvandring og migrasjon - Nøkkeltall -
Immigrasjon EU 33,5 mill. personer i EU født utenfor Unionen 20,4 mil personer i EU uten statsborgerskap fra EU-land 13,7 mill. EU-borgere bor i et annet EU land Land med flest personer med fremmet statsborgerskap: Tyskland: 7,7 millioner med ikke-tysk statsborgerskap Spania: 5,1 millioner med ikke-spansk statsborgerskap. tildelt «EU-pass» i 2012 (Økning på 4,3 % fra 2011) 2,1 mill. innvilgede oppholdstillatelser til tredjelands-borgere i 2012 32 % Familieinnvandring 23 % Arbeidsinnvandrere 22 % Studie 23 % Andre grunner (Inkludert asyl) Asylsøkere til EU i 2013 (økning på 30 % siden 2012) 5 – 6 mill. papirløse migranter i Europa Kilder: EU: Eurostatt: Verden: og Flyktningshjelpen - Flyktningregnskapet 2014 © Caritas Norge

2 Innvandring til Norge innvandrere fra ikke-nordiske land (60 % av innvandringen i 2013 var fra Europa) Kilder: https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/saveselections.asp © Caritas Norge

3 Caritas Infosenter – nøkkeltall
Kilder: Norskundervisning: © Caritas Norge

4 Caritas Infosenter – nøkkeltall
Kilder: Norskundervisning: © Caritas Norge

5 Caritas Infosenter – Temaområder
Kilder: Norskundervisning: © Caritas Norge

6 Utfordringer i Norge Norskkunnskaper
26 % av deltakere i Voksenopplæringen er Europeere (2012) Grunnutfordringen for inkludering Språkkurs koster ofte kr. pr. uke Fattigdom og menneskehandel 25 % vedvarende fattigdom blant innvandrere i Nore >50 % av barn i Norge som lever i vedvarende fattigdom er innvandrere ofre for menneskehandel i EU I 2013 ble tvangsarbeid den vanligste form for menneskehandel i Norge Familieutfordringer barn av innvandrerbefolkningen i vedvarende fattigdom flere barn i vedvarende fattigdom i 2013 enn 2006 21 % av barn i tiltak hos barnevernet har innvandrerbakgrunn (16 % i 2004) 70 % av beboere på krisesentre har innvandrerbakgrunn 57 % av EU-borgere i Norge er menn (stabilt de siste årene) Norskundervisning: Norskundervisning: Kilder: deltakere i norskundervisning (Voksenopplæringen – 2012) 26 % Europeere (3 267 personer) 74 % Andre verdensdeler (9 329 personer) 78,5 % består prøvene 62,6% består prøvene Manglende norskkunnskap den grunnleggende utfordringen: Arbeidsliv - FAFO-rapport (2013:30) Helse, oppvekst, utdanning osv. (Meld. St. 6, ) Få/ingen rimelige tilbud (de fleste tilbud ligger utenfor betalingsevnen) Norskundervisning for arbeidsinnvandrere er vurdert som samfunnsøkonomisk lønnsomt. (NOU 2011:14 Bedre integrering) Fattigdom: Menneskehandel: Politidirektoratet: Tendenser i Kriminaliteten – utfordringer i Norge 2014 Fattigdom i Norge: Oppvekstrapporten 2013 (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Fattigdom i Europa: CaritasEuropa – Europe 2020 Shadow Report Edition 2014 ¼ (125 mill.) av europeere lever i fattigdom eller i risikosonen 25 % vedvarende fattigdom blant innvandrere i Norge Menneskehandel ofre for menneskehandel i EU Fra 2013 – flere saker på tvangsarbeid enn prostitusjon i Norge Renholdsbransjen, byggebransjen, service-næringen, landbrukssektoren fremheves Familie Lavinntekt: Barnevern: Krisesentre: Menn/kvinner: https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/define.asp?SubjectCode=01&ProductId=01&MainTable=InnvUNoBakgr2&contents=&PLanguage=0&Qid=0&nvl=True&mt=1&pm=&SessID= &FokusertBoks=2&gruppe1=Hele&gruppe2=EUland&gruppe3=Hele&aggreg2=&VS1=Kjonn&VS2=LandKoderNum1&VS3=&CMSSubjectArea=&KortNavnWeb=innvbef&StatVariant=&Tabstrip=SELECT&aggresetnr=2&checked=true barn lever i vedvarende lavinntekt 21 % av barn med tiltak i barneværnet har innvandrerbakgrunn (2009) flere barn med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier i 2013 enn 2006 > 50 % tilhører innvanderbefolkningen 20 % av barn plassert utenfor hjemmet har innvandrerbakgrunn Økning fra 16 % i 2004 66 % av beboere på Krisesentre har innvandrerbakgrunn. 57 % av bofaste EU-borgere i Norge er menn. (stabilt siden 2009) 70 % av disse er ikke yrkesaktive © Caritas Norge

7 Global utfordring 200 mill. arbeidsledige Flyktninger/Nødhjelp
200 mill. arbeidsledige i aldersgruppen i Afrika Sør for Sahara Behov for 600 mil. nye arbeidsplasser innen 2020 (Verdensbanken) 50 % av alle nye jobber i 1999 til 2009 i Afrika sør for Sahara er skapt i landbrukssektoren 70 % av de 805 mil. kronisk underernærte jobber innen landbruk 2 mrd. er avhengig av verdens 500 mil småbrukere for å generere inntekt Flyktninger/Nødhjelp > 51 mill. på flukt. Middelhavet: Over døde i ( flyktet over middelhavet) © Caritas Norge


Laste ned ppt "Innvandring og migrasjon - Nøkkeltall -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google