Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyvind A. Bratne - April 2004 Web-grensesnitt. Øyvind A. Bratne - April 2004 Rammeverk Alt er lagt opp til at man kan definere egne grafiske oppsett på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyvind A. Bratne - April 2004 Web-grensesnitt. Øyvind A. Bratne - April 2004 Rammeverk Alt er lagt opp til at man kan definere egne grafiske oppsett på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyvind A. Bratne - April 2004 Web-grensesnitt

2 Øyvind A. Bratne - April 2004 Rammeverk Alt er lagt opp til at man kan definere egne grafiske oppsett på applikasjon og/eller tabellnivå. Dette legges i en ”kvasi-html” fil i katalogen ”frames” under søkesystemet. Rammefilen får filnavn koblet mot riktig applikasjon eller tabell –Eks: TableID256.html, TableAppID8.html

3 Øyvind A. Bratne - April 2004 Rammeverk Finnes det rammefil for gitt applikasjon? Hent standard rammefil Nei Ja Hent applikasjonens rammefil Hent tabellens rammefil Finnes det rammefil for gitt tabell?

4 Øyvind A. Bratne - April 2004 Rammefiler Vanlig hmtl-syntaks, med litt ekstra funksjonalitet. Filen parses vha perl, og man gjør spesielle kall med å skrive kommandoen: PFunc brukes mest til å kalle subrutiner i hoved scriptet. Noen eksempler kan være: – En del kall må med i rammefilen for å ha full funksjonalitet som søkesystem. For farger o.l. på siden bør stylesheets benyttes. Disse implementeres i rammefilen på samme måte som i vanlig html. ”Kvasi-html”

5 Øyvind A. Bratne - April 2004 Hjelpefiler Hver tabell kan ha en tilknyttet hjelpefil, for f.eks. å forklare et gitt søkeskjema o.l. Det skrives ut en link dersom det er definert en hjelpefil for en gitt tabell. Hjelpefilen må ha navnet ”help_tabellid.html” og ligge under katalogen ”htdocs/search/help” på DOK serveren

6 Øyvind A. Bratne - April 2004 Brukersystem Er laget et system for at både web-brukere og Oracle brukere håndteres på lik måte i systemet. Man definerer egne søke- og resultatoppsett på brukernivå Hver bruker har sine egne lister Valg av språk er knyttet til hver bruker.

7 Øyvind A. Bratne - April 2004 Listesystem Listesystemet er implementert på web Bruker listene som allerede ligger i basen, i tillegg til at man kan definere nye selv. Listene som er generert i en applikasjon kan hentes på web, og vice versa.

8 Øyvind A. Bratne - April 2004 Språksystem Et system som støtter flere språk. En ”tekst- bit” blir definert v.h.a. en ID i stedet for teksten selv. En pakke i basen håndterer dette. Språk er valgt for hver bruker. Anonyme brukere får språket som evt. er definert i browseren.

9 Øyvind A. Bratne - April 2004 Spørringer Det er laget en pakke i databasen som genererer dynamiske spørringer. Denne pakken heter QueryBuilder, og ligger under skjemaet ”usd_metadata”. Spørringer genereres dynamisk, basert på brukerens valg på søkeskjemaet. Spørringene blir deretter utført, og lagt i en temporær tabell for å la brukeren bla i resultatet. Denne tabellen blir automatisk slettet om den ikke har vært aksessert på 10 minutter.

10 Øyvind A. Bratne - April 2004 Querybuilder Pakken ”usd_metadata.querybuilder” lager en spørring utfra gitte kriterier Initialize(tabellid)SetConstraint(sti, constraint)BuildQuery( ”outerjoins?”, ny id)

11 Øyvind A. Bratne - April 2004 Constraint 128.129.243#OPPSLAG_ID Fra tabell id Til tabell id Koblingsnummer Feltnavn Sti for feltSøkekriterie 2013

12 Øyvind A. Bratne - April 2004 Bilder Det er støtte for alle bilder i basen Egen pakke i databasen som tar seg av streaming til web. Bildene kan være av typen OrdImage eller BLOB. Dersom en BLOB skal tolkes som et bilde, må ”mimetype” defineres i metadatabasen (f.eks. ”image/tiff”).

13 Øyvind A. Bratne - April 2004 Søke- og Resultatoppsett Hver bruker kan definere sine egne oppsett på web. Web-genererte oppsett kan brukes i applikasjonene, og vice versa. Definisjonen av et felt er lik som i Querybuilder To egne pakker i basen som genererer XML for oppsettene –usd_metadata.SokXMLBuilder –usd_metadata.ResultXMLBuilder

14 Øyvind A. Bratne - April 2004 Generering av oppsett Init(TabellID)AddPath(sti, rekkefølge (, tittel) )GetFinishedXML ”Init” klargjør pakken, initialiserer variablene osv. ”AddPath” tar inn stier og en variabel som definerer rekkefølgen på feltene i oppsettet. I søkeoppsettet kan man også legge til en tittel for hvert felt. Prosedyren kalles én gang for hvert felt som skal med i oppsettet. ”GetFinishedXML” returnerer XML’en for det spesifiserte oppsettet. Ligger i pakkene usd_metadata.SokXMLBuilder og usd_metadata.ResultXMLBuilder

15 Øyvind A. Bratne - April 2004 Fra applikasjon til web Konsistent metadata. Gi applikasjonen passende fagområde Usd_web må få leserettigheter View må defineres –skjemaet må ha en pakke ”usd_objectpresentation” med et sett standardrutiner. Evt. eget rammeverk må lages. EUREKA


Laste ned ppt "Øyvind A. Bratne - April 2004 Web-grensesnitt. Øyvind A. Bratne - April 2004 Rammeverk Alt er lagt opp til at man kan definere egne grafiske oppsett på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google