Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring LP-nettverksmøte, 04.04.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring LP-nettverksmøte, 04.04.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring LP-nettverksmøte, 04.04.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester, Øk.avd. Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08

2 2 Agenda Priser Metoder for styring av pris i Maconomy Prislister Endringer som påvirker prislistene i Maconomy Plan for framtidige revisjoner av prislistene Tidsplan for endringer Konsekvenser av endringene Oppsummering og konklusjon Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08

3 3 Priser To slags priser –Kostpris Hva koster prosjektet for NTNU? –Salgspris Hva skal kunden (finansieringskilden) betale for prosjektet? Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08

4 4 Metoder for styring av pris i Maconomy Manuell styring av pris Prising v.h.a. prislister Styring av pris i valuta i budsjett Pris kan styres på følgende nivåer: Priselementer som kan styres: Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08 Kostpris bør ikke overstyres!

5 5 Prislister To slags innsatsfaktorer –Egne ressurser Personer Vitenskapelig infrastruktur: Laboratorier, vitenskapelig utstyr –Eksterne innsatsfaktorer (innkjøp) Forbruksmateriell, reiser, m.m. Prislister –Prisen for egne ressurser Når kan prislister være relevante i Maconomy? –Når ressursinnsats synliggjøres v.h.a. timeføring Hvor kan prislister ha konsekvenser i Maconomy? –Budsjett (for ressursinnsats som skal timeføres) –Løpende timeføring Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08

6 6 Kostprislister Presisjonsnivå 1.Eksakt kostpris pr. lønnstrinn 2.Gjennomsnittlig kostpris pr. medarbeiderkategori Bruksområder og beregningsgrunnlag –Kostprislistene er tiltenkt ulike bruksområder –Timepris basert på ulikt antall fakturerbare timer pr. årsverk Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08 Kostpris- liste nr ProsjekttypeProsjekt-timer pr årsverk 1Spesielt kompetansebyggende prosjekter EU-prosjekter 1600 2Ordinære forskningsprosjekter.1300 3Prosjekter som i spesielt stor grad baseres på opparbeidet kompetanse. 1085 4Prosjekter basert på ekstraarbeid til overtidssats930

7 7 Salgsprislister Presisjonsnivå –Kun gjennomsnittlig salgspris pr. medarbeiderkategori Hvorfor ikke egen salgspris for hvert lønnstrinn? –For de fleste kunder er det uinteressant om to personer i samme kategori (f.eks. to professorer) har ulik lønn –Det som betyr noe for de fleste kunder er kompetansetype/-nivå Tidligere beregningsgrunnlag Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08 Salgsprisliste123456 Promille av brutto årslønn1,001,251,451,601,802,00

8 8 Endringer som påvirker prislistene Oppdatert lønnstabell –Kostpris basert på lønnstabell pr. 01.05.07 Omgruppering av medarbeiderkategorier Nye lønnstrinn for medarbeiderkategoriene Endret beregningsmetode for salgsprislister ”Holdbarhetsdato” for prislistene Løsning for overtid Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08

9 9 Omgruppering av medarbeiderkategorier Rendyrking av prinsipp Priser basert på faktiske lønnsdata for hele NTNU Mange stillingskoder flyttet til annen medarbeiderkategori Priser for medarbeiderkategoriene revidert –Påvirket av omgruppering av stillingskoder Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08

10 10 Prinsipp for medarbeiderkategorier Følger stillingskode –ikke en personlig klassifisering Hovedkategorier (grunnleggende inndeling) –Vitenskapelig vs. tekn./adm. stilling Sekundær inndeling –4 underkategorier –Kriterium: Gjennomsnittlig lønnstrinn pr. stillingskode Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08

11 11 Beregning av representativt lønnstrinn for medarbeiderkat. 1.Nåværende gjennomsnittlig lønnstrinn for hver stillingskode Ikke vektet for stillingsbrøk 2.Vektet snitt av nåværende lønnstrinn pr. medarbeiderkat. Vektet m.h.t. antall ansatte pr. stillingskode 2 stillingskoder unntatt fra grunnlag (1019 Vit. ass., 1018 Vit. ass.) Ikke relevant for EFV-prosjekter, ville påvirke snittet betydelig 3.Resultatet av pkt. 2 tillagt 2 lønnstrinn For å ta høyde for forventet lønnsglidning Forventet tidshorisont for et prosjektbudsjett: 4 år F.o.m. prosjekt opprettes i Maconomy (dvs. kontrakt signert) Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08

12 12 Vitenskapelige medarbeiderkategorier Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08 Forsker 1Forsker 2Forsker 3Forsker 4 1404 Professor0796 Sjefpsykolog1198 Førstelektor1378 Stipendiat 1013 Professor 1304 Psykol.M/Godkj.Spes.1010 Amanuensis1017 Stipendiat 1111 Forskningssjef9301 Professor ii1109 Forsker1020 Vitenskapelig Ass 1532 Dosent1183 Forsker1007 Høgskolelærer/Øvings1019 Vitenskapelig ass 1110 Forsker8029 Universitetslektor I1018 Vitenskapelig ass 1011 Førsteamanuensis1352 Post Doktor 8028 Førsteamanuensis ii1308 Klinikkveterinær 1009 Universitetslektor 1108 Forsker

13 13 Teknisk/administrative medarbeiderkategorier Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08 Tekn/adm 1 Tekn/adm 2Tekn/adm 3Tekn/adm 4Tekn/adm 4 (forts.) 1004 Rektor1200 Førstebibliotekar1515 Bibliotekar1083 Ingeniør1216 Driftsoperatør 1062 Direktør1181 Senioringeniør0807 Sykepleier1029 Avdelingsleder1512 Forsk.tekniker 9305 Prorektor1054 Kontorsjef1408 Førstekonsulent1064 Konsulent1078 Betjent 1474 Dekan1113 Prosjektleder1085 Avdelingsingeniør1120 Mester1362 Lærling (reform 94) 1061 Assist. Direktør1351 Spes.Fysioterapeut1178 Avdelingsbibliotekar1275 Ingeniør1362 Lærling (Reform -94) 1060 Avdelingsdirektør1199 Univ. bibliotekar1411 Avdelingsingeniør1132 Renholdsleder1090 Tekniker 0791 Bedriftslege1434 Rådgiver1213 Bibliotekar1063 Førstesekretær1129 Renholdsbetjent 1407 Avdelingsleder0790 Bedriftssykepleier1134 Sekretær/Kurator1136 Driftstekniker9300 Stilling utenfor reg 1059 Underdirektør1087 Overingeniør1084 Avdelingsingeniør1203 Fagarbeider1068 Fullmektig 1364 Seniorrådgiver1363 Seniorkonsulent1065 Konsulent1069 Førstefullmektig1096 Laboratorieassistent 1211 Seksjonssjef1077 Hovedbibliotekar1137 Driftsleder1180 Sjåfør 1088 Sjefingeniør0816 Avdelingssykepleier1410 Bibliotekar1070 Sekretær 1182 Seniorarkitekt1206 Undervisningsleder1067 Førstekonsulent1130 Renholder

14 14 Nye lønnstrinn for medarbeiderkategoriene Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08 Medarbeider- kategori Representativt lønnstrinn Medarbeider- kategori Representativt lønnstrinn Gml.NyEndr.Gml.NyEndr. Forsker 18476-8Tekn/adm 16070+10 Forsker 27165-6Tekn/adm 25257+5 Forsker 358 ---Tekn/adm 34446+2 Forsker 44546+1Tekn/adm 43635

15 15 Endret beregningsmetode for salgsprislister Prosentvis påslag på kostprisliste 2 Full dekning av indirekte kostnader, men ikke noe overskudd: –Kostprisliste 2 og salgsprisliste 3 –40% avanse Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08 Salgsprisliste nr.Avanse SLP 10,0 % SLP 220,0 % SLP 340,0 % SLP 460,0 % SLP 580,0 % SLP 6100,0 %

16 16 Kost- og salgsprisliste og avanse Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08 Forutsetning for disse avansesatsene: –Kostpris for medarbeider lik kostpris for medarbeiderkategori Kostprisliste, salgsprisliste og avanse Prisliste nr.KPL 1KPL 2KPL 3KPL 4 SLP 123,1 %0,0 %-16,5 %-28,5 % SLP 247,7 %20,0 %0,2 %-14,2 % SLP 372,3 %40,0 %16,8 %0,2 % SLP 496,9 %60,0 %33,5 %14,5 % SLP 5121,5 %80,0 %50,2 %28,8 % SLP 6146,2 %100,0 %66,9 %43,1 %

17 17 Avanse – med og uten overstyring av prislister Uten overstyring av prislister –Gjennomsnittlig avanse for hele NTNU omtrent som i tabellen på forrige side –Avanse for hver medarbeider vil kunne avvike fra avansen for medarbeiderkategorien Kostpris hentes fra medarbeiderens lønnstrinn Salgspris hentes fra vedkommendes medarbeiderkategori Med overstyring av prislister –Fast avanse kan legges på: Medarbeiderkategori All timeføring (oppgave 9501) Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08

18 18 ”Holdbarhetsdato” for prislistene Priser endrer seg over tid Én versjon av hver prisliste for hvert år –F.eks.: Kostprisliste 2 for 2008, Kostprisliste 2 for 2009, osv. –Hver versjon får start- og sluttdato Prisøkning basert på forventet kostnadsøkning –Lønnsøkning for et gitt lønnstrinn Prislister 5 år fram i tid Formål –Mer korrekt budsjett for hele prosjektets varighet Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08

19 19 Løsning for overtid Nå: –Kostprisliste 4 Planlagt ny løsning –Angi overtidssats på linjenivå i timeseddel –50% eller 100% overtid Formål: –Mer presist –Mer oversiktlig –Lettere å sikre nødvendig kostnadsdekning og riktig pris Når? –Kommer senere Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08

20 20 Plan for framtidige revisjoner av prislistene Årsslutt –Reviderte prislister for de neste 5 årene –Formål: Budsjettering Etter fullført lønnsoppgjør –Ny revisjon av prislistene for inneværende og neste år –Formål: Timeføring til riktig pris Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08

21 21 Tidsplan for endringer Ved periodeavslutning april: –Oppdatert lønnstabell Kostpris basert på lønnstabell pr. 01.05.07 –Omgruppering av medarbeiderkategorier –Nye lønnstrinn for medarbeiderkategoriene –Endret beregningsmetode for salgsprislister –”Holdbarhetsdato” for prislistene Senere –Løsning for overtid Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08

22 22 Konsekvenser av endringene Timeføring –Timer som anvises etter at prislistene er endret vil få ny pris Budsjetter –Budsjetter som opprettes etter at prislistene er endret vil få nye priser –Budsjetter som revideres etter at prislistene er endret vil få nye priser –Veiledning om revisjon av budsjetter vil bli gitt Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08

23 23 Oppsummering og konklusjon Prislister kan brukes ved timeføring Priser oppdatert i.f.t. gjeldende lønnstabell Ny sammensetning av medarbeiderkategorier Prislister 5 år fram i tid Egne prislister for hvert år Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08


Laste ned ppt "1 Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring LP-nettverksmøte, 04.04.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google