Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En bedriftsintern opplæringsmodell for primærhelsetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En bedriftsintern opplæringsmodell for primærhelsetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 En bedriftsintern opplæringsmodell for primærhelsetjenesten
Demensomsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for primærhelsetjenesten Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem

2 Felles for begge ABC-ene
De tre hovedelementene i studieprogrammet er: Studiegruppene Studiematerialet Seminarene Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem

3 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem
Målgruppe Hjemmehjelpere og pleiemedhjelpere Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere Aktivitører Sykepleiere, ergo- og fysioterapeuter Vernepleiere Andre Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem

4 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem
Studiegruppene Tverrfaglig sammensatte Sammensatt på tvers av arbeidsplasser Ideelt 6 – 8 deltakere pr gruppe Kontrakt for samhandling Spleiselag med arbeidstid/fritid DIALOGEN i gruppa viktigst! Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem

5 Innhold i Eldreomsorgens ABC
To basispermer Reisverket Grunnmuren Tre likestilte ”Loft” Geriatri Demens Funksjonshemning og aldring Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem

6 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem
Demensomsorgens ABC Består av to permer Perm 1 handler om demenssykdommene Perm 2 handler om miljøtiltak og behandling Er bygget opp på samme måte som E- ABC Kan brukes uavhengig av Grunnmur og Reisverk Inneholder de samme temaene som i Demens i E-ABC Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem

7 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem
Innhold i Perm 1: Brukerveiledning. Kommunikasjon Følelser, mestring og forsvar Demens og Alzheimers sykdom Andre demenssykdommer. Utredning Differensialdiagnostikk Demens og synshemning. Demens og hørselshemning. Demens hos døve Demens hos yngre Demens hos personer med utviklingshemning Atferdsendringer hos personer med demens Behandlingstiltak ved demens Aktuelle lover Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem

8 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem
Innhold i Perm 2 Etiske utfordringer Pårørende til personer med demens Arbeidsmetoder, del 1 Arbeidsmetoder, del 2 Aktiviteter Måltidene som aktivitet Reminisens, realitetsorientering og validering Musikk, bevegelse og avspenning Veiledning: Tradisjonell veiledning, Dementia Care Mapping, Marte Meo-veiledning, Godt bomiljø Tilbud til hjemmeboende personer med demens Organisering av tilbud Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem

9 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem
Studiematerialet Fagstoffet er skrevet av leger, psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter og vernepleier; alle med videreutdanning innen fagfeltet og med lang klinisk praksis Fagstoffet inneholder tallrike kasuistikker, problemstillinger og arbeidsoppgaver som deltakerne vil kjenne igjen fra egen hverdag Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem

10 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem
Seminarene Halvårlige fagseminarer arrangeres Erfaringsutveksling Motivering for videre arbeid Faglig påfyll Avslutningsseminar med fokus på veien videre Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem

11 Erfaringer fra Eldreomsorgens ABC
”Vi føler oss tryggere i den jobben vi gjør, nå som vi vet mer.” ”Det har vært fint å være flere yrkesgrupper. Vi lærer av hverandre.” ”Vi trodde tre år var lang tid, men nå forstår vi ikke helt at vi er ferdige.” Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem

12 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem
Kostnad for kommunen 2 seminardager pr. person pr. år (vikarutgifter) Min. 8 personar i gruppe (1,5 t x 10 pr. år) 150,- pr. perm pr. person Foredragsholder fra Aldring og Helse / Undervisningssykehjemmet er uten omkostninger En kontaktperson for kommunen (integreres som regel i eksisterende jobb) Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem

13 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem
Gevinst for kommunen Personale med økt kompetanse innen demens Den enkelte opplever bedre mestring i arbeidet Trolig økt arbeidsglede Trolig økt arbeidsnærvær Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem

14 Nøkkelfaktorer for å lykkes
Ledelsen sentralt stiller seg bak opplegget Tverrfaglig sammensatte grupper Ulike arbeidsplasser representert i gruppa Deltakerne opplever anerkjennelse fra nærmeste leder, kunnskap etterspørres Kontaktperson i hver kommune Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem

15 Undervisningssykehjemmets rolle
Undervisningssykehjem (USH) har et særlig ansvar å bidra til spredningen av ABC USH tar på seg en koordineringsfunksjon overfor kommuner Dersom det er bare en gruppe i en kommune (8pers.) kan dette koordineres sammen med en annen kommune I en og samme kommune kan en gruppe ha Eldreomsorgens ABC og en gruppe kan ha Demensomsorgens ABC Vi arrangerer seminardag sammen med Aldring og Helse Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem

16 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem
Vi informerer... Bjørgene omsorgssenter USH ligger i Haugesund, og skal dekke Helse-Fonna område Ta kontakt med oss på Bjørgene omsorgssenter USH, Annbjørg eller Astrid. Se kontaktinformasjon på Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem


Laste ned ppt "En bedriftsintern opplæringsmodell for primærhelsetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google