Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 1 Prosjektarbeid Fra Luca adkademiet via Dewey og Kilpatric, Statoil og Hydro til Hernes og R- 94.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 1 Prosjektarbeid Fra Luca adkademiet via Dewey og Kilpatric, Statoil og Hydro til Hernes og R- 94."— Utskrift av presentasjonen:

1 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 1 Prosjektarbeid Fra Luca adkademiet via Dewey og Kilpatric, Statoil og Hydro til Hernes og R- 94

2 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 2 Profesjonelt prosjekt San Luca akademiet I Roma. Konkuranser i prosjekter i utdanningen Ingeniører, arkitekter, økonomer administratorer – 1702 Seinere I USA, new deal Nordsjøen

3 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 3 Profesjonelt prosjekt Kollektivt preg Tverfaglighet Viktige sentreringspunkter: Initiativ Styring Kontroll Sluttprodukt

4 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 4 Universitetspedagogisk versjon Studentopprøret I 1968 Roskilde universitetssenter (RUC) 1972 Knud Illeris: Problemorientert prosjektarbeid Tverrfaglighet – deltakerstyring – grupper Lærerrollen blir veileder og samarbeidspartner likestilt med deltakerne Til å begynne med over 50% Avtatt betydelig

5 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 5 Skoleversjonen I Norge svært tilpasset universitetsversjonen eller preg av lærerstyrt gruppearbeid? Progressivismen I USA – Dewey og Kilpatrick – Stevenson Farm prosject I landbruksutdanningen 1908 Dewey: Forsøksskole fra 1886 Eksperimenter og problemløsing sentralt

6 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 6 Skoleversjonen William Kilpatrick fra 1928 Balansegang mellom lærestyrt undervisning og fritt valgt arbeid blir viktig Stevenson def. (1921) “Et prosjekt er en organisert problemløsende aktivitet som fullføres I sine naturlige omgivelser”

7 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 7 Prosjektarbeid I Norsk skole Innført med R-94 vgs. Krav om minst 1 tverrfaglig prosjekt I året, ellers oppfordring om å bruke metoden inn I fagene. Fikk et visst gjennomslag I noen praktiske fag Grunnskolen med L – 87: Krav om prosjektarbeid/ emnestyrt undervisning 60% barnetrinn – 30% mellomtrinn og 20% ungdomstrinnet

8 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 8 Prosjektarbeid Pedagogisk arbeidsmønster Meningsfullhet Problemorientering Deltakerstyring og solidaritet Representativ opplevelse og innlæring Subjektiv relevans Objektiv relevans

9 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 9 Prosjektarbeid - faser 1. Introduksjonsfase 2 Emnevalg 3. Problemformulering 4. Kompetanseavklaring / skaffe nødvendig kompetanse 5 Planlegging / tidsplanlegging / milepæler 6 Gjennomføring 7 Produktframstilling 8 Produktvurdering 9 Etterarbeid

10 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 10 Prosjektarbeid 4 Emnevalg Kriterier: Det kan knapt herske tvil om at det mest avgjørende for suksess eller fiasko er det emneområdet og den presisering i problemstillingen som vi velger. 1. Det subjektive kriteriet Emnet oppfattes som relevant og engasjerende for (alle) deltakerne i prosjektet 2. Det objektive kriteriet. Representativt for et større innholdsområde 3. Handlingskriteriet. Muligheter for konkrete handlingsmuligheter for (alle) deltakerne

11 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 11 Prosjektarbeid 5 Problemformulering Ved bruk av prosjektarbeid som ped. arbeids - mønster er det sentralt å fastholde at pr.arb. er problemorientert. Etter å ha fått klarhet i emneområdet, er den neste oppgaven å presisere utgangspunktet for det videre arbeidet i en eller flere konkrete problemformuleringer. Alvorlige feil er om en enten hopper over pr.form. eller at det blir upresist eller en emneformulering. Det er lett å bli problemsky

12 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 12 Problemformulering fra en barnehage Åssen går det med alle rompetrolla i dammen når dom skal legge stein der Åffer er hue på mannen på toppen av steinen

13 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 13 Prosjektarbeid 7. Progresjon – Fase 1 Fase 1 Lærerstyrt Struktur Klare rammer Gruppearbeid Samarbeidstrening Meningsfullt – læreroppgave Praksisfelt, mestring, produktframstilling Oversikt

14 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 14 Prosjektarbeid 8. Progresjon – fase 2 Fase 2 Vektlegging av sosiale prosesser Mer deltakerstyring Lærerrolle i spenn mellom tilrettelegger og veileder Arena for trening i konfliktløsing Prosessen blir viktigere enn produktet

15 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 15 Prosjektarbeid 9. Progresjon – fase 3 Fase 3: Fullverdig prosjekt Meningsfullhet Problemorientering Deltakerstyring Subjektiv og objektiv relevans Produktorientert Produktframstilling og vurdering Etterarbeid

16 Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 16 Prosjektarbeid disposisjon til rapport 1. Presentasjon 2. Emnevalg. Begrunnelse for emnevalg 3. Problemstilling – tydelig og begrunnet 4. Teori 5. Metode 5. Emperi 6. Drøfting av emperi mot teori 7. Konklusjon. I hvilken grad fikk vi svar på problemstillingen? 8. Forslag til videre arbeid.


Laste ned ppt "Terje Endrerud prosjektarbeid ISP - UIO 2008 1 Prosjektarbeid Fra Luca adkademiet via Dewey og Kilpatric, Statoil og Hydro til Hernes og R- 94."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google