Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til enkelte andre lover, hvorav lønnsgarantiloven, ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste.

2 Vår organisering Totalt er det ca. 500 ansatte i Arbeidstilsynet.
Arbeidstilsynet består av en overordnet enhet, Direktoratet for arbeidstilsynet, og 7 regionkontor med underliggende tilsynskontor spredt over hele landet. Totalt er det ca. 500 ansatte i Arbeidstilsynet.

3 Tilsyn Internkontrollrevisjoner
Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Dette gjøres bl.a. ved: Internkontrollrevisjoner Gjennomgåelse av virksomhetenes internkontroll, for å avdekke om regelverk og prosedyrer følges. Revisjonene går over flere dager. Verifikasjoner Stikkprøver for å sjekke om internkontrollen fungerer i praksis og at aktivitetene oppfyller lovens krav.

4 Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet
Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med ca virksomheter og vel   enheter i landbruket. * Tallet for 2003 og 2005 inkluderer også varsel om pålegg. I mange tilfeller vil situasjonen da bli utbedret, slik at pålegg ikke blir nødvendig.

5 Aktuelle forskrifter 321: Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
398: Vern mot støy på arbeidsplassen 441: Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern 501: Hvilke virksomheter skal ha verne- og helsepersonale 518: Verne- og helsepersonale 523: Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr 524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen 529: Arbeidsplasser og arbeidslokaler

6 Aktuelle forskrifter 535: Forplantningsskader og arbeidsmiljø
544: Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 550: Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (forskrift om biologiske faktorer) 555: Bruk av arbeidsutstyr 565: Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (stoffkartotekforskriften) 566: Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften)


Laste ned ppt "Om Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google