Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Demensomsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for primærhelsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Demensomsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for primærhelsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Demensomsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for primærhelsetjenesten

2 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Felles for begge ABC-ene De tre hovedelementene i studieprogrammet er: –Studiegruppene –Studiematerialet –Seminarene

3 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Målgruppe Hjemmehjelpere og pleiemedhjelpere Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere Aktivitører Sykepleiere, ergo- og fysioterapeuter Vernepleiere Andre

4 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Studiegruppene Tverrfaglig sammensatte Sammensatt på tvers av arbeidsplasser Ideelt 6 – 8 deltakere pr gruppe Kontrakt for samhandling Spleiselag med arbeidstid/fritid DIALOGEN i gruppa viktigst!

5 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Innhold i Eldreomsorgens ABC To basispermer –Reisverket –Grunnmuren Tre likestilte ”Loft” –Geriatri –Demens –Funksjonshemning og aldring

6 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Demensomsorgens ABC Består av to permer –Perm 1 handler om demenssykdommene –Perm 2 handler om miljøtiltak og behandling Er bygget opp på samme måte som E- ABC Kan brukes uavhengig av Grunnmur og Reisverk Inneholder de samme temaene som i Demens i E-ABC

7 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Innhold i Perm 1: Brukerveiledning. Kommunikasjon Følelser, mestring og forsvar Demens og Alzheimers sykdom Andre demenssykdommer. Utredning Differensialdiagnostikk Demens og synshemning. Demens og hørselshemning. Demens hos døve Demens hos yngre Demens hos personer med utviklingshemning Atferdsendringer hos personer med demens Behandlingstiltak ved demens Aktuelle lover

8 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Innhold i Perm 2 Etiske utfordringer Pårørende til personer med demens Arbeidsmetoder, del 1 Arbeidsmetoder, del 2 Aktiviteter Måltidene som aktivitet Reminisens, realitetsorientering og validering Musikk, bevegelse og avspenning Veiledning: Tradisjonell veiledning, Dementia Care Mapping, Marte Meo-veiledning, Godt bomiljø Tilbud til hjemmeboende personer med demens Organisering av tilbud

9 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Studiematerialet –Fagstoffet er skrevet av leger, psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter og vernepleier; alle med videreutdanning innen fagfeltet og med lang klinisk praksis –Fagstoffet inneholder tallrike kasuistikker, problemstillinger og arbeidsoppgaver som deltakerne vil kjenne igjen fra egen hverdag

10 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Seminarene Halvårlige fagseminarer arrangeres –Erfaringsutveksling –Motivering for videre arbeid –Faglig påfyll Avslutningsseminar med fokus på veien videre

11 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Erfaringer fra Eldreomsorgens ABC ”Vi føler oss tryggere i den jobben vi gjør, nå som vi vet mer.” ”Det har vært fint å være flere yrkesgrupper. Vi lærer av hverandre.” ”Vi trodde tre år var lang tid, men nå forstår vi ikke helt at vi er ferdige.”

12 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Kostnad for kommunen 2 seminardager pr. person pr. år (vikarutgifter) Min. 8 personar i gruppe (1,5 t x 10 pr. år) 150,- pr. perm pr. person Foredragsholder fra Aldring og Helse / Undervisningssykehjemmet er uten omkostninger En kontaktperson for kommunen (integreres som regel i eksisterende jobb)

13 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Gevinst for kommunen Personale med økt kompetanse innen demens Den enkelte opplever bedre mestring i arbeidet Trolig økt arbeidsglede Trolig økt arbeidsnærvær

14 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Nøkkelfaktorer for å lykkes –Ledelsen sentralt stiller seg bak opplegget –Tverrfaglig sammensatte grupper –Ulike arbeidsplasser representert i gruppa –Deltakerne opplever anerkjennelse fra nærmeste leder, kunnskap etterspørres –Kontaktperson i hver kommune

15 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Undervisningssykehjemmets rolle –Undervisningssykehjem (USH) har et særlig ansvar å bidra til spredningen av ABC –USH tar på seg en koordineringsfunksjon overfor kommuner –Dersom det er bare en gruppe i en kommune (8pers.) kan dette koordineres sammen med en annen kommune –I en og samme kommune kan en gruppe ha Eldreomsorgens ABC og en gruppe kan ha Demensomsorgens ABC –Vi arrangerer seminardag sammen med Aldring og Helse

16 Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Vi informerer... –Bjørgene omsorgssenter USH ligger i Haugesund, og skal dekke Helse-Fonna område –Ta kontakt med oss på Bjørgene omsorgssenter USH, Annbjørg eller Astrid. Se kontaktinformasjon på www.bjorgeneush.no


Laste ned ppt "Bjørgene Omsorgssenter Undervisningssykehjem Demensomsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for primærhelsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google