Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BATEK28.03.2015 Prosessmodellering i Visio. BATEK28.03.2015 Bruk av Vité mal i Visio n Start Vité fra program menyen n Velg New Project n Gi navn på prosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BATEK28.03.2015 Prosessmodellering i Visio. BATEK28.03.2015 Bruk av Vité mal i Visio n Start Vité fra program menyen n Velg New Project n Gi navn på prosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 BATEK28.03.2015 Prosessmodellering i Visio

2 BATEK28.03.2015 Bruk av Vité mal i Visio n Start Vité fra program menyen n Velg New Project n Gi navn på prosjekt

3 BATEK28.03.2015 Visio med Vité stensil

4 BATEK28.03.2015 Bruk av Vité stensil i Visio n Bruk bare activity og successor objekter fra Vité stensilen n Definer ikke aktiviteter eller relasjoner mellom dem vha. andre Visio objekter n Bruk ikke objekter fra Vité stensilen til å definere annen informasjon enn aktiviteter og relasjoner

5 BATEK28.03.2015 Definer start og sluttdato

6 BATEK28.03.2015 Start og sluttdato for prosjektet n Starten og slutten av prosjektet velges utifra tilgjengelig informasjon n Start defineres ofte av prosjektbeskrivelse, kontrakt eller avtaler n Slutten på prosjektet defineres utifra tilsvarende informasjon n Bruk evt. eget skjønn om nødvendig

7 BATEK28.03.2015 Legg inn viktige datoer ved milepæler! Gi kort beskrivelse Milepælsobjekter Åpner input-boksene ved å dobbel-klikke på milepælsobjektene

8 BATEK28.03.2015 Milepælsplaner n Milepæler definerer viktige ting som skal oppnåes i løpet av prosjektet n Hoved- og del-leveranser med ferdigstillelses- datoer n Milepæler bør gis en kort beskrivelse og dato

9 BATEK28.03.2015 Definer aktiviteter mellom milepælene Gi navn på aktiviteten (bruk verb) Dobbel-klikk på aktiviteten for å åpne input boksen Aktivitetsobjekter

10 BATEK28.03.2015 Arbeidsopgaver definert som aktiviteter n Aktiviteter representerer arbeid som må gjøres for å nå oppsatte milepæler n Aktivitetene bør få kortfattede logiske navn n Bruk verb for å beskrive hva som skal gjøres n Aktiviteter bør gis omtrent likt detaljeringsnivå n Bruk ikke for mange aktiviteter (slå sammen)

11 BATEK28.03.2015 Sekvens mellom aktiviteter n Definer sekvens mellom aktiviteter og milepæler n Husk at alle aktiviteter og milepæler må ha start- og sluttrelasjoner (planen må utgjøre et logisk nettverk fra start til slutt, som omfatter alle aktiviteter og milepæler)

12 BATEK28.03.2015 Objekter knyttes sammen med successor relasjoner Sucessor relasjoner “lenkes fast” i connection points Alle aktiviteter og milepæler må forbindes Knytt prosessen sammen

13 BATEK28.03.2015 Arbeidsmengde n Arbeidmengden i hver aktivitet defineres som antall timer, dager eller uker som er bergnet til å gjennomføre aktiviteten n Milepæler har ikke arbeidsmengde (de representerer tilstander uten definert varighet)

14 BATEK28.03.2015 FTE står for Full Time Equivalents og indikerer antall time-, dags- eller ukeverk aktiviteten er beregnet å kreve Definer arbeidsvolum

15 BATEK28.03.2015 Definer nødvendig kompetanse n Kompetansekrav kan velges fra et definert utvalg av relevante kompetanseområder (som kan defineres fra “Edit Skillset” i Vite menyen i Visio) n Legg til egnede kompetanse- områder

16 BATEK28.03.2015 Definer kunnskapskrav for aktiviteter Definerte kompetanseområder er nå tilgjenglige for valg som kunnskapskrav i aktivitetene

17 BATEK28.03.2015 Legg inn tidslinje og datoer 1. Velg linje symbol og tegn linje 2. Med linjen merkert, velg line kommando og spesifiser linje type 3. Før inn relevant dato for milepæler

18 BATEK28.03.2015 Resultater og leveranser n Alle aktiviteter vil produsere et (eller flere) resultat (output) n Alle akvtiviteter krever input n Hvis det ikke er noen forskjell på input og output er aktiviteten sannsyligvis unødvendig n Output kan være interne resultater for prosjektet n Output kan være eksterne leveranser fra prosjektet n Output fra en aktivitet kan være input til en annen

19 BATEK28.03.2015 Definer sluttleveranser Definer resultater vha. “rectangle kommandoen” Gi dem lys grå “fill” (format fill menyen), rød kant (format line) og evt. runde hjørner (format corners) Skriv navn på sluttleveransene

20 BATEK28.03.2015 Definer milepælsresultater Definer milepælsresultater på samme måte men gi dem blå kant (format line) Skriv navn på milepælsresultatene

21 BATEK28.03.2015 Detaljer byggeprosessen på ny side 1) Definer nytt Vite scenario 2) Beskriv nytt scenario

22 BATEK28.03.2015 Grensebetingelser for byggeprosessen 2. Legg inn riktige input og output resultater for byggeprosessen (del av totalprosjektet) 1. Legg inn riktig start- og sluttdato for bygg-aktiviteten 3. Slett andre aktiviteter og resultater

23 BATEK28.03.2015 Kan save modellen på web n Tegn “koblingsbokser” n Bind sidene sammen først med “double- click go-to-page” for å sjekke logisk sammenheng n Husk at dette bare virker innenfor Visio modeller - ikke i HTML dokumenter n Definer hyperlinks fra “koblingsbokser” n Save-as html


Laste ned ppt "BATEK28.03.2015 Prosessmodellering i Visio. BATEK28.03.2015 Bruk av Vité mal i Visio n Start Vité fra program menyen n Velg New Project n Gi navn på prosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google