Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Folkebibliotekpolitikk Forelesning BoS 31 22.januar 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Folkebibliotekpolitikk Forelesning BoS 31 22.januar 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Folkebibliotekpolitikk Forelesning BoS 31 22.januar 2002

2 Disposisjon for forelesningen l Folkebibliotekenes politiske rolle i forhold til bibliotekvesenet. l Samfunnsoppdraget l - Bibliotekenes komplekse verdigrunnlag l - Instrument for eierens politikk versus uavhengig informasjonsformidling l - Utfordringene i det flerkulturelle og digitale samfunnet

3 Den politiske rollen på bibliotekfeltet l Folkebibliotekenes ”ledende rolle” l Bibliotekene generelt - folkebibliotekene spesielt konstituerer biblioteksektoren som politisk felt fordi folkebibliotekene har en politisk begrunnelse l Spiller bibliotekene samme rolle innenfor vårt felt som for eksempel domstolene innenfor det juridiske feltet?

4 Bibliotekpolitikken utvikles i et spenningsfelt mellom l Sektorens egen komplekse arv av verdier l Tunge trender i samfunnsutviklingen, for eksempel ideologi (markedstenkning), demografi, teknologi l Tunge reformtrender, for eksempel NPM l Administrative og politiske sektorreformer, for eksempel ABM og livslang læring

5 Situasjonen nå sammenlignet med for få ti-år siden l Ideologiske utviklingstrekk svekker bibliotekenes politiske relevans? l Digitaliseringen og framveksten av informasjonssamfunnet og det flerkulturelle øker bibliotekenes politiske relevans?

6 Instrument for eieren - fri informasjonsformidler? l Hvem ligner bibliotekene mest på - l - Avisene, som vil hevde uavhengighet fra eieren for å fylle sitt samfunnsoppdrag? l - Informasjonsmedarbeideren som skal fremme oppdragsgiverens/eierens interesser og politikk?

7 Dannelsesbiblioteket versus etterspørselsbiblioteket

8 Folkebibliotekene og det flerkulturelle l Folkebibliotekene barn av multikulturalisme. l Det flerkulturelle samfunn - mer enn det multi-etniske samfunn l I det flerkulturelle samfunn som skapte folkebibliotekene var ideen å sette igjennom felleskulturen. I dag: fremme og akseptere mangfold?

9 Muligheter og utfordringer i det flerkulturelle og digitale l Vi kan få mangfold, variasjon, kommunikasjon på tvers og økt demokrati - mer samfunn l Men vi kan også få fragmentering, individualisering og isolasjon: mindre samfunn. l Hvordan unngå truslene og realisere mulighetene?

10 Biblioteket som møteplass l Høy-intensive versus lav-intensive møteplasser. l Deltakelse på høy-intensive møteplasser er avgjørende for individuell mening og livskvalitet. l Eksistensen av lav-intensive møteplasser er avgjørende for demokrati. l Biblioteket: en av de få lav-intensive møteplasser

11 Hva blir konsekvensen for bibliotekpolitiske tema l For hvordan vi definerer bibliotekenes oppgaver i forhold til det flerkulturelle? l For tenkningen omkring biblioteksstruktur?


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Folkebibliotekpolitikk Forelesning BoS 31 22.januar 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google