Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AFAKTA - LESERUNDERSØKELSE NORDLYS MAI 2014. | www.amedia.noSide MERK: › Snittverdier er alltid et snitt av de aviser som til enhver tid befinner seg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AFAKTA - LESERUNDERSØKELSE NORDLYS MAI 2014. | www.amedia.noSide MERK: › Snittverdier er alltid et snitt av de aviser som til enhver tid befinner seg."— Utskrift av presentasjonen:

1 AFAKTA - LESERUNDERSØKELSE NORDLYS MAI 2014

2 | www.amedia.noSide MERK: › Snittverdier er alltid et snitt av de aviser som til enhver tid befinner seg i basen for det aktuelle året, og vil derfor være gjenstand for stadig endring. › Sammenligningen/benchmark (snitt-verdi) mot andre aviser er gjort med tall fra øvrige dagsavisers primærområder, og kun de som har gjennomført Afakta i 2013. › Det er målt i følgende kommuner: Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Lenvik, Målselev, Bardu, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord. Ekstern trafikk for nett/mob utenfor dette området reflekteres ikke i disse tallene. › Minner om at basetallene som står i tabellene er vektede tall. Faktisk antall intervju/respondenter kan være både større (for yngre lesergrupper) og mindre (for eldre lesergrupper som normalt er overrepresentert). › Ulike baser brukes for ulike fremstillinger: Totalunivers/hele befolkningen: Samtlige respondenter. N=1000 for 2014 Nettavisunivers: Andelen i befolkningen som sier de har tilgang til internett og leser ulike nettaviser. N=813 for 2014 Mobiluniverset: Andelen i befolkningen som sier de leser nyheter på mobilen. N=549 for 2014. I tillegg er det angitt når en fremstilling gjelder det totale nedslagsfeltet/totalområdet (alle kommuner samlet) eller enkelt-kommuner, for eksempel bare Tromsø. Andre utvalg og basestørrelser er gjort rede for underveis. 2AFAKTA

3 | www.amedia.noSide OPPSUMMERT › Nordlys har bedre representasjon i befolkningen, og når jevnere ut enn tidligere til alle aldersgrupper og livsfaser. › Posisjonen som viktigste kilde er stabil totalområdet sett under ett. Omtrent halvparten i totalområdet, og 6 av 10 i Tromsø, velger Nordlys som sin viktigste kilde. Andre vesentlige kilder for folk er iTromsø (både nett og papir). I Lenvik/Målselv/Bardu blir både Nye Troms og Troms Folkeblad mindre viktig for folk. Disse posisjonene er det Nordlys som tar. I Nordreisa/Skjørvøy/Kvænangen/Kåfjord styrker også Framtid i Nord sin posisjon. Nordlys er stabil. NRK har ingen sterk posisjon som primær nyhetskanal noe sted i det målte nedslagsfeltet. › Lesing: Nordlys rekrutterer nå nye lesere. Totalt når avisen nær åtte av ti i nedslagsfeltet – hver dag. Økt fra 72 til 78 prosent. Også økning blant ungdom og unge voksne! › For papir: Helt stabil papiravislesing, både blant abonnenter og ikke-abonnenter. Det er en forskyvning i lesetidspunkt av papir hos abonnentene. Noen færre leser om morgenen – disse er flyttet til litt seinere på dagen (sein formiddag). Motsatt for ikke- abonnentene; Noen flere leser på morgenen/tidlig ettermiddag, og noen færre leser sein ettermiddag. 3AFAKTA

4 | www.amedia.noSide OPPSUMMERT › Nett: Litt økning, øker jevnt både blant abonnenter og ikke-abonnenter. Nordlys har nå vokst seg større enn VG på nett i hele området (ikke bare Tromsø). › Mobil: Øker veldig, og øker både blant abonnenter og ikke-abonnenter. Andelen som leser mobil har doblet seg hvert år de siste tre årene. Hver fjerde person over 15 år leser Nordlys på mobil daglig. Samme posisjon i sitt totalområde som AN har i sitt, men AN har noen flere unge voksne lesere på mobil. › Høy dobbeltlesing. Omtrent halvparten av leserne leser daglig på mer enn en plattform. Mobil leses sjeldent alene – nesten alltid i kombinasjon med annen kanal. › Total tilfredshet og lojalitet er omtrent som ved forrige måling. Ingen signifikante endringer. 4AFAKTA

5 | www.amedia.noSide LESING AV AVISEN PÅ PAPIR, NETT OG MOBIL 5 Daglig og ukentlig lesing i hele nedslagsfeltet sett under ett AFAKTA Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000

6 | www.amedia.noSide LESERINDEKSER PR PLATTFORM NB: Lav base Indekserte tall: Lest i går (dvs på en gjennomsnittsdag) 6AFAKTA Diagrammet viser hvordan ulike grupper er over- eller under- representert ift befolknings- gjennomsnittet i det målte området. Gjennomsnittsverdien er indeksert til 100. En indeks på f eks 110 betyr at den gruppen har en overrepresentasjon på 10% i forhold til totalbefolkningen.

7 | www.amedia.noSide SPREDNING I BEFOLKNINGEN, ALLE KANALER 7 Indekserte tall: Alle kanaler sett under ett har Nordlys nå en bedre representasjon i befolkningen enn ved tidligere målinger. * Dette representerer snittalder for de personer vi snakker med i husstanden der husstanden har abonnement. Stigende alder på Mfakta-abonnenten er et uttrykk for at abonnentsmassen blir eldre, men vi har mer presis aldersoversikt i abo-registeret/InfoSoft, der vi ser at snittalder for abonnentene er enda høyere enn det vi måler her. AFAKTA Alder201020122013 Befolkn 15+46,7 46,145,3 Abonnent*51,852,454,053,2 Lest papir i går51,950,051,050,8 Leser kun papir53,853,656,157,1 Leser papir+nett45,345,748,850,0 Ikke leser43,143,544,642,7

8 | www.amedia.noSide Jeg skal lese opp noen nyhetskanaler, og be deg fortelle hvilken av disse du oppfatter som din viktigste kilde til lokale nyheter? Base: Alle, n=1000 NORDLYS VIKTIGST FOR HALVPARTEN Omtrent uendret posisjon. Store forskjeller mellom livsfaser i forhold til plattformorientering. 8AFAKTA

9 | www.amedia.noSide Base: Tromsø, n=385 TROMSØ: NORDLYS VIKTIGST FOR 6 AV 10 9AFAKTA Jeg skal lese opp noen nyhetskanaler, og be deg fortelle hvilken av disse du oppfatter som din viktigste kilde til lokale nyheter?

10 | www.amedia.noSide POSISJON: PRIMÆR KILDE 10 Utvikling: Stabil situasjon Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 AFAKTA

11 | www.amedia.noSide POSISJON: PRIMÆR KILDE, ALDER 11 Status 2014: Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 AFAKTA

12 | www.amedia.noSide POSISJON: PRIMÆR KILDE, TROMSØ Utvikling: Tromsø: Litt tilbake for Nordlys som primær kilde. 12 Viser andel av befolkningen i Tromsø i prosent. AFAKTA

13 | www.amedia.noSide POSISJON: PRIMÆR KILDE, BALSFJORD + 13 Utvikling: Balsfjord/Karlsøy/Lyngen/Storfjord: Vekst for Nordlys på nett, tilbake på papir. Fremgang for NRK Troms. Tilbakegang for Nye Troms og Framtid i Nord. Viser andel av befolkningen i Balsfjord/Karlsøy/Lyngen/Storfjord i prosent. AFAKTA

14 | www.amedia.noSide POSISJON: PRIMÆR KILDE, LENVIK + 14 Utvikling: Lenvik/Målselv/Bardu: Vekst for Nordlys på nett, stabil på papir. Tilbakegang for både Nye Troms og Troms Folkeblad. Viser andel av befolkningen i Lenvik/Målselv/Bardu i prosent. AFAKTA

15 | www.amedia.noSide POSISJON: PRIMÆR KILDE, NORDREISA + 15 Utvikling: Nordreisa/Skjærvøy/Kvænangen/Kåfjord: Stabil posisjon for Nordlys (ned papir, opp dig). Tilbakegang for NRK Troms. Styrket posisjon for Framtid i Nord. Viser andel av befolkningen i Nordreisa/Skjærvøy/Kvænangen/Kåfjord i prosent. AFAKTA

16 | www.amedia.noSide NORDLYS REKRUTTERER NYE LESERE I løpet av en tilfeldig dag når Nordlys hele 78 % av befolkningen. Flest i aldergruppen 40-49 år har lest Nordlys siste døgn (82 %), færrest i gruppen 15-19 år (70 %) Base: Alle, n=1000 AFAKTA16

17 | www.amedia.noSide Base: Alle, n=1000 LESING PAPIR: 54 PROSENT 54 % over 15 år leser en tilfeldig utgave av Nordlys – akkumulert pr uke dekker avisen 3 av 4 innbyggere – daglig lesing svakt frem fra 2013 17AFAKTA Når leste du papirutgaven av Nordlys sist gang?

18 | www.amedia.noSide DAGLIG OG UKENTLIG LESING, PAPIR Utvikling, totalområdet: Stabil situasjon for print i totalområdet. Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 AFAKTA18

19 | www.amedia.noSide DAGLIG OG UKENTLIG LESING, PAPIR Utvikling, Tromsø: Stabil situasjon for print i Tromsø. Viser andel av befolkningen i Tromsø i prosent. AFAKTA19

20 | www.amedia.noSide DAGLIG LESING NETT: 47 PROSENT 47 % av hele befolkningen har lest nordlys.no ila siste døgn, opp fra 42 % i 2013. 20AFAKTA Når besøkte eller leste du følgende nettaviser sist? (andel som leste siste utgave) Når besøkte eller leste du nordlys.no sist? Base: Har Internett og leser nettaviser (n=813) 56 % 2013 51 % 35 % 36 % 15 % 6 % 9 % Base: Alle (n=1000)

21 | www.amedia.noSide GOD VEKST PÅ NETT Utvikling (totalområdet): 47% av befolkningen i Nordlys sitt nedslagsfelt leser avisen daglig på nett. Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 AFAKTA21

22 | www.amedia.noSide NORDLYS ØKER MEST - FORBI VG Nordlys øker mest og går forbi VG på nett, nå også i totalområdet (ikke bare Tromsø) Viser andel av befolkningen i totalområdet i prosent. AFAKTA22 *Før 2013: «nrk.no»

23 | www.amedia.noSide nordlys.no: STØRST VEKST BLANT DE YNGSTE 23 Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 AFAKTA

24 | www.amedia.noSide vg.no: STØRST ØKNING BLANT UNGE VOKSNE 24 Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 AFAKTA

25 | www.amedia.noSide DAGLIG LESING MOBIL: 26 PROSENT Opp ti prosentpoeng fra i fjor. Ca halvparten av befolkningen benytter nå mobil til lesing av nyheter. 13% av disse har fortsatt aldri lest Nordlys på mobil. AFAKTA25 Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent til venstre, og mobilavisuniverset til høyre. Når besøkte eller leste du følgende aviser ved hjelp av mobiltelefon sist? Befolkn (n=1000) Mobilavisuniverset (n=496) Alle 7 % 19 % 14 % 4 % 3 % 7 % 1 %

26 | www.amedia.noSide KRAFTIG VEKST FOR MOBIL Utvikling (totalområdet): 26 % av befolkningen i Nordlys sitt nedslagsfelt leser avisen daglig på mobil. Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 AFAKTA26

27 | www.amedia.noSide MOBIL: PÅ STØRRELSE MED VG I TOTALOMRÅDET Utvikling (totalområdet): AFAKTA27 Viser andeler av mobilavisuniverset (N=549) i prosent. Mobilavisuniverset (n=496) Forbi vg på mobil i Tromsø. Også større i de eldste aldersgrupper. Blant ungdom og unge voksne er VG større på mobil.

28 | www.amedia.noSide Nordlys mobil: STØRST VEKST BLANT UNGE VOKSNE 28 Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 AFAKTA

29 | www.amedia.noSide VG mobil: STØRST VEKST BLANT UNGE VOKSNE 29 Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 AFAKTA

30 | www.amedia.noSide NORDLYS NÅR DAGLIG 8 AV 10. 9 AV 10 ILA EN UKE. I løpet av en tilfeldig dag når Nordlys 77 % av befolkningen uavhengig av kanal (ikke-lesere: 23 %), mens avisen i løpet av en uke når ut til 90 % av befolkningen (ikke-lesere: 10 %). Store andeler dobbeltlesere. Grafen viser hvordan dekning på dags- og akkumulert ukenivå, dvs ’lest i går’ og ’lest i løpet av siste 7 dager 30AFAKTA Viser andel i befolkningen i prosent. N=1000.

31 | www.amedia.noSide FLERE DOBBELTLESERE Utvikling: Lesing på en gjennomsnittsdag: Nye lesere kommer til, og andelen dobbeltlesere øker. Mobilen lesers sjeldent alene, men nesten alltid i kombinasjon med annen kanal. Viser andel i befolkningen i prosent. N=1000. AFAKTA31

32 | www.amedia.noSide BEFOLKNING VS LESERE 32 33 prosent av lesermassen leser kun papiravis på en gjennomsnittsdag. Halvparten leser kombinasjon. Viser andeler i prosent. AFAKTA Befolkning

33 | www.amedia.noSide 2014: DAGLIG LESING NORDLYS 33 Viser andel i totalbefolkningen i prosent. Merk at digital lesing for en abonnent og en ikke-abonnent er ganske lik. Det som skiller er lesing av papiravisen. Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 AFAKTA

34 | www.amedia.noSide DAGLIG LESING UAVHENGIG AV PLATTFORM Utvikling (totalområdet): Nordlys øker blant alle aldersgrupper. TOTAL15-1920-2930-3940-4950-6465+ 2012Uansett plattform: Daglig lesing 75507567838078 2013Uansett plattform: Daglig lesing 72536672797770 2014Uansett plattform: Daglig lesing 78707280827980 34 AFAKTA Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000

35 | www.amedia.noSide Base: Lest avisen på minst én plattform ila siste uke (n=899) TILFREDSHET MED STOFFOMRÅDER 35AFAKTA Ingen vesentlige endringer i lesernes tilfredshet, totalområdet sett under ett. Hvor fornøyd er du med følgende temaer i Nordlys?

36 | www.amedia.noSide Base: Lest avisen på minst én plattform ila siste uke (n=560) Punktlinje i diagrammet representerer snitt for Amedias dagsaviser. Hvor fornøyd er du med følgende temaer i Nordlys? TROMSØ: TILFREDSHET MED STOFFOMRÅDER Lavere tilfredshet med livsløpsstoffet. Andel 36AFAKTA (- 5 prosentpoeng)

37 | www.amedia.noSide Hvor enig er du i hver av følgende påstander om Nordlys? Base: Lest avisen på minst én plattform ila siste uke (n=899) ENIGHET TIL PÅSTANDER OM AVISEN 37AFAKTA Ingen vesentlige endringer i lesernes holdninger, totalområdet sett under ett.

38 | www.amedia.noSide Hvor enig er du i hver av følgende påstander om Laagendalsposten? TROMSØ: ENIGHET TIL PÅSTANDER OM AVISEN 38 Forbedring på mange områder. AFAKTA 2013 (+4) Base: Lest avisen på minst én plattform ila siste uke (n=560) Punktlinje i diagrammet representerer snitt for Amedias dagsaviser.

39 | www.amedia.noSide ANDEL SVÆRT FORNØYDE LESERE OMTRENT UENDRET FRA 2013 Base: Lest avisen på minst én plattform ila siste uke (n=899) Hvor fornøyd eller misfornøyd er du totalt sett med Nordlys? I hvilken grad ville du savne Nordlys dersom den plutselig opphørte å eksistere, dvs at den sluttet helt å komme ut både som papiravis og nettavis? 7 av 10 lesere ville savne avisen om den ble borte 39AFAKTA

40 | www.amedia.noSide PROSJEKTBESKRIVELSE OppdragsgiverAmedia / Nordlys KontaktpersonAnne Jacobsen HensiktKartlegge kjennskap til og lesning av avisen, lesevaner, oppfatning av redaksjonelt innhold og avisens profil MetodeKvantitativ metode, tlf intervju. Målgruppem/k 15 år + Utvalgsområde/universRepresentativt for befolkningen i det undersøkte området (avisens nedslagsfelt) Antall intervjuDet er intervjuet i alt 1000 personer, hvorav 400 i Tromsø kommune. GjennomføringApril 2014 UnderleverandørFeltarbeidet er gjennomført av Norstat AS Ansv konsulent OpinionOla Gaute Aas Askheim, olag@opinion.no, tlf 922 34 056olag@opinion.no AFAKTA40

41 | www.amedia.noSide Vekting og vekteprosedyre Antall intervjuer pr område i utvalgstabellen stemmer overens med det faktiske antall intervju som er gjennomført i de ulike områdene. Når basetallet (antall respondenter) i tabellen avviker, skyldes dette at svarene i tabellen er vektet ift innbyggertallet, og det kan dermed se ut som om det er intervjuet flere eller færre enn krysstabellene viser. Utvalget deles opp i kvoter for å sikre tilstrekkelig representasjon i de ulike aldersgruppene. Det vil oppstå avvik mellom utvalgets sammensetning og befolknings- sammensetningen. For å oppnå et korrekt bilde for hver enkelt kommune, evt område bestående av flere kommuner sett under ett, er svarene innenfor hver enkelt kommune vektet på kjønn og aldersgruppene 15-39 år, 40-59 år, 60 år+. Resultatene for den enkelte kommune er videre vektet iht innbyggertallet for kommunen slik at resultatet for totalområdet gir et korrekt bilde av situasjonen sett under ett. Det er i tillegg til standard nedbrytninger gjennomført en analyse på tvers av fire ulike livsfaser: ”Single/double income, no kids” (SINK/DINK), def.: alene- og samboende under 40 u/barn ”Families with kids” (FAWK), def.: fam med 1+ hjemmeboende barn u/15 år ”Empty nesters”, def.: alene- samboende 40-64 u hjemmeboende barn ”Seniors”, def: 65 år + For en rekke varer og tjenester har livssituasjon / livsfase stor forklaringskraft fordi konsum endres i takt med tid til rådighet, stor variasjon i ulike behov, og ikke minst økonomisk handlekraft: Yngre yrkesaktive uten barn har høyt personlig forbruk – ofte utenfor hjemmet. Familier med barn har ofte mindre både tid og penger til privat forbruk, men har behov for å orientere seg i forhold til barnas gjøren og laden. Når barna flytter hjemmefra øker igjen kjøpekraften, samtidig som gjeldsforpliktelsene som regel er betydelig mindre sammenlignet med tidligere. Fordi livsfasene er mindre bundet til alder enn tidligere gir en slik analyse ofte et skarpere bilde av ulik adferd. UTVALG KommuneUtvalg Tromsø 400 Område 2 (Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord) 200 Område 3 (Lenvik, Målselv, Bardu) 200 Område 4 (Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord 200 Sum1 000 AFAKTA41

42 | www.amedia.noSide Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller mål- gruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved f.eks. en base på 200 (n=200) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 3,1 og ± 7,1 prosent-poeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. FEILMARGINSTABELL AFAKTA42

43 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: 21 300 400 E: post@opinion.no


Laste ned ppt "AFAKTA - LESERUNDERSØKELSE NORDLYS MAI 2014. | www.amedia.noSide MERK: › Snittverdier er alltid et snitt av de aviser som til enhver tid befinner seg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google