Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstilsynet Om Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstilsynet Om Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstilsynet Om Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til enkelte andre lover, hvorav lønnsgarantiloven, ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste.

2 Arbeidstilsynet Vår organisering Arbeidstilsynet består av en overordnet enhet, Direktoratet for arbeidstilsynet, og 7 regionkontor med underliggende tilsynskontor spredt over hele landet. Totalt er det ca. 500 ansatte i Arbeidstilsynet.

3 Arbeidstilsynet Tilsyn Arbeidstilsynet skal f ø re tilsyn med at virksomhetene f ø lger arbeidsmilj ø lovens krav. Dette gj ø res bl.a. ved: Internkontrollrevisjoner Gjennomg å else av virksomhetenes internkontroll, for å avdekke om regelverk og prosedyrer f ø lges. Revisjonene g å r over flere dager. Verifikasjoner Stikkprøver for å sjekke om internkontrollen fungerer i praksis og at aktivitetene oppfyller lovens krav.

4 Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med ca. 180.000 virksomheter og vel 60.000 enheter i landbruket. * Tallet for 2003 og 2005 inkluderer også varsel om pålegg. I mange tilfeller vil situasjonen da bli utbedret, slik at pålegg ikke blir nødvendig.

5 Arbeidstilsynet Aktuelle forskrifter 321: Verneombud og arbeidsmilj ø utvalg 398: Vern mot st ø y p å arbeidsplassen 441: Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og å ndedrettsvern 501: Hvilke virksomheter skal ha verne- og helsepersonale 518: Verne- og helsepersonale 523: Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr 524: Bruk av personlig verneutstyr p å arbeidsplassen 529: Arbeidsplasser og arbeidslokaler

6 Arbeidstilsynet Aktuelle forskrifter 535: Forplantningsskader og arbeidsmilj ø 544: Systematisk helse-, milj ø - og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 550: Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) p å arbeidsplassen (forskrift om biologiske faktorer) 555: Bruk av arbeidsutstyr 565: Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (stoffkartotekforskriften) 566: Vern mot eksponering for kjemikalier p å arbeidsplassen (kjemikalieforskriften)


Laste ned ppt "Arbeidstilsynet Om Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google