Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsplaner og valg av valgkurs. Prosjekt IT-støtte bachelorreform Velge valgkurs på nett Individuelle utdanningsplaner på nett – Implementeres i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsplaner og valg av valgkurs. Prosjekt IT-støtte bachelorreform Velge valgkurs på nett Individuelle utdanningsplaner på nett – Implementeres i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsplaner og valg av valgkurs

2 Prosjekt IT-støtte bachelorreform Velge valgkurs på nett Individuelle utdanningsplaner på nett – Implementeres i Banner og Banner Student Web Prosjektorganisering Løsningen utvikles av BI v/IT-avdelingen

3 Uh-loven § 4-2. Utdanningsplan – Mellom institusjonen og studenter som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal det utarbeides en utdanningsplan. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter. Departementet kan gi forskrift om innhold i utdanningsplan.

4 Hva er en utdanningsplan? Kunnskapsdepartementet sier: – Formålet med utdanningsplan er å sikre et tettere og mer forpliktende forhold mellom institusjonen og den enkelte student – Utdanningsplanen vil være viktig for å gi studentene veiledning om den rettslige reguleringen som gjelder for deres studiesituasjon og for å gi en oversikt over studiets innhold og hva som kreves med hensyn til progresjon m.m.

5 Utdanningsplan, forts Utdanningsplan er delt i to – Del 1; generell del Gir oversikt over studentenes plikter og rettigheter – Del 2; oversikt over studentens utdanningsplan En skjematisk oversikt over hvilke kurs studenten skal ta for å kvalifisere for vitnemål Velge valgkurs

6 Utdanningsplan, del 1 Departementet mener det er viktig at det i utdanningsplaner klart fremgår forhold som er særlig viktig for studentene. – eksamensforskrifter og annullering av eksamen – bortvisning – utestenging Studenten skal kjenne vilkårene som stilles i de tilfeller de kan miste studieretten sin: – f. eks manglende progresjon og betaling

7 Utdanningsplan del 2 For normalstudenten gjengis samme innhold som ligger i normalstudieplanen Masse-initiering – Gjøres sentralt Individuell initiering av enkeltstudenter – Studieveileder Korrigering av avviksstudenter – Studieveileder

8 Hva skjer når? Februar: Foreløpige kursbeskrivelser Confirmit – Hvilke valgkurs ønsker studentene 1. mars: Innmelding av kurs som skal gjennomføres 30. juni: Timeplan og eksamensplan Bytte av studium, innpasninger, permisjoner, utmeldinger, bytte av campus, progresjonskontroll

9 Hva skjer når? 5. juli: – Masse- initiering 2.år Uke 28 – Valgplattformen åpen 05.juli – uke 34 – Individuell initiering – Etterbehandling 1. august – Studentene får svar på tildeling

10 Hvilke studenter får utdanningsplan? Utdanningsplanene initieres i henhold til – Program (DIP/KA/GF) – Residence (H/D) – Student type (1./2./3. år) – CatalogTerm De studentene som er registrert riktig…

11 SWASEPL Skjermbildet hvor vi kan se det samme som studenten gjør på BSW Initiering av utdanningsplan for en enkelt student Henter normalstudieplaner fra BI CAPP Enkelt og sexy ved initiering av en normal student uten avvik


Laste ned ppt "Utdanningsplaner og valg av valgkurs. Prosjekt IT-støtte bachelorreform Velge valgkurs på nett Individuelle utdanningsplaner på nett – Implementeres i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google