Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OVERGANG TIL UNGDOMSSKOLEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OVERGANG TIL UNGDOMSSKOLEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 OVERGANG TIL UNGDOMSSKOLEN
Erfaringer fra planlegging for ei jente med Down syndrom

2 DISPOSISJON Bakgrunn De vanskelige overgangene Historikk Valg av skole
Det første møtet Nye utfordringer – praktiske avklaringer Plan for besøk i løpet av 7.trinn For- og etterarbeid Hva oppnådde vi? Hvordan har det gått?

3 De vanskelige overgangene
Hjem/barnehage Barnehage/skole Mellom barnehager og skoler (flytting) Barnetrinn/ungdomstrinn Grunnskole/videregående skole Vg skole/voksenliv (arbeid/dagtilbud) Foreldrehjemmet/egen bolig

4 Hvordan sikre gode overganger?
Helsedirektoratet 2010: Gode overganger- eksempel fra 4 kommuner (TaKT-publikasjon) Familienettet.no: Beskriver ulike overganger og hvilke faktorer som er viktige Frambu: Under enkelte diagnosegrupper er noen av disse overgangene nevnt Håndbok i spesialpedagogisk arbeid (Trondheim kommune) – eget kapitel beskriver overganger i opplæringsløpet Konferanser og seminarer med fokus på hvordan en må samarbeide for å sikre gode overganger (eks. NAV Tilde: Seminar om samarbeid for tilrettelegging og deltagelse)

5 Da Bratsberg skole feiret 10 års-jubileum kom ordfører Rita på besøk.

6 Skolekonsert med Donkeyboy på Bratsberg skole

7 Historikk Foreldrene startet tidlig prosessen med avklaringer rundt valg av skole De skrev søknad med begrunnelse for hvorfor de ønsket Solveig skulle gå på en annen ungdomsskole enn den hun naturlig hørte til Positivt svar fra kommunen forelå våren 2009 I løpet av 7.trinn (skoleåret ) ble tiltak igangsatt for å sikre en god overgang Oppstart på ungdomsskolen høsten 2010

8 Hvorfor Markaplassen skole?
Solveig hadde ei god venninne som begynte der året før Skolen hadde erfaring med elever med Down syndrom Skolen hadde ei positiv innstilling til å ta imot elever med spesielle behov Solveig ble sett og følte seg velkommen fra første stund

9 Valg av ungdomsskole

10 Gi meg en sjanse til å skinne av Eilif Olsen
Det er muligheten vi skal jakte på Mulighetene i miljøet Mulighetene i den enkelte Det gjelder mennesker med særlige behov Det gjelder ansatte, det gjelder familier Det gjelder oss alle Ved å fokusere på svakheter omskaper vi hverandre til dverger Ved å fokusere på mulighetene omskaper vi hverandre til giganter Å gi seg i kast med egne svakheter krever mot og selvtillit Når vi har sett mulighetene og har utviklet disse videre kan vi ta fatt på svakhetene Slik kan det skapes en kultur preget av optimisme og pågangsmot

11 Det første møtet Det første ansvarsgruppemøtet om høsten ble lagt til Markaplassen skole (6.oktober) Neste års trinnleder+ spes.ped.rådgiver deltok Omvisning på skolen Fikk hilse på rektor og andre lærere Foreldrene kunne ”føle på stemninga” Ungdomsskolen var heretter representert i ansvarsgruppa Plan for besøk hver måned i løpet av 7.trinn Tiltak for å sikre myk overgang ble drøftet Hva kan skolen tilby? Skyss, SFO-tilbud

12 Nye utfordringer Praktiske avklaringer Fra liten til stor skole
Fra en skole hvor alle kjenner alle til en skole hvor hun kjente bare en elev fra før Bare nye voksne å forholde seg til Nye aktiviteter i friminutt Lang skolevei Nytt og ukjent nærmiljø

13 For- og etterarbeid Avklaring av praktiske løsninger for besøk
Brukte nettet aktivt før første besøk Fant bilder av skolen og navn på personalet Så på bilder fra turer og musicaler Var på fornavn med rektor Randi før første møte Plan og innhold for besøk i eget møte med Majas lærer Gjenvisitt på Bratsberg skole Skrev logg med bilder etter hvert besøk Lærte mange nye navn og gjenkjente personene Laget ”Markaplassen-boka” for å kikke på i sommerferien

14 Hva gjorde vi på den nye skolen?
Ble tatt imot i resepsjonen og følte oss velkommen Først og fremst på besøk hos Maja Maja viste oss rundt på skolen sin Ble kjent med lærere og assistenter Hilste på mange elever og ble kjent med noen få Fikk se alle klasserom og spesialrom Spiste lunsjen vår der Var ute i skolegården i friminuttet Ble kjent på biblioteket Invitert på skolens oppsetning av musicalen Oliver Invitert på treff for alle nye 8.klassinger

15 Hva oppnådde vi? Solveig følte seg velkommen – ble sett og hørt
Skapte trygghet og forventning - forebygge usikkerhet og atferdsvansker Solveig fikk tilhørighet til skolen og omtalte Markaplassen som ”sin skole” Ble godt kjent med flere voksne og noen få elever De andre elevene fikk møte Solveig før skolestart Ble godt kjent både i skolebygget og i skolegården Tok masse bilder og lærte mange nye navn Sist, men ikke minst: Solveig tok sommerferie og gledet seg til å begynne på ungdomsskolen!

16 De vanskelige overgangene
Ekstra sårbare for elever med spesielle behov Overganger må planlegges Start tidlig- senest høsten før Få navn på kontaktperson Sikre overføring av kompetanse Eget overføringsmøte mellom skolene Gode løsninger - hva funker, hva funker ikke Ikke finn opp kruttet på nytt: la eleven ta med seg maler og rutiner som har fungert godt

17 Hvordan har det gått? Var det et riktig valg for Solveig?
Trivsel og tilhørighet Faglige og sosiale utfordringer Forberedelse til neste overgang – fra grunnskole til videregående skole startet også i god tid Nytt skoleslag med nye utfordringer


Laste ned ppt "OVERGANG TIL UNGDOMSSKOLEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google