Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Web-grensesnitt Øyvind A. Bratne - April 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Web-grensesnitt Øyvind A. Bratne - April 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Web-grensesnitt Øyvind A. Bratne - April 2004

2 Rammeverk Alt er lagt opp til at man kan definere egne grafiske oppsett på applikasjon og/eller tabellnivå. Dette legges i en ”kvasi-html” fil i katalogen ”frames” under søkesystemet. Rammefilen får filnavn koblet mot riktig applikasjon eller tabell Eks: TableID256.html, TableAppID8.html Øyvind A. Bratne - April 2004

3 Rammeverk Hent standard rammefil Finnes det rammefil Ja Hent tabellens
for gitt tabell? Ja Hent tabellens rammefil Nei Finnes det rammefil for gitt applikasjon? Ja Hent applikasjonens rammefil Nei Hent standard rammefil Øyvind A. Bratne - April 2004

4 Rammefiler ”Kvasi-html”
Vanlig hmtl-syntaks, med litt ekstra funksjonalitet. Filen parses vha perl, og man gjør spesielle kall med å skrive kommandoen: <!-- PFunc(funksjonskall) --> PFunc brukes mest til å kalle subrutiner i hoved scriptet. Noen eksempler kan være: <!-- PFunc(print &HeaderData;) --> <!-- PFunc(print &PrintHelpLink;) --> <!-- PFunc(print &PrintUsername;) --> En del kall må med i rammefilen for å ha full funksjonalitet som søkesystem. For farger o.l. på siden bør stylesheets benyttes. Disse implementeres i rammefilen på samme måte som i vanlig html. Øyvind A. Bratne - April 2004

5 Hjelpefiler Hver tabell kan ha en tilknyttet hjelpefil, for f.eks. å forklare et gitt søkeskjema o.l. Det skrives ut en link dersom det er definert en hjelpefil for en gitt tabell. Hjelpefilen må ha navnet ”help_tabellid.html” og ligge under katalogen ”htdocs/search/help” på DOK serveren Øyvind A. Bratne - April 2004

6 Brukersystem Er laget et system for at både web-brukere og Oracle brukere håndteres på lik måte i systemet. Man definerer egne søke- og resultatoppsett på brukernivå Hver bruker har sine egne lister Valg av språk er knyttet til hver bruker. Øyvind A. Bratne - April 2004

7 Listesystem Listesystemet er implementert på web
Bruker listene som allerede ligger i basen, i tillegg til at man kan definere nye selv. Listene som er generert i en applikasjon kan hentes på web, og vice versa. Øyvind A. Bratne - April 2004

8 Språksystem Et system som støtter flere språk. En ”tekst-bit” blir definert v.h.a. en ID i stedet for teksten selv. En pakke i basen håndterer dette. Språk er valgt for hver bruker. Anonyme brukere får språket som evt. er definert i browseren. Øyvind A. Bratne - April 2004

9 Spørringer Det er laget en pakke i databasen som genererer dynamiske spørringer. Denne pakken heter QueryBuilder, og ligger under skjemaet ”usd_metadata”. Spørringer genereres dynamisk, basert på brukerens valg på søkeskjemaet. Spørringene blir deretter utført, og lagt i en temporær tabell for å la brukeren bla i resultatet. Denne tabellen blir automatisk slettet om den ikke har vært aksessert på 10 minutter. Øyvind A. Bratne - April 2004

10 Querybuilder Pakken ”usd_metadata.querybuilder” lager en spørring utfra gitte kriterier Initialize(tabellid) SetConstraint(sti, constraint) BuildQuery( ”outerjoins?”, ny id) Øyvind A. Bratne - April 2004

11 Constraint Sti for felt Søkekriterie 128.129.243#OPPSLAG_ID 2013
Fra tabell id Til tabell id Koblingsnummer Feltnavn Øyvind A. Bratne - April 2004

12 Bilder Det er støtte for alle bilder i basen
Egen pakke i databasen som tar seg av streaming til web. Bildene kan være av typen OrdImage eller BLOB. Dersom en BLOB skal tolkes som et bilde, må ”mimetype” defineres i metadatabasen (f.eks. ”image/tiff”). Øyvind A. Bratne - April 2004

13 Søke- og Resultatoppsett
Hver bruker kan definere sine egne oppsett på web. Web-genererte oppsett kan brukes i applikasjonene, og vice versa. Definisjonen av et felt er lik som i Querybuilder To egne pakker i basen som genererer XML for oppsettene usd_metadata.SokXMLBuilder usd_metadata.ResultXMLBuilder Øyvind A. Bratne - April 2004

14 AddPath(sti, rekkefølge (, tittel) )
Generering av oppsett Init(TabellID) AddPath(sti, rekkefølge (, tittel) ) GetFinishedXML ”Init” klargjør pakken, initialiserer variablene osv. ”AddPath” tar inn stier og en variabel som definerer rekkefølgen på feltene i oppsettet. I søkeoppsettet kan man også legge til en tittel for hvert felt. Prosedyren kalles én gang for hvert felt som skal med i oppsettet. ”GetFinishedXML” returnerer XML’en for det spesifiserte oppsettet. Ligger i pakkene usd_metadata.SokXMLBuilder og usd_metadata.ResultXMLBuilder Øyvind A. Bratne - April 2004

15 Fra applikasjon til web
Konsistent metadata. Gi applikasjonen passende fagområde Usd_web må få leserettigheter View må defineres skjemaet må ha en pakke ”usd_objectpresentation” med et sett standardrutiner. Evt. eget rammeverk må lages. EUREKA Øyvind A. Bratne - April 2004


Laste ned ppt "Web-grensesnitt Øyvind A. Bratne - April 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google