Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda 08.30   Frokost og kaffe 09.00   Overgangen til digital kommunikasjon som hovedregel  09.20   Priser og betingelser 09.30   Teknisk demonstrasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda 08.30   Frokost og kaffe 09.00   Overgangen til digital kommunikasjon som hovedregel  09.20   Priser og betingelser 09.30   Teknisk demonstrasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Agenda 08.30   Frokost og kaffe 09.00   Overgangen til digital kommunikasjon som hovedregel  09.20   Priser og betingelser 09.30   Teknisk demonstrasjon   Hvordan komme i gang med digital postkasse til innbygger 10.10   Hvordan NAV jobber med innføring av digital postkasse 10.35   Kaffe og frukt 11.00   Presentasjon av e-Boks og Digipost  11.45   Informasjon til innbyggerne 12.00   Slutt

3 Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv Digital forvaltning skal gi bedre tjenester Mer effektiv bruk av offentlige ressurser «Innbyggerne skal kunne velge mellom markedsbaserte postkasseløsninger, og kunne få post fra det offentlige i samme digitale postkasse som de bruker til annen digital post.»

4 Markedsbaserte postkasser
e-Boks Digipost

5 Tilpasset regelverk Fvl § 15 a) Elektronisk kommunikasjon
«Et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon når det henvender seg til andre. Dette gjelder når ikke annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov.» Digital kommunikasjon fra forvaltningen Forutsetning: må ha digital kontaktinformasjon Tidligere krav om samtykke er opphevet Privatpersoner kan reservere seg Enheter har ikke reservasjonsrett «Har endret fra krav om samtykke til reservasjonsrett»

6 Reservasjon § 9 Privatpersoner kan reservere seg mot: Enkeltvedtak
Forhåndsvarsel, jf. forvaltningsloven § 16 andre meldinger som har betydning for vedkommendes rettsstilling eller for behandlingen av saken meldinger som det av andre grunner er av særlig betydning å sikre at vedkommende mottar Norge.no

7 Kontakt og reservasjonsregisteret
3,48 millioner registrerte Fødselsnummer / gyldig d-nummer Reservasjonsstatus Om innbygger har reservert seg eller ikke Foretrukket e-postadresse og mobilnummer Kan registrere en av hver, må ikke registrere begge deler Adresse til innbyggers valgte postkasse Benyttes til saksbehandling/forvaltningsoppgaver Skal benyttes til varsling om viktige digitale brev

8 Enkelt og gratis Før tilkobling: Samtykke og varslingsadresse
Etter tilkobling: Kan kommunisere digitalt med alle som ikke har reservert seg Må bruke varslingsadressene i kontaktregisteret

9 Digitaliseringsrundskrivet

10 1.2 Bruk nasjonale felleskomponenter
ID-porten Altinn «Altinn skal også benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende» Digital postkasse til innbyggere «Alle statlige forvaltningsorgan som sender post på papir skal ta i bruk Digital postkasse til innbyggere innen første kvartal 2016» «Innen 1. juli 2015 skal disse forvaltningsorganene lage en plan for å ta Digital postkasse til innbyggere i bruk. Planen skal lages i samråd med Difi, og inneholde kostnader, gevinster og omtale av arbeidet med gevinstrealisering» Registrene

11 Kostnader digital post
Virksomhetene dekker kostnader forbundet med tilpasning av egne systemer og bruk av løsningen Brukskost: Meldingsformidler kr. 0,20 inkl. mva Postkasse – avhengig av meldingsstørrelse Fås ved å henvende seg til Difi Tillegg: Bruk av ID-porten til pålogging for innbygger Varsling pr sms – kan velge e-post (gratis) Åpningskvittering til avsender

12 Bruksvilkår - oppbygning
Bruksvilkår for felleskomponenter fra Difi Spesiell bruksvilkår for ID-porten Spesielle bruksvilkår for kontakt- og reservasjons-registeret Spesiell bruksvilkår for digital postkasse til innbyggere Bruksvilkår for (under)leverandører

13 Bruksvilkår postkasse
Regulerer partenes roller og ansvar Prinsipper for bruk Kort om funksjonaliteten Samarbeidsportalen gir mer detaljert informasjon Integrasjonsguide og begrepskatalog gir tekniske detaljer Integrasjon og testing Betaling Tjenestenivå

14 Bruksvilkår (under)leverandører
Bruksvilkår pkt. 7 Ansvar for underleverandører Kunden og leverandøren må ha en egen avtale Her må det defineres hva leverandøren skal gjøre Ofte vil leverandøren også være databehandler Leverandøren må akseptere relevante deler av Difis bruksvilkår Særskilte bruksvilkår for leverandører Regulerer partenes rolle og ansvar Integrasjon og testing Difi har rett til innsyn og revisjon

15 Raskt i gang raskere gevinst

16 Teknisk demonstrasjon

17 Digital postkasse til innbyggere Utbredelsesprosjektet
Hvordan komme i gang Digital postkasse til innbyggere Utbredelsesprosjektet

18 Innrulling av virksomheter
Frist for obligatorisk bruk NAV Statens Innkrevingssentral Kreftregisteret SvarUT Planlagt overgang 19. Nov. Oppstart 1. Jan. 2015 1. Juli 2015 Første kvartal 2016

19 Alle statlige forvaltningsorganer som sender post på papir til innbyggere skal innen , i samråd med Difi, lage en plan for overgang til løsning for sikker digital postkasse innen første kvartal 2016.

20 Steg 1: Ta kontakt med Difi!
Planlegging og integrasjon gjøres i samarbeid Ta kontakt på Informasjon finnes på difi.no/sikkerpost

21 response.questback.com/difi/post/
Direktoratet for forvaltning og IKT

22 Steg 2: Planlegging Hvilke tjenester?
Utarbeid årshjul for tjenester eller utsendinger Kartlegg kostnader og gevinster Tilknytning Tidsplan

23 Hvordan integrere seg? Tilkopling via standard sak- arkivsystem
Difi har dialog med leverandørene om utvikling av integrasjon til postkassen Evry, Software Innovation , Acos og Visma forteller Difi at de har moduler klare Q1 2015 Direkte integrasjon Klientbiblioteker utvikle moduler som dere kan kjøpe. Alle de vi har pratet med har vært positive, og flere vil snart være i gang med utvikling. Men det er litt tidlig å si noe om akkurat når noe vil være tilgjengelige for dere å kjøpe.

24 Steg 3: Gjennomfør ROS Dere må gjennomføre ROS-analyse før tilkopling
Selvstendig vurdering av sikkerheten i løsningen opp mot det dere skal bruke løsningen til. Taushetsbelagt og annen beskyttelsesverdig informasjon Difi tilbyr maler for enklest mulig gjennomføring Under utarbeiding

25 Steg 4: Aksepter bruksvilkår
Aksept av bruksvilkår erstatter egen avtale Generelle bruksvilkår for Difi sine felleskomponenter Spesielle bruksvilkår for kontakt- og reservasjonsregisteret og digital postkasse til innbyggere Tilgjengelige på samarbeid.difi.no Aksepteres av en bemyndiget representant for virksomheten

26 Steg 5: Integrasjon og test
Utvikling og tilpasning i egne systemer skjer hos den enkelte Tilpasning av egne arbeidsprosesser Testing skjer i nært samarbeid med Difi

27 Steg 6: Send digital post!
Når testing er gjennomført og godkjent, er din virksomhet klar til å sende post digital til alle innbyggere som har opprettet en postkasse hos e-Boks eller Digipost.

28 Offentlige virksomheter
Les mer på difi.no/digitalpostkasse Ta kontakt på så tar vi kontakt med deg! Direktoratet for forvaltning og IKT

29 Informasjon til innbyggere
Digital postkasse til innbyggere Utbredelsesprosjektet

30 Direktoratet for forvaltning og IKT
Mål for utbredelse 2014 15 % av de registrerte i kontakt- og reservasjonsregisteret har valgt postkasse for digitale brev fra offentlig sektor innen utløpet av 2014 2015 35 % av de registrerte i kontakt- og reservasjonsregisteret har valgt postkasse for digitale brev fra offentlig sektor innen utløpet av 2015 2016 60 % av de registrerte i kontakt- og reservasjonsregisteret har valgt postkasse for digitale brev fra offentlig sektor innen utløpet av 2016 Direktoratet for forvaltning og IKT

31 Innbyggerne er positive…
«68 prosent av innbyggerne er positive eller svært positive til løsningen» Kilde: Norstat på vegne av Difi

32 …og klare «56 prosent av innbyggerne ønsker å få post digitalt fra det offentlige i e-Boks eller Digipost» Kilde: Norstat på vegne av Difi

33 Direktoratet for forvaltning og IKT
Vi må fange innbyggerne! Direktoratet for forvaltning og IKT

34 Direktoratet for forvaltning og IKT
Innbygger har mange veier inn Direktoratet for forvaltning og IKT

35 Direktoratet for forvaltning og IKT

36 Direktoratet for forvaltning og IKT

37 Direktoratet for forvaltning og IKT

38 To postkasser – innbyggers valg
Digipost E-Boks

39 Sentral tilrettelegging – lokalt bidrag
Difi utarbeider grunnmateriale – tilpasninger pr brukergruppe Avsendervirksomhetene må bidra – kjenner sine brukere Samarbeid mellom Difi og avsender om tilpasninger og kanalvalg Offentlige virksomheter må aktivt bruke sine kommunikasjonskanaler mot innbyggere Direktoratet for forvaltning og IKT

40 Innbyggerrettet kommunikasjon
Lansering til innbyggere i januar Under planlegging Koordineres med avsendervirksomhetene og postkassene Difi utarbeider Aktiviteter utover i 2015 vil følge når det er relevant Når det kommer nye virksomheter på Ved spesielle hendelser, skolestart f.eks. Direktoratet for forvaltning og IKT

41 Direktoratet for forvaltning og IKT
Andre tiltak Mange avsendere – mer attraktivt for innbyggerne Difi sin viktigste jobb er å rekruttere avsendervirksomheter Difi jobber tett med mange virksomheter allerede Direktoratet for forvaltning og IKT

42 Konseptskisse

43


Laste ned ppt "Agenda 08.30   Frokost og kaffe 09.00   Overgangen til digital kommunikasjon som hovedregel  09.20   Priser og betingelser 09.30   Teknisk demonstrasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google