Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Selvbetjeningsløsning for bekreftelse på likningsverdi eiendom Informasjon til eiendomsmeglere desember 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Selvbetjeningsløsning for bekreftelse på likningsverdi eiendom Informasjon til eiendomsmeglere desember 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Selvbetjeningsløsning for bekreftelse på likningsverdi eiendom Informasjon til eiendomsmeglere desember 2014

2 Innledning Skatteetaten lanserte i november 2014 elektronisk selvbetjeningsløsning for bekreftelse på likningsverdi eiendom. I en kort overgangsperiode er det fortsatt adgang for eiendomsmeglere å bestille likningsverdi ved å sende en epost til skattekontoret og få likningsverdien tilsendt på papir. Denne muligheten vil bli avviklet når bestillerne har fått rimelig tid til å omstille seg til selvbetjeningsløsningen. Alle som henvender seg på epost til etaten, mottakere av likningsverdi og Eiendom Norge er informert om at epostløsningen avvikles medio desember. Fristen vil bli forlenget med ca 1 mnd. 2

3 Om ny løsning Bekreftelse på likningsverdi eiendom bestilles elektronisk på Altinn og leveres elektronisk til bestillers meldingsboks dersom ikke bestiller har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon. Fra meldingsboksen kan bekreftelsen videresendes på epost. Man kan bestille bekreftelse for egne eiendommer eller for eiendommer eid av selskap/personer man kan representere. I slike tilfeller velges eiendommen fra en utfylt liste. Man kan også bestille for eiendommer eid av andre. I så fall må bestiller oppgi eiers fødselsnummer og etternavn eller organisasjonsnummer, samt identifikasjon av eiendommen. Bekreftelsen sendes til bestiller som beskrevet ovenfor. Eier varsles på epost og sms om hvem som har bestilt. Bestiller kan enten representere seg selv eller et foretak. Om bestilling skal sendes som representant for et foretak trengs kun innsendingsrettigheter til bestillingsskjemaet og leserettigheter til meldingen som inneholder likningsverdien. Framgangsmåte for å etablere rettigheter er beskrevet senere i presentasjonen. 3

4 Alternative bestillingsmåter for likningsverdi som skal vedlegges prospekt Eier eller eiers medhjelper bestiller likningsverdien. Likningsverdien videresendes på epost fra Altinn til megler. Megler representerer seg selv når likningsverdien bestilles. Meglers navn og adresse vil da framkomme på likningsverdien og meglers navn vil framkomme i varsel til eier. Eier bør være inneforstått med en slik framgangsmåte. Megler representerer meglerforetaket når likningsverdi bestilles. Foretakets navn og adresse vil da framkomme på likningsverdien og foretakets navn vil framkomme i varsel til eier. 4

5 Administrere rettigheter For at meglere som bestiller bekreftelse på likningsverdi eiendom kun skal ha rettigheter til å sende inn bestillingsskjema og lese tilsendt rapport er det hensiktsmessig å opprette en lokal rolle som delegeres til den enkelte medarbeider. En person med nødvendige rolletilgang og delegeringsmyndighet f.eks daglig leder enten Delegerer tilgangsstyring til en administrator Eller oppretter rollen og delegerer denne samt tilgangsstyring til administrator Eller oppretter rollen og delegere tilgang til denne direkte til brukerne / fjerner tilgang ved behov Om administrator opprettes: Delegerer rollen til megler Fjern rollen fra megler 5

6 Opprett rolle Velg hvem du skal representere i meldingsboksen Velg tilgangsstyring -> Deleger roller og rettigheter Velg opprett rolle og skriv inn navn på rollen f.eks «likningsverdi eiendom» og evt en beskrivelse Trykk deretter på «Skatteetaten» i listen Trykk på «ebrev....» i detaljlisten Kryss av relevante valg (minimum les) i de 2 valgbare radene «melding om brev fra Skatteetaten» Kryss av relevante valg for rf-1316 Attester Trykk på «opprett rolle» Du får melding om at rollen er opprettet Trykk «tilbake til roller og rettigheter», den opprettede rollen vises da i oversikten Skjermbildeklipp fra sentrale steg på neste side 6

7 Opprett rolle – daglig leder 7

8 Opprett administrator Administrator opprettes av samme person som har opprettet lokal rolle i forrige steg. Administrator opprettes fra «deleger roller og rettigheter» under tilgangsstyring Marker rollene «likningsverdi eiendom» og «tilgangsstyring» Skriv inn fødselsnummer og etternavn, trykk deleger Skriv evt inn epostadresse om det gis feilmelding og trykk deleger pånytt Melding om delegering gis Skjermbildeklipp fra sentrale steg på neste side 8

9 Opprett administrator 9

10 Administrere brukere Administrator er opprettet i forrige steg (om administrator ikke er opprettet kan den som opprettet rollen delegere på samme måte) Delegere utføres på samme måte som ved opprettelse av administrator, med unntak av at «tilgangsstyring» ikke delegeres. Åpne «deleger roller og rettigheter» under tilgangsstyring Marker rollene «likningsverdi eiendom» Skriv inn fødselsnummer og etternavn, trykk deleger Skriv evt inn epostadresse om det gis feilmelding og trykk deleger pånytt Melding om delegering gis Fjerne tilgang Åpne valget «slett delegeringer» under tilgangsstyring. Dette valget gir en liste over delegeringer som er foretatt Marker «Likningsverdi eiendom» for den person det skal slettes delegering for og trykk deretter «slett delegering(er)», bekreft sletting Melding gis om at delegering er slettet 10

11 Administrer brukere 11


Laste ned ppt "Selvbetjeningsløsning for bekreftelse på likningsverdi eiendom Informasjon til eiendomsmeglere desember 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google