Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demensalarmer og gjeldende regelverk v/ seniorrådgiver Anne Kristine Breivik Helseavdelingen, Fylkesmannen i Hordaland / Helsetilsynet i Hordaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demensalarmer og gjeldende regelverk v/ seniorrådgiver Anne Kristine Breivik Helseavdelingen, Fylkesmannen i Hordaland / Helsetilsynet i Hordaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Demensalarmer og gjeldende regelverk v/ seniorrådgiver Anne Kristine Breivik Helseavdelingen, Fylkesmannen i Hordaland / Helsetilsynet i Hordaland

2 Grunnleggende verdier og menneskeretter All helsetjeneste baserer seg på frivillighet og medvirkning Respekt for pasienten sin integritet og privatliv Rett til nødvendig helsehjelp. Alle helsetjenester skal være faglig forsvarlige Personvern

3 Utgangspunkt – samtykke til helsehjelp Voksne over 16 år samtykker selv til helsehjelp – prl § 4-3 Pasientrettighetsloven har egne regler om samtykke på vegne av pasienter uten samtykkekompetanse (kap.4) Den som er ansvarlig for helsehjelpen må vurdere om pasienten har/ikke har samtykkekompetanse

4 Bruk av alarmer for demente Er et forhåndssamtykke tilstrekkelig? Må skille mellom: Samtykkekompetent ikke -kompetent Passiv motsetter seg alarmen Privat bruk offentlig bruk 4

5 Hvis pasienten motsetter seg helsehjelpen - reglene i prl kap 4 A Hvis pasienten: Mangler samtykkekompetanse Motsetter seg helshjelpen, på tross av tillitsskapende tiltak Kan treffes vedtak om helsehjelp m/ tvang hvis: Unnlatelse kan -> vesentlig helseskade Helsehjelpen anses nødvendig Tiltakene står ift behovet for hjelp Helhetsvurdering -> klart best for pasienten 5

6 Hvilke systemer er omfattet av prl. kap. 4 A? Omfattet ”varslingssystemer med tekniske innretninger” Både mekanisk og elektronisk Varsler helsepersonell Inkl. alarmsystem Ikke omfattet ”observasjons- og overvåkingsutstyr” Fortløpende kontroll med oppholdssted og/eller bevegelser Bilde eller lyd blir registrert 6

7 Krav ved det offentliges bruk Hjemmel i lov pga inngrep i privat sfære (legalitetsprinsippet) Samtykke Eksplisitt lovhjemmel Dokumentasjon ihht regelverket Helsepersonellovens §§ 39 og 40, jfr. pasientjournalforskriften (”opplysninger som er relevant og nødvendig”) Helseregisterloven Personopplysningsloven og forskriften 7

8 8 Kontaktinformasjon Fylkesmannen i Hordaland, Helseavdelingen / Helsetilsynet i Hordaland Postadresse: Pb. 7310, 5020 Bergen Telefon: 5557 2300 Telefaks: 5557 2301

9 9 NYTTIGE NETTSTEDER http://www.regjeringen.no http://www.helsedirektoratet.no/ http://www.helsetilsynet.no/ http://www.fylkesmannen.no/hordaland http://www.lovdata.no http://www.teknologiradet.no 9


Laste ned ppt "Demensalarmer og gjeldende regelverk v/ seniorrådgiver Anne Kristine Breivik Helseavdelingen, Fylkesmannen i Hordaland / Helsetilsynet i Hordaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google